Ràng buộc tài khoản với một số điện thoại


 

Bằng cách liên kết tài khoản trò chơi của bạn với 1 số điện thoại, bạn sẽ luôn luôn có thể lấy lại quyền truy cập vào tài khoản của bạn nếu có những rắc rối. Nếu bạn kích hoạt tính năng này, bạn có thể thay đổi mật khẩu của mình bằng cách yêu cầu gửi 1 mã xác nhận tới số điện thoại của bạn, điều đó có thể giúp tài khoản của bạn an toàn trước những kẻ lừa đảo.

Khi bạn liên kết tài khoản với số điện thoại cá nhân, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng nó để gửi Code thông qua tin nhắn SMS. Chúng tôi sẽ không bao giờ gửi tin nhắn rác, dù là từ chính Wargaming hoặc một bên thứ ba nào khác.
Kích hoạt tính năng liên kết tài khoản với số điện thoại cá nhân là hoàn toàn miễn phí.
  1. Dành cho việc kết nối số điện thoại của bạn với tài khoản
  2. Đổi số điện thoại
  3. Gỡ bỏ sự liên kết giữa số điện thoại và tài khoản

1. Kết nối số điện thoại của bạn với tài khoản

Bước 1. Trong trang Quản lý tài khoản, bấm vào “Thêm số điện thoại”.

Bước 2. Tiếp theo, đường liên kết kích hoạt sẽ được gửi vào hòm thư đã dùng đăng ký tài khoản:

Bước thứ 3. Đăng nhập mật khẩu của bạn và ấn vào “Xác nhận”:

Bước 4. Nhập tên đất nước bạn cư trú và số điện thoại, sau đó ấn vào “Tiếp tục”:

Bước 5. Kiểm tra lại chính xác thông tin, sau đó ấn vào “Đề nghị gửi mã số”:

Chú ý ! Nếu bạn nhập sai số điện thoại, bạn chỉ có thể thay đổi lại sau 24 giờ nữa.

Bước 6. Tin nhắn SMS cùng với mã số xác nhận sẽ được gửi đến số điện thoại bạn đã nhập. Nhập mã số vào phần Mã kích hoạt và ấn “Kích hoạt”:

Bạn có thể đề nghị được cấp mã số khác nhưng chỉ 2 lần trong 1 ngày và cách nhau ít nhất 15 phút.

Bước 7. Sau khi hoàn tất, bạn sẽ được thông báo rằng quá trình ràng buộc đã hoàn thành. Ấn vào “Đồng ý”

Ràng buộc tài khoản của bạn với một số điện thoại


2. Thay đổi số điện thoại

Chú ý! Bạn chỉ có thể thay đổi số điện thoại cá nhân sau 1 tháng kể từ khi kích hoạt và không được thay đổi quá 03 lần trong 1 năm.

 Nếu bạn không thể truy cập vào số điện thoại cá nhân, bạn sẽ cần gửi một yêu cầu lên nhà cung cấp dịch vụ mạng di động để khôi phục lại số điện thoại.

Bước 1. Nhập số điện thoại mới và ấn vào Tiếp tục:

Bước 2. Kiểm tra lại chính xác thông tin, sau đó ấn vào “Đề nghị gửi mã số” để nhận được tin nhắn SMS chứa mã số: 

Bước 3. Đăng nhập mã số kịch hoạt vừa được gửi vào số điện thoại mới, sau đó ấn vào Kích hoạt:

Bước 4. Nhập mã kích hoạt được gửi tới số điện thoại hiện đang ràng buộc với tài khoản của bạn, sau đó ấn “Xác nhận”:

Bước 5. Sau khi xác nhận việc thay đổi số điện thoại đã thành công, ấn vào nút “Đồng ý”.


3. Gỡ bỏ sự ràng buộc tài khoản với số điện thoại của bạn

Chú ý: gỡ bỏ liên kết này không thể thực hiện trước 1 tháng sau khi thực hiện liên kết và không được quá 3 lần trong một năm.

Nếu bạn không thể truy cập vào số điện thoại cá nhân, bạn sẽ cần gửi một yêu cầu lên nhà cung cấp dịch vụ mạng di động để khôi phục lại số điện thoại.

Bước 1.  Để chắc chắn rằng bạn muốn gỡ bỏ sự rang buộc, bạn phải ấn vào nút “Tiếp tục”.

Bước  2. Nhập mã kích hoạt đã được gửi vào số điện thoại của bạn qua tin nhắn SMS, sau đó ấn vào Gỡ bỏ:

Bước 3. Sau khi xác nhận việc gỡ bỏ ràng buộc đã thành công, hãy ấn vào nút “Đồng ý”.

To link your phone to your account

Đóng