Tìm hiểu thêm về Pháo đài

Tìm hiểu thêm về Bản đồ Chiến sự

Xem Bản đồ

Giao tranh trên Bản đồ Chiến sự đang tạm ngưng.

Dõi theo các tin tức trên website của chúng tôi.

Pháo đài

 • Nâng cấp tài sản Clan
 • Tranh chấp tài nguyên
 • Nhận thưởng sau mỗi trận

Bản đồ Chiến sự

 • Chiếm đóng vùng lãnh thổ
 • Giành quyền bá chủ thế giới
 • Lấy vàng và xe tăng độc đáo

Clan Mạnh nhất

Xếp hạng Clan
Xếp hạng Clan
Số trận mỗi Ngày
Số trận mỗi Ngày  
Tỉ lệ thắng/Số trận trung bình
Chỉ số Bản đồ Chiến sự  

Số trận trung bình mỗi ngày của mỗi người chơi trong mọi chế độ

Chỉ số xếp hạng Elo trung bình của Clan trên Bản đồ Chiến sự

 1. 13.671 [OPA] EX-欧根欧根欧

  EX-欧根欧根欧

 2. 13.632 [LEM0N] Life Sucks Lemons

  Life Sucks Lemons

 3. 13.413 [YE_AH] Yesterday Elapsed - Arose Hereby

  Yesterday Elapsed - Arose Hereby

 4. 13.362 [STRV] Stridsvagn

  Stridsvagn

 5. 13.263 [EMPIR] 帝国魔盗团

  帝国魔盗团

Chi tiết
 1. 22,33 [-Q-MX] All stars go forward

  All stars go forward

 2. 21,42 [JACKY] 野生88JACKY88幼崽聚居地

  野生88JACKY88幼崽聚居地

 3. 18,64 [PZ-M4] 黑色火焰

  黑色火焰

 4. 16,02 [APCR-] Piercing Bullet

  Piercing Bullet

 5. 15,85 [CLONE] 克隆人军团

  克隆人军团

Chi tiết
 1. 2.048 [DUCKY] Quack Quack

  Quack Quack

 2. 2.007 [OPA] EX-欧根欧根欧

  EX-欧根欧根欧

 3. 1.994 [CROWN] Keep Calm and Carry On

  Keep Calm and Carry On

 4. 1.940 [YE_AH] Yesterday Elapsed - Arose Hereby

  Yesterday Elapsed - Arose Hereby

 5. 1.932 [ATLUS] ATtack like Lightning Und Smash enemy !!

  ATtack like Lightning Und Smash enemy !!

Chi tiết
Đóng