Tìm hiểu thêm về Pháo đài

Tìm hiểu thêm về Bản đồ Chiến sự

Pháo đài

 • Nâng cấp tài sản Clan
 • Tranh chấp tài nguyên
 • Nhận thưởng sau mỗi trận

Bản đồ Chiến sự

video
 • Chiếm đóng vùng lãnh thổ
 • Giành quyền bá chủ thế giới
 • Lấy vàng và xe tăng độc đáo

Video giới thiệu Bản đồ Chiến sự

Clan Mạnh nhất

Xếp hạng Clan
Xếp hạng Clan
Số trận mỗi Ngày
Số trận mỗi Ngày  
Tỉ lệ thắng/Số trận trung bình
Chỉ số Bản đồ Chiến sự  

Số trận trung bình mỗi ngày của mỗi người chơi trong mọi chế độ

Chỉ số xếp hạng Elo trung bình của Clan trên Bản đồ Chiến sự

 1. 11.267 [CROWN] Keep Calm and Carry On

  Keep Calm and Carry On

 2. 10.544 [YETI] YETI

  YETI

 3. 10.203 [ESLMN] ESport League Mongolia

  ESport League Mongolia

 4. 10.023 [PVP] Philippine Vanguards of Peace - Peacekeepers

  Philippine Vanguards of Peace - Peacekeepers

 5. 10.009 [LIFE] Life Is Hard

  Life Is Hard

Chi tiết
 1. 21,37 [VPA] Viet Nam People's Army

  Viet Nam People's Army

 2. 20,91 [VAE] Vietnam's Army Elite

  Vietnam's Army Elite

 3. 19,05 [CROWN] Keep Calm and Carry On

  Keep Calm and Carry On

 4. 18,52 [_QT_] The Fighting To Win

  The Fighting To Win

 5. 18,26 [P-F] Players Flashed

  Players Flashed

Chi tiết
 1. 1.847 [BLIGE] Noblesse Oblige

  Noblesse Oblige

 2. 1.662 [MJB] mah jongg club(麻雀部)

  mah jongg club(麻雀部)

 3. 1.568 [_QT_] The Fighting To Win

  The Fighting To Win

 4. 1.395 [WOTMN] MONGOLIA

  MONGOLIA

 5. 1.307 [-DSD-] DEATH SQUAD DIVISION

  DEATH SQUAD DIVISION

Chi tiết
Đóng