Bản đồ Chiến sự

Chiến tranh Phe phái—Chia lại Thế giới

Đấu với game thủ kiệt xuất

Những Clan mạnh nhất World of Tanks đều tranh đấu trên Bản đồ Chiến sự.

Kiếm vàng

Các lãnh thổ trên Bản đồ Chiến sự cung cấp vàng cho Clan sở hữu.

Đoạt thưởng

Các sự kiện trên Bản đồ Chiến sự đem lại cơ hội giành được nhiều phần thưởng và danh hiệu độc đáo.

Xem Bản đồ
Đóng