เกมสงครามเป็นการแข่งขันระหว่างกองทัพในรูปแบบฐานที่มั่น การแข่งขันจะจัดในช่วงระยะเวลาหนึ่งและแบ่งเป็นสี่สายด้วยกัน กองทัพจะได้รับคะแนนและผู้แข่งขันที่ประสบความสำเร็จที่สุดจะมีคะแนนถึงระดับได้รับรางวัลและรับรางวัลส่วนตัวรวมถึงรางวัลกองทัพ

คลิก เกมสงคราม ที่มุมซ้ายบนของฐานที่มั่นของคุณเพื่อเปิดหน้าจอ เกมสงคราม

 1. ข้อมูล คำอธิบายสายและกฎเกมสงคราม
 2. เวลาเริ่มและสิ้นสุดของเกมสงคราม
 3. ประวัติเกมสงคราม คลิก เพื่อดูผลเกมสงครามครั้งก่อนหน้า
 4. แผงสาย ก่อนการแข่งขัน จะแสดงคำอธิบายสั้นๆของสายและรางวัลสูงสุด ในช่วงเกมสงคราม จะแสดงคะแนนกองทัพของคุณและอันดับในแต่ละสาย

ำหนดการของเกมสงครามที่กำลังจะมานั้นมีให้ที่ด้านขวาของโปรแกรมลูกข่ายเกมของคุณ ให้คลิกที่  (หมายกำหนดการรบ) ที่ด้านขวาของปุ่ม การรบกองทัพ ในฐานที่มั่นของคุณ หรือในหน้าต่าสง ฐานที่มั่น:การรบ

กฎเกมสงคราม

 • กองทัพทุกกองทัพจะแข่งขันกัน ในทุกสายถ้ากองทัพทำการปะทะและการรบรุกคืบในช่วงเกมสงคราม
 • กองทัพได้รับคะแนนสำหรับผลการรบในทุกสาย จำนวนคะแนนที่ได้จะขึ้นกับรูปแบบการรบ ดิวิชันที่เลือกสำหรับการปะทะ และผลของการรบ
 • กองทัพยังได้รับคะแนนเพิ่มเติมสำหรับผลที่ดีที่สุดในทุกๆสาย
 • ถ้ากองทัพได้รับคะแนนพอ กองทัพจะไปถึงอันดับได้รับรางวัลในการจัดลำดับสาย

สาย

ในช่วงเกมสงคราม กองทัพจะแข่งขันกันในสี่สายด้วยกัน: การกวาดล้าง การบุก การทำลาย และการรวบรวม

 • การกวาดล้าง
 • การบุก
 • การทำลาย
 • การรวบรวม
การกวาดล้าง

กองทัพได้รับคะแนนสำหรับจำนวนการทำลายที่ทำนำทีมข้าศึก ถ้าคะแนนของทีมน้อยกว่า กองทัพจะไม่ได้รับคะแนน

จะนับของทั้งการรบที่ชนะและแพ้

รูปแบบการรบ สำหรับ 1 คะแนนที่นำ
การปะทะ: ดิวิชัน VI 25
การปะทะ: ดิวิชัน VIII 50
การปะทะ: ดิวิชันX 125
การรบรุกคืบ 375

ตัวอย่าง ในช่วงการปะทะในดิวิชัน X จบลงด้วยกองทัพของคุณทำคะแนนได้ 8:1 ความต่างคะแนน: 7 จำนวนคะแนนที่ได้รับในการกวาดล้าง: 7 × 125 = 875.
การบุก

กองทัพได้รับคะแนนสำหรับทุกวินาทีที่เหลือก่อนถึงกำหนดเวลาสิ้นสุดการรบ

จะนับการรบที่ชนะเท่านั้น

รูปแบบการรบ สำหรับ 1 วินาที
การปะทะ: ดิวิชัน VI 1
การปะทะ: ดิวิชัน VIII 2
การปะทะ: ดิวิชันX 5
การรบรุกคืบ 15
ตัวอย่าง ในช่วงการปะทะในดิวิชัน X มีเวลา 9 นาทีและจบด้วยชัยชนะของคุณ วินาทีที่เหลือก่อนหมดเวลา: 60 วินาที (1 นาที) คะแนนที่ได้รับในการบุก: 60 × 5 = 300.
การทำลาย

กองทัพจะได้รับคะแนนสำหรับพาหนะข้าศึกแต่ละคันที่ถูกทำลาย

จะนับของทั้งการรบที่ชนะและแพ้

รูปแบบการรบ สำหรับพาหนะข้าศึก 1 คัน
การปะทะ: ดิวิชัน VI 25
การปะทะ: ดิวิชัน VIII 50
การปะทะ: ดิวิชันX 125
การรบรุกคืบ 375
ตัวอย่าง ในช่วงการปะทะในดิวิชัน X กองทัพของคุณทำลายพาหนะข้าศึก 7 คัน คะแนนที่ได้รับในช่วงการทำลาย: 7 × 125 = 875.
การรวบรวม

กองทัพได้รับคะแนนสำหรับทหารไร้สังกัดแต่ละนายที่อยู่ในกองเฉพาะกิจ

จะนับการรบที่ชนะเท่านั้น

รูปแบบการรบ สำหรับทหารไร้สังกัด 1 นาย
การปะทะ: ดิวิชัน VI 100
การปะทะ: ดิวิชัน VIII 200
การปะทะ: ดิวิชันX 500
การรบรุกคืบ 1500
ตัวอย่าง ในช่วงการปะทะในดิวิชัน X ที่ชนะ กองทัพของคุณมีทหารไร้สังกัด 3 นายในกองเฉพาะกิจ คะแนนที่ได้รับในช่วงการรวบรวม: 3 × 500 = 1500.

การจัดอันดับ

ในช่วงเกมสงครามทุกช่วง จะมีการจัดอันดับแยกกันในแต่ละสาย จำนวนตำแหน่งที่ได้รางวัลจะต่างกันไปในแต่ละสาย

กองทัพจะทำคะแนนให้มากพอได้รับตำแหน่งรับรางวัลในสาย กองทัพที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะถูกจัดอันดับให้อยู่ตำแหน่งสูงสุด ถ้ากองทัพหลายกองทัพมีคะแนนเท่ากันในการกวาดล้าง การทำลาย หรือ การรวบรวม กองทัพที่ใช้เวลาในการรบน้อยกว่าจะได้ตำแหน่งที่สูงกว่า

ในการดูการจัดอันดับของแต่ละสาย คลิกสายที่ต้องการในหน้าจอ เกมสงคราม

 1. ชื่อสาย และเวลาเริ่มและสิ้นสุดการแข่งขัน
 2. การย้ายสาย คลิก เพื่อไปดูการจัดอันดับสายอื่น
 3. กฎ คลิกเพื่ออ่านกฎการแข่งขัน
 4. การจัดอันดับ คลิกเพื่อกลับไปยังการจัดอันดับของสาย
 5. ชื่อและป้ายชื่อกองทัพ รางวัล คะแนน และเวลาที่ใช้ในการรบ

รางวัล

กองทัพที่ทำคะแนนถึงตำแหน่งได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลที่หลากหลาย

คุณสามารถได้รับรางวัลสองชนิดในเกมสงคราม:

 • รางวัลกองทัพ— กำลังสำรองระดับสูง
 • รางวัลส่วนตัว — ทองในเกม

รางวัลส่วนตัวจะแจกจ่ายให้ผู้เล่นตามการมีส่วนร่วมต่อผลการแข่งขัน ยิ่งคุณทำคะแนนให้ทีมมากเพียงใด คุณจะได้ทองมากเท่านั้น

ถ้าทหารไร้สังกัดเข้าร่วมรบในกองเฉพาะกิจของคุณ ผู้เล่นดังกล่าวจะได้รับรางวัลส่วนตัวของตน 100% ซึ่งไม่เหมือนกันกับทรัพยากรอุตสาหกรรม (ดู รางวัลทหารไร้สังกัด)
ปิด