Bản đồ Chiến sự

Chiến tranh Phe phái—Chia lại Thế giới

Đấu với game thủ kiệt xuất

Những Clan mạnh nhất World of Tanks đều tranh đấu trên Bản đồ Chiến sự.

Kiếm vàng

Chiếm đóng các lãnh thổ có thể mang lại thu nhập mỗi ngày cho Quân khố Clan của bạn.

Đoạt thưởng

Các sự kiện trên Bản đồ Chiến sự đem lại cơ hội giành được nhiều phần thưởng và danh hiệu độc đáo.

Xem Bản đồ
Video

Bình minh Công nghiệp

  • Bắt đầu:
  • 10 ngày
    Khoảng thời gian có thể thay đổi được.

17 January 2020, 05:00 UTC +8 – 27 January 2020, 05:00 UTC +8

Bảng Danh vọng
Đóng