Thư viện Tăng So sánh Xe

Bộ lọc
Quốc gia
 • Đức
 • Liên Xô
 • MỸ
 • Trung Quốc
 • Pháp
 • Anh
 • Nhật Bản
 • Tiệp Khắc
 • Thụy Điển
 • Ba Lan
 • Italia
 • Đức
 • Liên Xô
 • MỸ
 • Trung Quốc
 • Pháp
 • Anh
 • Nhật Bản
 • Tiệp Khắc
 • Thụy Điển
 • Ba Lan
 • Italia
Loại
 • Tăng hạng Nhẹ
 • Tăng hạng Trung
 • Tăng hạng Nặng
 • Pháo Chống Tăng
 • Pháo Tự hành
Cấp
 • I
 • II
 • III
 • IV
 • V
 • VI
 • VII
 • VIII
 • IX
 • X
 • I
 • II
 • III
 • IV
 • V
 • VI
 • VII
 • VIII
 • IX
 • X
Vai trò
 • Tăng hạng Nhẹ Toàn diện
 • Tăng hạng Nhẹ Bánh lốp
 • Tăng hạng Trung Tấn công
 • Tăng hạng Trung Toàn diện
 • Tăng hạng Trung Bắn tỉa
 • Tăng hạng Trung Hỗ trợ
 • Tăng hạng Nặng Tấn công
 • Tăng hạng Nặng Toàn diện
 • Tăng hạng Nặng Xuyên phá
 • Tăng hạng Nặng Hỗ trợ
 • Pháo Chống tăng Tấn công
 • Pháo Chống tăng Toàn diện
 • Pháo Chống tăng Bắn tỉa
 • Pháo Chống tăng Hỗ trợ
 • Pháo Tự hành
 • Tăng hạng Nhẹ Toàn diện
 • Tăng hạng Nhẹ Bánh lốp
 • Tăng hạng Trung Tấn công
 • Tăng hạng Trung Toàn diện
 • Tăng hạng Trung Bắn tỉa
 • Tăng hạng Trung Hỗ trợ
 • Tăng hạng Nặng Tấn công
 • Tăng hạng Nặng Toàn diện
 • Tăng hạng Nặng Xuyên phá
 • Tăng hạng Nặng Hỗ trợ
 • Pháo Chống tăng Tấn công
 • Pháo Chống tăng Toàn diện
 • Pháo Chống tăng Bắn tỉa
 • Pháo Chống tăng Hỗ trợ
 • Pháo Tự hành
Khác
 • Premium/Thưởng
 • Sưu tập
 • Trong Ga-ra của bạn
 • Đang bán
Tìm được: Xe để so sánh: Xóa
 • bộ lọc

  Tìm kiếm

  Sử dụng bộ lọc để chỉ định các tham số tìm kiếm mong muốn.

 • so sánh

  So sánh

  Để chọn lựa giữa hai hoặc nhiều xe, hãy so sánh đặc tính của chúng.

 • chi tiết

  Khám phá

  Để tìm hiểm thêm về một xe cụ thể, hãy click vào nó để tới trang tương ứng.

Sử dụng các bộ lọc để tìm xe

Chưa chỉ định tham số tìm kiếm nào.

Ẩn hướng dẫn Hiện hướng dẫn
Thêm vào So sánh
Xóa bỏ
Đóng