ทรัพยากรอุตสาหกรรม

ทรัพยากรอุตสาหกรรม () เป็นสกุลเงินพิเศษในเกมสำหรับรูปแบบฐานที่มั่น

คุณสามารถใช้ทรัพยากรอุตสาหกรรมกับ:

การหาทรัพยากรอุตสาหกรรมในการปะทะและการรบรุกคืบ

ทรัพยากรอุตสาหกรรมจะสามารถได้รับใน การปะทะ และ การรบรุกคืบ และไม่สามารถซื้อได้ด้วยเงินหรือทอง

จำนวนทรัพยากรอุตสาหกรรมที่กองทัพของคุณได้รับในการรบจะสูงขึ้นตามระดับของศูนย์บัญชาการและกำลังสำรองที่คุณใช้ ถ้าคุณเชิญทหารไร้สังกัดเข้ากองเฉพาะกิจของคุณ เขาจะได้ทรัพยากรอุตสาหกรรมจากการรบส่วนหนึ่งด้วย (ดู รางวัลทหารไร้สังกัด)

การได้รับทรัพยากรอุตสาหกรรมในการรบแบบสุ่มและการรบรุกคืบ

ทรัพยากรอุตสาหกรรมสามารถหาได้ในการรบแบบสุ่ม (เฉพาะพาหนะระดับ X เท่านั้น) และการรบจัดอันดับ

จำนวนทรัพยากรอุตสาหกรรมที่คุณได้รับนั้นจะขึ้นกับตำแหน่งของคุณในหมู่พันธมิตรในตารางผลการรบ

จำนวนทรัพยากรอุตสาหกรรมที่ได้รับเมื่อจบการรบแบบสุ่มและการรบจัดอันดับ

  • การรบแบบสุ่ม
  • การรบจัดอันดับ
การรบแบบสุ่ม
อันดับในหมู่พันธมิตรเมื่อจบการรบ จำนวนทรัพยากรอุตสาหกรรมที่ได้รับเมื่อจบการรบ
ชัยชนะ พ่ายแพ้
 30   20 
 30   20 
 30   10 
 20   10 
 20   10 
 20   –
 10   –
 10   –
 10   –
10   10   –
การรบจัดอันดับ
อันดับในหมู่พันธมิตรเมื่อจบการรบ จำนวนทรัพยากรอุตสาหกรรมที่ได้รับเมื่อจบการรบ
ชัยชนะ พ่ายแพ้
 30   20 
 30   20 
 30   10 
 20   10 
 20   10 
 20   –
 10   –
 10   –
 10   –
10   10   –

ถ้าคุณเข้าร่วมหมวดรถถังในฐานะสมาชิกกองทัพ จำนวนทรัพยากรอุตสาหกรรมที่ได้รับจะเพิ่มขึ้นอีก 50% ตัวอย่างเช่น ในการได้อันดับแรกคุณจะได้รับทรัพยากรอุตสาหกรรมในจำนวน 45 หน่วยแทนที่จะเป็น 30

ห้องเก็บฐานที่มั่น

ทรัพยากรอุตสาหกรรมจะถูกสะสมไว้ในห้องเก็บฐานที่มั่น

คุณสามารถดูจำนวนทรัพยากรอุตสาหกรรมที่เก็บไว้ในห้องเก็บฐานที่มั่นที่ด้านขวาบนของหน้าจอ ทรัพยากรอุตสาหกรรมนี้รวมไว้สำหรับทุกอาคารและสามารถใช้กับการดำเนินการทุกอย่างในรูปแบบฐานที่มั่น จะไม่มีขีดจำกัดของจำนวนทรัพยากรอุตสาหกรรมที่เก็บไว้ได้

ผู้บังคับการและรองผู้บังคับการมีอำนาจในการใช้ทรัพยากรอุตสาหกรรมที่หามาได้

บทลงโทษจากการขาดการเข้ารบ

กองทัพของคุณสามารถเสียทรัพยากรอุตสาหกรรมได้ถ้าหากกองทัพได้รับบทลงโทษจากการขาดการรบในการรบรุกคืบ

กองทัพจะได้รับคำเตือนจากขาดการรบรุกคืบหนึ่งครั้ง ภายหลัง การเตือน หลายครั้งจะมีการลงโทษกองทัพและจะทำการถอนทรัพยากรอุตสาหกรรม ซึ่งจะทำการพิจารณาจากช่วงระยะเวลาหนึ่งเรียกว่าช่วงสอบสวนเท่านั้น

ช่วงสอบสวน: 7 วัน

จำนวนการรบที่ขาดในช่วงสอบสวน บทลงโทษ
1 การเตือน
2 การเตือน
3 และครั้งถัดๆไปที่ไม่เข้าร่วม 100% ของโบนัสการรบรุกคืบ

การถอนทรัพยากรอุตสาหกรรมสามารถทำให้เกิดสภาวะติดลบในห้องเก็บฐานที่มั่นได้ ซึ่งหากเกิดกรณีดังกล่าว กองทัพของคุณไม่สามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้:

  • ใช้งานกำลังสำรองมีผลต่อเนื่อง
  • เข้าร่วมในการรบรุกคืบ

กองทัพของคุณต้องทำการเติมห้องเก็บจนกว่าจำนวนทรัพยากรอุตสาหกรรมเป็นอย่างน้อ 0 ในการหาทรัพยากรอุตสาหกรรมสมาชิกกองทัพของคุณสามารถเข้าร่วมการปะทะได้ รวมไปถึงการเป็นทหารไร้สังกัดเพื่อเข้าร่วมกองเฉพาะกิจกองทัพอื่นในการปะทะและการรบรุกคืบ

ปิด