ทหารไร้สังกัดเป็นผู้เล่นที่เป็นสมาชิกกองทัพอื่นหรือไม่ได้เป็นสมาชิกกองทัพใดเลย ซึ่งสามารถถูกเชิญเข้ากองเฉพาะกิจในการปะทะหรือการรบรุกคืบได้

ถ้าคุณต้องการเล่นกับเพื่อนที่ไม่ได้อยู่ในกองทัพของคุณ คุณสามารถเชิญพวกเขาเข้ากองเฉพาะกิจในฐานะทหารไร้สังกัดได้ กองทัพของคุณยังพึ่งพาทหารไร้สังกัดได้หากขาดสมาชิกที่จะตั้งกองเฉพาะกิจแบบเต็ม นอกจากนั้น ถ้ากองทัพของคุณไม่ได้เข้าร่วมการรบในขณะนั้น หรือคุณไม่มีกองทัพ คุณสามารถกลายเป็นทหารไร้สังกัดและเข้าร่วมกองเฉพาะกิจแบบเปิดได้ทุกกอง

การเพิ่มทหารไร้สังกัดเข้ากองเฉพาะกิจ

สมาชิกกองทัพคนใดก็ได้ที่เข้าร่วมกองเฉพาะกิจสามารถเชิญทหารไร้สังกัดเข้ากองเฉพาะกิจที่ตนประจำอยู่ได้

ในการเชิญทหารไร้สังกัด:

 1. คลิก เชิญผู้เล่น ในหน้าต่าง การปะทะ หรือ การรบรุกคืบ
 2. ลากชื่อผู้เล่นไปยังช่องทางขวา
 3. ถ้าผู้เล่นไม่มีชื่อในรายการให้ค้นหาผู้เล่นดู ใส่ข้อความและคลิก เชิญ.

ทหารไร้สังกัดที่ถูกเชิญจะถูกเพิ่มชือ่เข้ารายการ อาสาสมัคร และแสดงในกลุ่ม ทหารไร้สังกัด แยกออกไป ลำดับส่วนตัวของทหารไร้สังกัดจะแสดงไว้ที่ทางขวาของชื่อ

ในการเพิ่มทหารไร้สังกัดเข้ากองเฉพาะกิจของคุณ ลากชื่อผู้เล่นจากรายชื่อ อาสาสมัคร เข้ามายังรายชื่อ สมาชิกกองเฉพาะกิจ ไอคอนพิเศษ จะแสดงให้เห็นทหารไร้สังกัดในกองเฉพาะกิจของคุณ

ทหารไร้สังกัดจะสามารถเข้าร่วมกองเฉพาะกิจแบบเปิดเท่านั้น ในการเปิดกองเฉพาะกิจของคุณให้ทหารไร้สังกัดเข้าร่วมได้ คลิกที่ แสดงให้ทหารไร้สังกัดเห็น.

เพียงผู้บังคับการกองเฉพาะกิจจะสามารถเปิดกองเฉพาะกิจให้ทหารไร้สังกัดเห็นได้

เมื่อทหารไร้สังกัดเข้าร่วมกองเฉพาะกิจ พวกเขาสามารถดำเนินการได้ดังเช่นสมาชิกกองทัพปกติ: เลือกพาหนะ ยืนยันความพร้อมในการรบ หรือออกจากกองเฉพาะกิจ แต่ทหารไร้สังกัดไม่สามารถเข้าควบคุมกองเฉพาะกิจได้

จำนวนทหารไร้สังกัดสูงสุดในกองเฉพาะกิจจะกำหนดตามรูปแบบการรบและดิวิชันที่เลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่ การรบรุกคืบ และ ดิวิชัน.

การเข้าร่วมกองเฉพาะกิจในฐานะทหารไร้สังกัด

ไม่ว่าคุณจะเป็นสมาชิกกองทัพหรือไม่ก็ตาม คุณสามารถเข้าร่วมการปะทะหรือการรบรุกคืบของกองทัพอื่นได้ และในฐานะทหารไร้สังกัด คุณสามารถเข้าร่วมกองเฉพาะกิจแบบเปิดกองใดก็ได้

ในการเข้าร่วมกองเฉพาะกิจ:

 1. คลิก การรบกองทัพ ในฐานที่มั่นของคุณ ถ้าคุณไม่ได้เป็นสมาชิกกองทัพ ไปยังแถบฐานที่มั่นและคลิก หากองเฉพาะกิจ.
   
  คุณยังสามารถเปิดรายชื่อกองเฉพาะกิจในโรงรถของคุณ เลือก ฐานที่มั่น: การรบ ในรายการด้านขวาของปุ่ม ออกรบ!
 2. เลือกกองเฉพาะกิจที่คุณชอบ ทางด้านขวา คุณจะเห็นสมาชิกกองเฉพาะกิจ ลำดับ และพาหนะ
 3. คลิก เข้าร่วมกองเฉพาะกิจ.

ชื่อของคุณจะแสดงไว้ในรายชื่ออาสาสมัคร

รอจนกว่าผู้บังคับการกองเฉพาะกิจเพิ่มชื่อคุณเข้ารายชื่อสมาชิกกองเฉพาะกิจ 

รางวัลทหารไร้สังกัด

เมื่อคุณเพิ่มทหารไร้สังกัดเข้ากองเฉพาะกิจ โปรดนึกถึงกฎพิเศษสำหรับรางวัลของทหารกลุ่มดังกล่าวในการรบด้วย

 • ทรัพยากรอุตสาหกรรมทั้งหมดที่ได้รับจากการรบจะถูกแบบเท่าๆกันในหมู่สมาชิกกองเฉพาะกิจ แต่ถ้ามีทหารไร้สังกัดในกองเฉพาะกิจของคุณ ผู้เล่นคนดังกล่าวจะได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนทรัพยากรอุตสาหกรรมทั้งหมดในขณะที่ครึ่งที่เหลือเป็นของกองทัพของคุณ

ตัวอย่างเช่น . กองเฉพาะกิจของคุณมีสมาชิก 15 คนและได้รับทรัพยากรอุตสาหกรรม1,500  หน่วย สมาชิกแต่ละคนจะได้รับทรัพยากรอุตสาหกรรมคนละ  100 น่วย.
ถ้ามีทหารไร้สังกัดหนึ่งคน ผู้เล่นคนนี้จะได้รับครึ่งหนึ่งของทรัพยากร (ทรัพยากรอุตสาหกรรม50  หน่วย). ส่วนอีกครึ่งหนึ่งถูกส่งไปยังกองทัพของคุณ (ทรัพยากรอุตสาหกรรม  50  หน่วย).
ซึ่งโดยสรุปแล้วกองทัพของคุณจะได้รับทรัพยากรอุตสาหกรรม  1,450 น่วย.

 • จะนับจำนวนการรบที่ทหารไร้สังกัดเข้าร่วมด้วย

ตัวอย่างเช่น . กองเฉพาะกิจของคุณมีสมาชิก 15 คนและได้รับทรัพยากรอุตสาหกรรม  1,500 หน่วย สมาชิกแต่ละคนจะได้รับทรัพยากรอุตสาหกรรมคนละ  100 น่วย
ถ้ามีทหารไร้สังกัดหนึ่งคนและเข้าร่วมการรบเพียงครึ่งเดียว ผู้เล่นคนนี้จะได้รับหนึ่งในสี่ของทรัพยากร (ทรัพยากรอุตสาหกรรม 25  หน่วย) ส่วนอีกหนึ่งในสี่ถูกส่งไปยังกองทัพของคุณ (ทรัพยากรอุตสาหกรรม  25 หน่วย).
ซึ่งโดยสรุปแล้วกองทัพของคุณจะได้รับทรัพยากรอุตสาหกรรม  1,475 น่วย

 • ทรัพยากรอุตสาหกรรมที่ทหารไร้สังกัดได้รับจะถูกส่งไปยังห้องเก็บของฐานที่มั่นกองทัพตน ถ้าทหารไร้สังกัดคนดังกล่าวไม่มีกองทัพ ทรัพยากรที่ได้จะสูญหายไป 
ปิด