ยังคงสงสัยใช่ไหมว่าทำไมกองทัพของคุณถึงต้องมีฐานที่มั่นด้วย? เหตุผลหลักคือโบนัสอย่างมากที่สมาชิกกองทัพของคุณจะได้รับเมื่อทำการใช้กำลังสำรอง คุณไม่เพียงเพิ่มจำนวนเงิน ประสบการณ์ และทรัพยากรอุตสาหกรรมที่จะได้รับแต่ยังมีผลต่อผลการรบอีกด้วย

คุณสามารถเตรียมกำลังสำรองในอาคารของฐานที่มั่นของคุณได้ คุณยังสามารถได้รับกำลังสำรองจากการยกระดับศูนย์บัญชาการและการเข้าร่วม เกมสงคราม

ห้องเก็บกำลังสำรองสามารถดูได้จากส่วนล่างของหน้าจอซึ่งจะแสดงดังต่อไปนี้:

 1. จำนวนกำลังสำรองแต่ละชนิด
 2. จำนวนกำลังสำรองสูงสุด ห้องเก็บกำลังสำรองจะเก็บกำลังสำรองที่แตกต่างระดับกัน
 3. กำลังสำรองที่ใช้งานอยู่
 4. ระยะเวลากำลังสำรองที่เหลือ

ชนิดกำลังสำรอง

รูปแบบฐานที่มั่นจะมีชนิดกำลังสำรองแปดชนิดด้วยกัน กำลังสำรองทั้งหมดสามารถแบ่งออกได้เป็นสองกลุ่มดังต่อไปนี้:

 • กำลังสำรองที่มีผลต่อเนื่อง
 • กำลังสำรองใช้ครั้งเดียว

กำลังสำรองที่มีผลต่อเนื่อง

 • ผลตอบแทนการรบ
 • การดำเนินกลยุทธ์ทางทหาร
 • การฝึกยุทธวิธี
 • การบรรยายสรุปเพิ่มเติม
ผลตอบแทนการรบ

 โบนัส: เพิ่มเงินที่สมาชิกกองทัพทุกคนได้รับจากการรบใดๆก็ตาม

อาคารที่ต้องมี: หน่วยการเงิน

การดำเนินกลยุทธ์ทางทหาร

 โบนัส: เพิ่มประสบการณ์อิสระที่สมาชิกกองทัพทุกคนได้รับจากการรบใดๆก็

อาคารที่ต้องมี: วิทยาลัยทหาร

การฝึกยุทธวิธี

 โบนัส: เพิ่มประสบการณ์การรบที่สมาชิกกองทัพทุกคนได้รับจากการรบใดๆก็ตาม

อาคารที่ต้องมี: สนามฝึกรถถัง

การบรรยายสรุปเพิ่มเติม

 โบนัส: เพิ่มประสบการณ์พลรถถังที่สมาชิกกองทัพทุกคนได้รับจากการรบใดๆก็ตาม

อาคารที่ต้องมี: หน่วยฝึก

นายทหารกองหนุนจะไม่ได้รับโบนัสกำลังสำรองที่มีผลต่อเนื่อง

กำลังสำรองใช้ครั้งเดียว

 • ยานขนส่งพิกัดสูง
 • ใบเบิก
 • การโจมตีทางอากาศ
 • การโจมตีปืนใหญ่
ยานขนส่งพิกัดสูง

 โบนัส: เพิ่มทรัพยากรอุตสาหกรรมที่ได้รับจากการปะทะและการรบรุกคืบ

อาคารที่ต้องมี: หน่วยขนส่ง

ใบเบิก

 โบนัส: เพิ่มทรัพยากรอุตสาหกรรมที่ได้จากการรบรุกคืบ

อาคารที่ต้องมี: กองพลน้อยล่ารางวัล

การโจมตีทางอากาศ

 โบนัส: เครื่องบินทิ้งระเบิดจู่โจมจะบินไปตำบลที่ระบุและทิ้งระเบิดต่อต้านรถถังบนพาหนะข้าศึก เพิ่มรายได้ทรัพยากรอุตสาหกรรม มีให้ในการปะทะและการรบรุกคืบ

อาคารที่ต้องมี: ฝูงบินเครื่องบินทิ้งระเบิดจู่

การโจมตีปืนใหญ่

 โบนัส: ชุดปืนใหญ่ทำการระดมยิงด้วยกระสุนระเบิดแรงสูงไปยังตำบลที่ระบุบนแผนที่ เพิ่มรายได้ทรัพยากรอุตสาหกรรม มีให้ในการปะทะและการรบรุกคืบ

อาคารที่ต้องมี: กองพันปืนใหญ่

ระดับกำลังสำรอง

กำลังสำรองจะขึ้นกับระดับของอาคารที่ทำการเตรียมกำลังสำรองดังกล่าว ประสิทธิภาพกำลังสำรองและค่าการเตรยีมจะเพิ่มตามระดับกำลังสำรอง

ภายหลังการยกระดับอาคารแล้วระดับกำลังสำรองที่อยู่ระหว่างการเตรียมการในอาคารช่วงก่อนหน้าจะยังคงเดิม

ประสิทธิภาพและระยะใช้งานของกำลังสำรอง

 • ผลตอบแทนการรบ
 • การดำเนินกลยุทธ์ทางทหาร
 • การฝึกยุทธวิธี
 • การบรรยายสรุปเพิ่มเติม
 • ยานขนส่งพิกัดสูง
 • ใบเบิก
 • การโจมตีทางอากาศ
 • การโจมตีด้วยปืนใหญ่
ผลตอบแทนการรบ

โบนัส: เงิน

ประสิทธิภาพกำลังสำรอง: ค่าแรกจะมีไว้สำหรับการรบกองทัพ การรบแบบทีม และทัวร์นาเมนต์ ค่าที่สองนั้นไว้สำหรับการรบแบบสุ่มและการรบจัดอันดับ
ระดับ ประสิทธิภาพกำลังสำรอง ระยะเวลา
I +10% / +5% 1 ชม. 
II +10% / +5% 2 ชม.
III +20% / +10% 1 ชม. 
IV +20% / +10% 2 ชม.
V +30% / +15% 1 ชม.
VI +30% / +15% 2 ชม.
VII +40% / +20% 1 ชม.
VIII +40% / +20% 2 ชม.
IX +50% / +25% 2 ชม.
X +75% / +30% 2 ชม. 
XI* +100% / +30% 2 ชม.
XII* +150% / +30% 2 ชม.
ำหรับพาหนะระดับ X เท่านั้น
การดำเนินกลยุทธ์ทางทหาร

โบนัส: ประสบการณ์อิสระ

ระดับ ประสิทธิภาพกำลังสำรอง ระยะเวลา
I +50% 1 ชม. 
II +50 2 ชม.
III +100% 1 ชม. 
IV +100% 2 ชม.
V +150% 1 ชม.
VI +150% 2 ชม.
VII +200% 1 ชม.
VIII +200% 2 ชม.
IX +250%  1 ชม.
X +250% 2 ชม. 
XI +300% 2 ชม.
XII +500% 2 ชม.
การฝึกยุทธวิธี

โบนัส: ประสบการณ์การรบ

ระดับ ประสิทธิภาพกำลังสำรอง ระยะเวลา
I +5% 1 ชม. 
II +5% 2 ชม.
III +10% 1 ชม. 
IV +10% 2 ชม.
V +20% 1 ชม.
VI +20% 2 ชม.
VII +35% 1 ชม.
VIII +35% 2 ชม.
IX +50% 1 ชม.
X +50% 2 ชม.
XI +75% 2 ชม.
XII +100% 2 ชม.
การบรรยายสรุปเพิ่มเติม

โบนัส: ประสบการณ์พลรถถัง

ประสิทธิภาพกำลังสำรอง: ค่าแรกจะมีไว้สำหรับการรบกองทัพ การรบแบบทีม และทัวร์นาเมนต์ ค่าที่สองนั้นไว้สำหรับการรบแบบสุ่มและการรบจัดอันดับ
ระดับ ประสิทธิภาพกำลังสำรอง ระยะเวลา
I +50% / +25% 1 ชม. 
II +50% / +25% 2 ชม.
III +75% / +50% 1 ชม. 
IV +75% / +50% 2 ชม.
V +100% / +75% 1 ชม.
VI +100% / +75% 2 ชม.
VII +150% / +100% 1 ชม.
VIII +150% / +100% 2 ชม.
IX +200% / +150% 1 ชม.
X +200% / +150% 2 ชม.
XI* +300% / +200% 2 ชม.
XII* +400% / +300% 2 ชม.
ำหรับพาหนะระดับ X เท่านั้น
ยานขนส่งพิกัดสูง

โบนัส: ทรัพยากรอุตสาหกรรมจากการปะทะและการรบรุกคืบ

ระยะเวลา : การรบหนึ่งครั้ง

ระดับ ประสิทธิภาพกำลังสำรอง
I +5%
II +10%
III +15%
IV +20%
V +30%
VI +35%
VII +40%
VIII +50%
IX +55%
X +60%
XI +100%
XII +200%
ใบเบิก

โบนัส: ทรัพยากรอุตสาหกรรมจากการรบรุกคืบ

ระยะเวลา : การรบรุกคืบหนึ่งครั้ง

ระดับ ประสิทธิภาพกำลังสำรอง
I +5%
II +10%
III +15%
IV +20%
V +30%
VI +35%
VII +40%
VIII +50%
IX +55%
X +60%
XI +100%
XII +200%
การโจมตีทางอากาศ

โบนัส: ทิ้งระเบิดต่อต้านรถถังในตำบลที่ระบุและทรัพยากรอุตสาหกรรม

ระยะเวลา : การรบหนึ่งครั้ง

ระดับ ประสิทธิภาพกำลังสำรอง
I +5%
II +10%
III +15%
IV +20%
V +30%
VI +35%
VII +40%
VIII +50%
IX +55%
X +60%
XI +100%
XII +200%
การโจมตีด้วยปืนใหญ่

โบนัส: การระดมยิงด้วยกระสุนระเบิดแรงสูงจากปืนใหญ่ไปยังตำบลที่ระบุและทรัพยากรอุตสาหกรรม

ระยะเวลา : การรบหนึ่งครั้ง

ระดับ ประสิทธิภาพกำลังสำรอง
I +5%
II +10%
III +15%
IV +20%
V +30%
VI +35%
VII +40%
VIII +50%
IX +55%
X +60%
XI +100%
XII +200%

การเตรียมกำลังสำรอง

คุณต้องเตรียมกำลังสำรองก่อนที่จะใช้เพื่อประโยชน์ของกองทัพคุณได้

กำลังสำรองจะถูกเตรียมในอาคารที่สร้างไว้ ค่าการเตรียมการสำหรับกำลังสำรองแต่ละแบบจะแสดงในค่าทรัพยากรอุตสาหกรรม ในการเตรียมกำลังสำรอง ขอให้แน่ใจว่าห้องเก็บฐานที่มั่นมีทรัพยากรอุตสาหกรรมในจำนวนเพียงพอ

มีเพียงผู้บังคับการและรองผู้บังคับการจะสามารถเตรียมกำลังสำรองได้

ในการเตรียมกำลังสำรอง:

 1. คลิกอาคารที่ต้องการจะเตรียมกำลังสำรอง
 2. ตั้งจำนวนกำลังสำรองที่จะเตรียม
 3. คลิก เตรียม.

เวลาในการเตรียมจะขึ้นกับระดับของอาคาร ถ้ากำลังมีการเตรียมกำลังสำรองอยู่จะมีการแสดงไอคอนฟันเฟืองอยู่เหนืออาคารดังกล่าว

ในการดูเวลาเตรียมกำลังสำรองที่เหลือ คลิกอาคารที่กำลังเตรียมกำลังสำรองอยู่

ค่ากำลังสำรองและเวลาเตรียมการ

 • ผลตอบแทนการรบ
 • การดำเนินกลยุทธ์ทางทหาร
 • การฝึกยุทธวิธี
 • การบรรยายสรุปเพิ่มเติม
 • ยานขนส่งพิกัดสูง
 • ใบเบิก
 • การโจมตีทางอากาศ
 • การโจมตีด้วยปืนใหญ่
ผลตอบแทนการรบ
ระดับค่ากำลังสำรองเวลาเตรียมการ
I 275   5 วิ
II 650   20 วิ
III 1,100   1 น.
IV 1,700  5 น.
V 2,500  20 น.
VI 3,400  1 ชม.
VII 4,400  2 ชม.
VIII 5,700  4 ชม.
IX 7,500  8 ชม.
X 8,500  8 ชม.
การดำเนินกลยุทธ์ทางทหาร
ระดับค่ากำลังสำรองเวลาเตรียมการ
I 275   5 วิ
II 650   20 วิ
III 1,100   1 น.
IV 1,700  5 น.
V 2,500  20 น.
VI 3,400  1 ชม.
VII 4,400  2 ชม.
VIII 5,700  4 ชม.
IX 7,500  8 ชม.
X 8,500  8 ชม.
การฝึกยุทธวิธี
ระดับค่ากำลังสำรองเวลาเตรียมการ
I 275   5 วิ
II 650   20 วิ
III 1,100   1 น.
IV 1,700  5 น.
V 2,500  20 น.
VI 3,400  1 ชม.
VII 4,400  2 ชม.
VIII 5,700  4 ชม.
IX 7,500  8 ชม.
X 8,500  8 ชม.
การบรรยายสรุปเพิ่มเติม
ระดับค่ากำลังสำรองเวลาเตรียมการ
I 275   5 วิ
II 650   20 วิ
III 1,100   1 น.
IV 1,700  5 น.
V 2,500  20 น.
VI 3,400  1 ชม.
VII 4,400  2 ชม.
VIII 5,700  4 ชม.
IX 7,500  8 ชม.
X 8,500  8 ชม.
ยานขนส่งพิกัดสูง
ระดับค่ากำลังสำรองเวลาเตรียมการ
I 5  5 วิ
II 10  5 วิ
III 20  5 วิ
IV 25  5 วิ
V 40  5 วิ
VI 45  5 วิ
VII 50  5 วิ
VIII 60  5 วิ
IX 70  5 วิ
X  75  5 วิ
ใบเบิก
ระดับค่ากำลังสำรองเวลาเตรียมการ
I 90  5 วิ
II 225  5 วิ
III 400  5 วิ
IV 600  5 วิ
V 1,000  5 วิ
VI 1,300  5 วิ
VII 1,650  5 วิ
VIII 2,250  5 วิ
IX 2,700  5 วิ
X 3,200  5 วิ
การโจมตีทางอากาศ
ระดับค่ากำลังสำรองเวลาเตรียมการ
I 5  5 วิ
II 10  5 วิ
III 20  5 วิ
IV 25  5 วิ
V 40  5 วิ
VI 45  5 วิ
VII 50  5 วิ
VIII 60  5 วิ
IX 70  5 วิ
X  75  5 วิ
การโจมตีด้วยปืนใหญ่
ระดับค่ากำลังสำรองเวลาเตรียมการ
I 5  5 วิ
II 10  5 วิ
III 20  5 วิ
IV 25  5 วิ
V 40  5 วิ
VI 45  5 วิ
VII 50  5 วิ
VIII 60  5 วิ
IX 70  5 วิ
X  75  5 วิ

การใช้กำลังสำรอง

ในการใช้กำลังสำรอง คุณต้องทำการเปิดใช้งานก่อน มีเพียงสมาชิกกองทัพที่มีตำแหน่งต่อไปนี้เท่านั้นที่จะใช้กำลังสำรองได้:

 • ผู้บังคับการ
 • รองผู้บังคับการ
 • นายทหารกำลังพล
 • นายทหารยุทธการ

กำลังสำรองมีผลต่อเนื่อง

กำลังสำรองมีผลต่อเนื่อง (ผลตอบแทนการรบ การดำเนินกลยุทธ์ทางทหาร การฝึกยุทธวิธี และบรรยายสรุปเพิ่มเติม) จะถูกเปิดใช้งานในฐานที่มั่น

ในการใช้งานกำลังสำรองมีผลต่อเนื่อง:

 1. เลือกกำลังสำรองที่ต้องการจากห้องเก็บกำลังสำรอง ถ้าห้องเก็บมีกำลังสำรองที่ระดับแตกต่างกัน ให้เลือกกำลังสำรองในระดับที่ต้องการ
 2. คลิก เปิดใช้งาน

กำลังสำรองจะเปิดใช้งานทันที ระยะเวลากำลังสำรองที่เหลือจะแสดงเหนือกำลังสำรอง ภายหลังคุณใช้งานกำลังสำรองแล้ว คุณจะไม่สามารถยกเลิกการดำเนินการของคุณได้

กำลังสำรองใช้ครั้งเดียว

ยานขนส่งพิกัดสูง การโจมตีทางอากาศ และการโจมตีด้วยปืนใหญ่จะเปิดใช้งานก่อนการรบ ส่วนใบเบิกจะสามารถใช้ได้ก่อนเริ่มการรบรุกคืบเท่านั้น

ในการใช้กำลังสำรองใช้ครั้งเดียว:

 1. คลิก การรบกองทัพ.
 2. คลิก สร้างกองเฉพาะกิจ.
 3. ที่มุมขวาบน คลิกช่องว่างและเลือกกำลังสำรอง

ภายหลังการรบแต่ละครั้ง กำลังสำรองชนิดและระดับเดียวกันจะถูกเติมโดยอัตโนมัติหากมีเหลืออยู่ในห้องเก็บกำลังสำรอง

ถ้าคุณเปลี่ยนใจและไม่ต้องการใช้กำลังสำรองที่เปิดใช้ไป เลือกกำลังสำรองดังกล่าวแล้วคลิก ปิดการใช้งาน.

การโจมตีทางอากาศและการโจมตีด้วยปืนใหญ่ต่างจากกำลังสำรองชนิดอื่น: ก่อนอื่นคุณต้องเปิดใช้งานมันเมื่อคุณสร้างกองเฉพาะกิจ แล้วจึงใช้งานมันในระหว่างการรบอีกครั้ง

การใช้งานกำลังสำรองหลายแบบพร้อมกัน

ลองใช้กำลังสำรองหลายแบบพร้อมกันเพื่อให้คุณได้รับเงิน ประสบการณ์ และทรัพยากรอุตสาหกรรมมากกว่าเดิม

โปรดทราบว่ากำลังสำรองต่อไปนี้ไม่สามารถใช้งานพร้อมกันได้:

 • การดำเนินกลยุทธ์ทางทหารและการบรรยายสรุปเพิ่มเติม
 • ผลตอบแทนการรบและการฝึกยุทธวิธี
 • การโจมตีทางอากาศและการโจมตีด้วยปืนใหญ่

กำลังสำรองรบ

กำลังสำรองรบเช่นการโจมตีทางอากาศและการโจมตีด้วยปืนใหญ่ สามารถถูกใช้ในการปะทะและการรบรุกคืบ จำนวนทรัพยากรอุตสาหกรรมที่คุณจะได้รับจากการโจมตีทางอากาศและการโจมตีด้วยปืนใหญ่จะเพิ่มขึ้นตามระดับกำลังสำรอง แต่คุณลักษณะของมันจะไม่ได้ขึ้นกับระดับกำลังสำรองแต่ขึ้นกับระดับของกองพลที่เลือกไว้

ในการใช้ประโยชน์จากกำลังสำรองรบก่อนอื่นให้เปิดใช้งานก่อนการรบ แล้วจึงเปิดใช้ในสนามรบ การโจมตีทางอากาศหรือการโจมตีด้วยปืนใหญ่สามารถถูกเรียกใช้ได้โดยผู้บังคับการกองเฉพาะกิจหรือ หน่วยสังเกตการณ์หน้า ซึ่งเป็นผู้เล่นในกองเฉพาะกิจที่ถูกมอบหมายโดยผู้บังคับการ โดยจะสามารถแต่งตั้งให้ผู้เล่นคนใดก็ได้แม้แต่ทหารไร้สังกัดทำหน้าที่เป็นหน่วยสังเกตการณ์หน้า

คุณสามารถแต่งตั้งหน่วยสังเกตการณ์หน้าได้ก่อนการรบในหน้าจอกองเฉพาะกิจ ให้คลิกขวาที่ชื่อผู้เล่นในรายชื่อ สมาชิกกองเฉพาะกิจ แล้วเลือก มอบหมายให้เป็นหน่วยสังเกตการณ์หน้า ไอคอน จะปรากฏขึ้นที่ด้านขวาของชื่อผู้เล่น

ในการยกเลิกการตัดสินใจของคุณ ให้คลิกขวาที่ชื่อผู้เล่นแล้วเลือก ยกเลิกการมอบหมาย ในตอนนี้คุณก็ได้คืนสิทธิ์ในการใช้กำลังสำรองรบในสนามรบแล้ว

ถ้าคุณไม่เปิดใช้งานกำลังสำรองรบระหว่างการรบ คุณจะไม่ได้รับผลกำไรเพิ่มเติม กำลังสำรองนี้จะไม่ถูกใช้และกลับไปยังห้องเก็บกำลังสำรอง

การโจมตีทางอากาศ

ช ในการโจมตีทางอากาศ เครื่องบินทิ้งระเบิดจู่โจมจะทิ้งระเบิดต่อต้านรถถังไปยังตำบลที่ระบุ เครื่องบินดังกล่าวจะไม่สามารถถูกยิงตกได้

ในการใช้การโจมตีทางอากาศระหว่างการรบ:

 1. กดปุ่มที่แสดงกำลังสำรองการโจมตีทางอากาศ (7–9 ตามมาตรฐาน)
 2. ตั้งพื้นที่เสียหายบนแผนที่ พื้นที่เสียหายจะแสดงด้วยขอบสีเขียว
 3. คลิกเพื่อล็อคศูนย์กลางพื้นที่ทิ้งระเบิด
 4. ปรับทิศทางบินเข้าทิ้งระเบิดด้วยเมาส์
 5. คลิกเพื่อล็อคพื้นที่ทิ้งระเบิดและเริ่มการโจมตี เมื่อพื้นที่ทิ้งระเบิดถูกล็อคแล้วเครื่องบินทิ้งระเบิดจู่โจมจะบินเข้าตำบลที่ระบุแล้วทิ้งระเบิดใส่ข้าศึก

พื้นที่ความเสียหายและระยะเวลาก่อนระเบิดตกถึงพื้นจะแสดงให้เฉพาะสมาชิกทีมของคุณเห็นเท่านั้น

ลักษณะของการโจมตีทางอากาศ:

 • ระเบิดจะถูกทิ้งในรูปแบบเกือบแนวดิ่ง ทำให้ยากแก่การหลบโดยการอยู่หลังวัตถุบนแผนที่
 • ระเบิดจะถูกทิ้งจากทิศทางที่กำหนดในพื้นที่ความเสียหายจากด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง
 • ระเบิดสามารถทำลายอาคารได้

การโจมตีด้วยปืนใหญ่

การโจมตีด้วยปืนใหญ่จะเป็นการระดมยิงกลุ่มกระสุนระเบิดแรงสูงไปยังตำบลที่ระบุไว้

ในการใช้การโจมตีด้วยปืนใหญ่ในการรบ:

 1. กดปุ่มที่แสดงกำลังสำรองการโจมตีด้วยปืนใหญ่ (7–9 ตามมาตรฐาน)
 2. ชี้ไปยังพื้นที่บนแผนที่ที่จะโจมตี พื้นที่ความเสียหายจะแสดงด้วยจุดสีเขียว
 3. คลิกเพื่อเริ่มทำการระดมยิง

ตราบใดที่ยังไม่เริ่มระดมยิง คุณสามารถกดปุ่มที่แสดงการโจมตีด้วยปืนใหญ่เพื่อยกเลิกการโจมตีได้

ลักษณะการโจมตีด้วยปืนใหญ่:

 • เมื่อคุณใช้กำลังสำรองการโจมตีทางอากาศ วิถีกระสุนจะพุ่งเป็นแนวโค้งจากฐานของคุณไปยังพื้นที่ความเสียหาย
 • มุมกระสุนเข้าจะเป็นมุมเดียวกับพื้นที่ความเสียหายที่เลือกไว้
 • กระสุนจะพุ่งเข้าพื้นที่ความเสียหายโดยสุ่มแต่พร้อมๆกันในช่วงการโจมตี
ปิด