Pháo đài

Tham chiến để kiếm được nhiều bạc và kinh nghiệm hơn nữa!

Tăng Lời Sau Mỗi Trận

Gia nhập Clan để kiếm được nhiều bạc và kinh nghiệm hơn nữa cho mỗi trận đánh khi kích hoạt Quân Dự bị.

Chế độ Đánh

TIẾN CÔNG

Một chuỗi các trận đánh trên tiền đồn Clan với phân đội địch ngẫu nhiên. Phân đội sẽ nhận được Tài nguyên Công nghiệp sau mỗi trận và tương ứng với số chiến tuyến kiểm soát được.

TRANH CHẤP

Một trận đánh nhanh với phân đội địch ngẫu nhiên trên lãnh thổ trung lập. Phân đội sẽ nhận được Tài nguyên Công nghiệp tương ứng với hiệu quả chiến đấu.

Phát triển Pháo đài

Thu trữ Tài nguyên Công nghiệp sau chiến trận, phát triển Pháo đài của Clan bạn để tăng cường hiệu quả Quân Dự bị được thành lập tại đây.

Trò chơi Chiến tranh

Kiếm điểm theo luật định và giành lấy các vị thứ cao trong Trò chơi Chiến tranh để thu về vàng và Quân Dự bị Clan cấp độ lớn.

Gia nhập Phân đội

Tham chiến ngay cả khi bạn không phải là thành viên Clan! Gia nhập một phân đội và hướng đến chiến thắng dưới sự chỉ đạo của Chỉ huy Phân đội đó.

Đóng