Hướng dẫn tổng quan

Hướng dẫn tổng quan

Xin chào các chỉ huy!

Phía bên phải của thanh Menu, bạn sẽ nhìn thấy các tiêu đề như: Hướng dẫn người chơi mới, Tổng Hợp, Bảo mật Tài khoản, Gold F.A.Q. and Hướng dẫn Clan Wars. Mỗi tiêu đề hướng bạn đến một mục riêng biệt, giải thích về những tùy chọn trang web nhất định hoặc những đặc điểm của Game.

Để xem phần này, click vào biểu tượng “Thêm”

Liên kết ở dưới cùng của một bài viết có thể được sử dụng để chuyển đổi nhanh chóng giữa các trang.

Đóng