อันดับ Elo ในฐานที่มั่น

อันดับ Elo ในฐานที่มั่นนั้นเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดหลักในความสำเร็จของทุกกองทัพ

กองทัพจะได้รับคะแนนอันดับ Elo ภายหลังการรบแต่ละครั้งในรูปแบบการปะทะหรือการรบรุกคืบ ค่า Elo จะถูกคำนวณแยกกันในแต่ละดิวิชัน ในการได้รับการจัดอันดับตามค่า Elo ในดิวิชัน กองทัพจะต้องเข้าร่วมการรบอย่างน้อย 50 ครั้งในช่วง 28 วันที่ผ่านมา.

ในการดูอันดับ Elo ฐานที่มั่นของกองทัพคุณในโปรแกรมลูกข่ายเกม ให้ไปยังแถบ ฐานที่มั่น ใต้ปุ่ม การรบกองทัพl จะมีธงที่แสดงค่าอันดับ Elo ของกองทัพคุณในแต่ละดิวิชัน

ถ้ากองทัพของคุณได้ทำการรบมากพอที่จะเข้าสู่รายชื่อการจัดอันดับดิวิชัน ธงของดิวิชันดังกล่าวจะสว่างขึ้นเป็นสีเหลือง คลิกที่ธงดังกล่าวเพื่อดูการจัดอันดับ Elo ในดิวิชันที่เลือกไว้

  1. อัพเดตอันดับล่าสุด การจัดอันดับจะถูกอัพเดตทุกๆห้านาที
  2. การเข้าดูดิวิชัน คลิกเพื่อเปลี่ยนตารางจัดอันดับไปเป็นดิวิชันที่ต้องการ
  3. ตารางจัดอันดับ นอกจากจะแสดงการจัดอันดับ Elo แล้วยังแสดงสถิติการรบของกองทัพอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น: จำนวนการรบและอัตราชัยชนะในช่วง 28 วันที่ผ่านมาและแบบโดยรวม โดยตำแหน่งของกองทัพคุณจะถูกแสดงด้วยแถบสีเหลือง
  4. การเข้าใช้ตาราง ในการดูผู้นำที่มีอันดับ Elo ดีที่สุด ให้คลิกที่   ในการไปยังตำแหน่งของกองทัพคุณบนรายชื่อให้คลิกที่  

ถ้ากองทัพของคุณไม่ได้เข้าร่วมการรบ 50 ครั้งในช่วง 28 วันที่ผ่านมา อันดับค่า Elo สถิติ และจำนวนการรบที่เข้าร่วมจะถูกแสดงไว้ที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ

ค่าอันดับ Elo นั้นถูกคำนวณอย่างไร?

ก่อนการรบแรก ค่าอันดับ Elo กองทัพจะอยู่ที่ 1000 ค่าอันดับ Elo จะเป็นเลขจำนวนเต็มและไม่สามารถน้อยกว่า 0

ค่าอันดับ Elo จะถูกคำนวณในสามขั้นตอนด้วยกัน:

  1. การคำนวณผลการรบที่คาดไว้
  2. การคำนวณคะแนนการจัดอันดับที่ทุกกองทัพได้รับเมื่อจบการรบ
  3. อัพเดตอันดับ Elo ของกองทัพ

ขั้นตอนที่ 1 ผลการรบที่คาดไว้

ผลการรบที่คาดไว้จะถูกนับโดยการใช้สูตรดังต่อไปนี้:

EA—ผลการรบที่คาดไว้สำหรับกองทัพ A

RA—ค่าอันดับ Elo ก่อนการรบของกองทัพ A

EB—ผลการรบที่คาดไว้สำหรับกองทัพ B

RB—ค่าอันดับ Elo ก่อนการรบของกองทัพ B

ตัวอย่าง กองทัพ A มีค่าอันดับ Elo ที่ 1500 ก่อนการรบในขณะที่กองทัพ B มีอยู่ที่ 700 ผลการรบที่คาดไว้ของกองทัพ A (EA):

ผลการรบที่คาดไว้ของกองทัพ B (EB):

ด้วยการคำนวณนี้ กองทัพ A ที่มีค่าอันดับ Elo สูงกว่ามีความไปได้ที่จะชนะการรบมากกว่า

ขั้นตอนที่ 2 คะแนนการจัดอันดับที่ได้รับหลังการรบ

ค่าอันดับจริงที่แต่ละกองทัพได้รับภายหลังการรบจะคำนวณโดยใช้สูตรดังต่อไปนี้:

P—จำนวนคะแนนจัดอันดับที่กองทัพได้รับหลังการรบครั้งนั้นๆ

S—จำนวนคะแนนที่ได้รับหลังการรบครั้งดังกล่าว: ชนะ –1, เสมอ–0.5, แพ้–0

E—ผลการรบที่คาดไว้ที่คำนวณในขั้นตอนที่1

R—ค่าอันดับ Elo ปัจจุบันของกองทัพ

K—อัตราตามค่าอันดับ Elo ปัจจุบันของกองทัพ

อัตรา K:

R = (0 – 600); K = 25
R = (601 – 2,400); K = 15
R = (2,401 – 3,000); K = 10
R = (> 3,000); K = 5


ตัวอย่าง 1
กองทัพ A ที่มีค่าอันดับ Elo 1500 ชนะกองทัพ B ที่มีค่าอันดับ 700 ผลการรบที่คาดไว้ของกองทัพ A คือ 0.99 ในขณะที่ของกองทัพ B เป็น 0.009

Elo จะต้องเป็นจำนวนเต็ม ฉะนั้นผลการคำนวณจะถูกปัดเศษเป็น 0

ซึ่งในกรณีดังกล่าว กองทัพที่มีค่าอันดับ Elo สูงกว่าแทบจะไม่ได้รับคะแนนอันดับเลย ส่วนกองทัพที่มีค่าอันดับ Elo ต่ำกว่าจะเสียคะแนนเล็กน้อยถ้าหากมี ในทางกลับกัน ถ้ากองทัพที่มีค่าอันดับ Elo ต่ำกว่าชนะ กองทัพดังกล่าวจะได้รับคะแนนมากกว่าเดิม และกองทัพที่มีค่าอันดับ Elo สูงกว่าจะเสียคะแนนมากกว่าเดิม (ดู ตัวอย่าง 2)

ตัวอย่าง 2 กองทัพ B ที่มีค่าอันดับ Elo 700 ชนะกองทัพ A ที่มีค่า Elo 1500 ผลการรบที่คาดไว้ของกองทัพ A คือ 0.99 ในขณะที่ของกองทัพ B นั้นอยู่ที่ 0.009

Elo จะต้องเป็นจำนวนเต็มฉะนั้นผลการคำนวณของทั้งสองกองทัพจะต้องถูกปัดเศษและได้ผลดังต่อไปนี้ PA= ‒15, และ PB= 25.

ในการชนะกองทัพที่แข็งแกร่งกว่า กองทัพของคุณจะสามารถไต่อันดับไปสู่ยอดของการจัดอันดับได้ ยิ่งความห่างของค่าอันดับ Elo ของกองทัพมากเท่าใด กองทัพที่อ่อนแอกว่าจะได้รับคะแนนอันดับมากขึ้นหากได้รับชัยชนะ

ขั้นตอนที่ 3 การอัพเดตค่าอันดับ Elo กองทัพ

ค่าอันดับ Elo กองทัพจะถูกอัพเดตโดยการใช้คำนวณง่ายๆดังต่อไปนี้:

R'—ค่าอันดับ Elo กองทัพหลังการรบ

R—ค่าอันดับ Elo กองทัพก่อนการรบ

P—จำนวนคะแนนอันดับที่กองทัพได้รับหลังการรบ

ตัวอย่าง กองทัพ B ที่มีค่าอันดับ Elo 700 คะแนนชนะกองทัพ A ที่มีคะแนน 1500 ซึ่งทำให้กองทัพ B ได้รับ 25 คะแนนและกองทัพ A เสีย 15 คะแนน

ค่าอันดับ Elo ในฐานที่มั่นไปเป็นส่วนสำคัญของการจัดอันดับกองทัพโดยรวม ในการดูข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับการจัดอันดับกองทัพรวมไปถึงการจัดอันดับตามค่า Elo ในฐานที่มั่นให้เข้าชมบน เวบท่าของกองทัพ
ปิด