นโยบายการชดเชยสำหรับปัญหาทางเทคนิคที่มีผลต่อการรบในการปะทะและการรบรุกคืบในรูปแบบฐานที่มั่น

 1. กฎเหล่านี้มีไว้เพื่อให้แน่ใจว่ามีการบริการอย่างมีคุณภาพและต่อเนื่องกับผู้เล่นที่เข้าร่วมการรบในรูปแบบฐานที่มั่น
 2. การชดเชยส่วนบุคคลนั้นจะเกิดขึ้นหากมีการร้องขอผ่านบริการสนับสนุนลูกค้า

  โดยจะมีกฎกับคำขอผู้เล่นดังนี้:

  • คำขอจะต้องไม่ล่าช้ากว่า 24 ชั่วโมงหลังเกิดปัญหา
  • คำขอต้องถูกส่งโดยผู้บังคับการหรือรองผู้บังคับการ
  • กองทัพจะต้องมอบข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่พบให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
  • กองทัพจะต้องมอบภาพจากหน้าจอเพื่อพิสูจน์ว่ามีปัญหาดังกล่าวจริง
  • ถ้าเป็นไปได้ คำขอควรจะรวมบันทึกการรบเพื่อแสดงปัญหาดังกล่าวด้วย
 3. จะไม่มีการชดเชยในกรณีดังต่อไปนี้:
  • ผู้เล่นจำนวนจำกัดไม่สามารถเข้าร่วมการรบได้
  • ปัญหาเกิดจากศูนย์ข้อมูลที่เซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่
  • ปัญหาเกิดจากฝั่งของผู้ให้บริการอินเตอร์เนต
  • เกิดไฟดับหรือการตัดไฟขึ้น
  • ปัญหาอื่นๆที่นอกเหนือการควบคุมของ Wargaming และไม่ได้เกิดโดย Wargaming
 4. จะไม่มีการชดเชยหากไม่สามารถยืนยันได้ว่าเกิดปัญหาขึ้น
ปิด