Tìm hiểu thêm về Pháo đài

Tìm hiểu thêm về Bản đồ Chiến sự

Pháo đài

 • Nâng cấp tài sản Clan
 • Tranh chấp tài nguyên
 • Nhận thưởng sau mỗi trận

Bản đồ Chiến sự

 • Chiếm đóng vùng lãnh thổ
 • Giành quyền bá chủ thế giới
 • Lấy vàng và xe tăng độc đáo

Clan Mạnh nhất

Xếp hạng Clan
Xếp hạng Clan
Số trận mỗi Ngày
Số trận mỗi Ngày  
Tỉ lệ thắng/Số trận trung bình
Chỉ số Bản đồ Chiến sự  

Số trận trung bình mỗi ngày của mỗi người chơi trong mọi chế độ

Chỉ số xếp hạng Elo trung bình của Clan trên Bản đồ Chiến sự

 1. 13.751 [ATLUS] ATtack like Lightning Und Smash enemy !!

  ATtack like Lightning Und Smash enemy !!

 2. 13.616 [YETI] YETI

  YETI

 3. 13.595 [TEAL] The Experts At Losing

  The Experts At Losing

 4. 13.489 [STEAM] Hot Headed

  Hot Headed

 5. 13.294 [FORT] Fortress

  Fortress

Chi tiết
 1. 27,12 [LIGH6] 亮光

  亮光

 2. 24,10 [EARTH] 大地

  大地

 3. 23,26 [FIRE4] 烈火

  烈火

 4. 19,39 [PVE3] PVE3

  PVE3

 5. 18,79 [CROWN] Keep Calm and Carry On

  Keep Calm and Carry On

Chi tiết
 1. 2.187 [TEAL] The Experts At Losing

  The Experts At Losing

 2. 2.118 [STEAM] Hot Headed

  Hot Headed

 3. 2.057 [ATLUS] ATtack like Lightning Und Smash enemy !!

  ATtack like Lightning Und Smash enemy !!

 4. 2.042 [WAFKS] We Are Fighting for Kaiser's Satisfaction

  We Are Fighting for Kaiser's Satisfaction

 5. 1.991 [GAZEL] Gazelle

  Gazelle

Chi tiết
Đóng