กฎการชดเชยสำหรับปัญหาทางเทคนิคที่มีผลกับรูปแบบการรบชิงฐานที่มั่น

 1. กฎเหล่านี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อรับรองว่าจะมีการบริการผู้เล่นที่เข้าร่วมการรบชิงฐานที่มั่นอย่างสม่ำเสมอและมีคุณภาพ
 2. กองทัพจะสามารถรับการชดเชยได้หากว่ามีปัญหาทางเทคนิคใดๆกับรูปแบบการรบชิงฐานที่มั่นหรือเซิร์ฟเวอร์เกม World of Tanks ที่ทำให้เกิดความสูญเสียทางการเงินหรือวัตถุ
 3. จะมีการชดเชยอัตโนมัติหากมีปัญหาทางเทคนิคกับการใช้งานของฐานที่มั่น
  1. ถ้ากองทัพ เข้าร่วมการปะทะ แล้วไม่มีการประมวลผลการรบ กองทัพจะได้รับการชดเชยอัตโนมัติในรูปแบบทรัพยากรอุตสาหกรรมจำนวนเท่ากับรายได้พื้นฐานของการรบตามระดับของพาหนะที่ใช้
  2. ถ้ากองทัพ เข้าร่วมการรบรุกคืบ ที่ล้มเหลวเนื่องจากปัญหาทางเทคนิค กองทัพจะได้รับการชดเชยอัตโนมัติในรูปแบบทรัพยากรอุตสาหกรรม การชดเชยจะมีให้ในกรณีดังต่อไปนี้:
   • กองเฉพาะกิจที่เข้าร่วมการรบครั้งในการรบรุกคืบแล้วผลไม่มีการประมวลผล จะมีการมอบทรัพยากรอุตสาหกรรมให้ทั้งสองกองทัพในจำนวนเท่ากับถือว่าได้ยึดหัวหาดทั้งสี่หัวหาด
   • การรบเว้นเสียแต่จะเป็นการรบแรกของการรบรุกคืบไม่สามารถเริ่มได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิค การชดเชยจะถูกมอบให้ตามจำนวนหัวหาดที่กองเฉพาะกิจยึดเอาไว้ได้
     
    ตัวอย่าง: ในการรบรุกคืบ กองทัพ A มีหัวหาดสี่หัวหาดอยู่ในการควบคุม กองทัพ B มีสองหัวหาดอยู่ในการควบคุม การรบไม่สามารถเริ่มได้เนื่องจากปัญหาทางเทคนิค ทรัพยากรอุตสาหกรรมจะมอบให้กับกองทัพ A สำหรับการควบคุมหัวหาดสี่หัวหาดไว้ได้ กองทัพ B จะได้รับทรัพยากรสำหรับการควบคุมหัวหาดได้สองหัวหาด
   • กองเฉพาะกิจเข้าร่วมการรบยกเว้นการรบแรกในการรบรุกคืบแล้วไม่มีการประมวลผลการรบ การรบรุกคืบจบลง ทั้งสองกองทัพเป็นผู้ชนะ การชดเชยสำหรับกองทัพที่ทำการโจมตีจะให้ตามจำนวนเท่ากับการยึดหนึ่งหัวหาดได้ การชดเชยสำหรับกองทัพป้องกันจะเท่ากับการป้องกันได้สำเร็จ นอกจากนั้น ทั้งสองกองทัพจะได้รับทรัพยากรอุตสาหกรรมในการรบจำนวนเท่ากับรายได้การรบพื้นฐาน
     
    ตัวอย่าง: ในการรบรุกคืบ กองทัพ A ที่ทำการโจมตีครอบครองหัวหาดไว้ได้สี่หัวหาด กองทัพ B ที่ป้องกันครอบครองหัวหาดไว้ได้สองหัวหาด กองเฉพาะกิจได้ทำการรบแต่ไม่มีการประมวลผลการรบนั้น กองเฉพาะกิจทั้งสองกองถือเป็นผู้ชนะ กองทัพ A ได้รับการชดเชยเท่ากับรางวัลในการครอบหัวหาดไว้ได้ห้าหัวหาด กองทัพ B ได้รับการชดเชยเท่ากับรางวัลควบคุมหัวหาดสองหัวหาด ทั้งสองกองทัพจะได้รับทรัพยากรอุตสาหกรรมในจำนวนเท่ากับรายได้การรบพื้นฐาน
   • ระบบจับคู่ไม่สามารถหาคู่ต่อสู้ให้กับกองเฉพาะกิจได้และการรบรุกคืบไม่เริ่มขึ้น กองทัพได้รับทรัพยากรอุตสาหกรรมในจำนวนเท่ากับรางวัลการควบคุมหัวหาดได้สามหัวหาด
  3. ถ้ากองทัพเข้าร่วมการรบในช่วงเกมสงครามและผลการรบยังไม่ได้ประมวล ผู้เล่นจะได้รับคะแนนจำนวนสูงสุดในแต่ละสายเป็นการชดเชย

   จำนวนคะแนนสูงสุดในสายจะขึ้นกับรูปแบบการรบและดิวิชันของการปะทะ
 • การปะทะ: ดิวิชัน VI
 • การปะทะ: ดิวิชัน VIII
 • การปะทะ: ดิวิชัน X
 • การรบรุกคืบ
การปะทะ: ดิวิชัน VI
สาย คะแนนชดเชย
การพิชิต (สำหรับคะแนนต่าง 1 คะแนน) 175
การบุก (สำหรับ 1 วินาที) 375 
การทำลาย (สำหรับพาหนะข้าศึก 1 คัน) 175
การรวบรวม (สำหรับทหารไร้สังกัด 1 นาย) 100 
การปะทะ: ดิวิชัน VIII
สาย คะแนนชดเชย
การพิชิต (สำหรับคะแนนต่าง 1 คะแนน) 500
การบุก (สำหรับ 1 วินาที) 596
การทำลาย (สำหรับพาหนะข้าศึก 1 คัน) 500
การรวบรวม (สำหรับทหารไร้สังกัด 1 นาย)

200 

การปะทะ: ดิวิชัน X
สาย คะแนนชดเชย
การพิชิต (สำหรับคะแนนต่าง 1 คะแนน) 1,250
การบุก (สำหรับ 1 วินาที) 1,675
การทำลาย (สำหรับพาหนะข้าศึก 1 คัน) 1,250
การรวบรวม (สำหรับทหารไร้สังกัด 1 นาย) 500
การรบรุกคืบ
สาย คะแนนชดเชย
การพิชิต (สำหรับคะแนนต่าง 1 คะแนน) 3,750
การบุก (สำหรับ 1 วินาที) 4,185 
การทำลาย (สำหรับพาหนะข้าศึก 1 คัน) 3,750
การรวบรวม (สำหรับทหารไร้สังกัด 1 นาย) 1,500
 1. กองทัพจะได้รับการชดเชยเมื่อทำการขอถ้าเกิดปัญหาอื่นๆที่ทำให้มีการสูญเสียทางการเงินหรือวัตถุอื่นๆ
 2. การชดเชยจะอยู่ในสองกลุ่ม: กลุ่ม และ รายบุคคล
  1. การชดเชยเป็นกลุ่ม จะมีให้หากกองทัพมากกว่า 5% ได้รับผลจากปัญหาทางเทคนิคในวันนั้น
  2. การชดเชยรายบุคคล จะมีให้หาปัญหาทางเทคนิคมีผลกับกองทัพบางกองทัพ ปัญหาทางเทคนิคบนเซิร์ฟเวอร์เกมนั้นจะไม่ถือว่าอยู่ในกลุ่มที่จะมีการชดเชยรายบุคคลได้ (ปัญหาเซิร์ฟเวอร์เกมถือว่าเป็นการชดเชยเป็นกลุ่ม)
  3. การชดเชยประกอบด้วยการยกเลิกผลทางลบที่มีต่อกองทัพที่ได้รับผลจากการขาดการรบเนื่องด้วยปัญหาทางเทคนิค ทรัพยากรอุตสาหกรรมที่ถูกถอนไปจะถูกคืนสู่กองทัพ
  4. การชดเชยเป็นกลุ่มจะมีให้ตามวิจารณญาณของ Wargaming ตามข้อมูลที่รวบรวมมาเกี่ยวกับกองทัพที่ได้รับผลกระทบ
  5. การชดเชยส่วนบุคคลนั้นจะดำเนินการตามคำขอที่ส่งไปยัง บริการลูกค้า
   กฎต่อไปนี้จะถูกใช้กับคำขอของผู้เล่น:
   • คำขอต้องส่งภายใน 24 ชั่วโมงหลังเกิดปัญหา
   • คำขอต้องส่งโดยผู้บังคับการหรือรองผู้บังคับการกองทัพ
   • กองทัพต้องให้ข้อมูลให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เกี่ยวกับปัญหาที่พบ
   • กองทัพจะต้องให้ภาพจากหน้าจอเพื่อพิสูจน์ว่าเกิดปัญหาขึ้นจริง
   • ถ้าเป็นไปได้ คำขอควรจะรวมบันทึกการรบที่แสดงปัญหาดังกล่าวด้วย
 3. จะไม่มีการชดเชยในกรณีดังต่อไปนี้:
  • ไม่มีการได้รับผลลบหรือเสียทรัพยากรอุตสาหกรรมไป
  • ผู้เล่นจำนวนจำกัดเข้าร่วมการรบไม่ได้
  • ปัญหาเกิดจากศูนย์ข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่
  • ปัญหาเกิดจากผู้ให้บริการทางอินเตอร์เนตของผู้เล่น
  • เกิดจากการไฟดับ
  • ปัญหาอื่นๆที่เกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุมของ Wargaming และไม่ได้เกิดจาก Wargaming
 4. จะไม่มีการชดเชยให้หากไม่สามารถยืนยันหรือพิสูจน์ได้ว่ามีปัญหาเกิดขึ้นจริง
ปิด