การปะทะเป็นการรบระหว่างกองเฉพาะกิจของกองทัพคุณและข้าศึกในดินแดนเป็นกลาง โดยจะทำการเลือกข้าศึกและแผนที่โดยสุ่ม

ทุกกองทัพที่เข้าร่วมการปะทะจะได้รับทรัพยากรอุตสาหกรรมตามผลการรบโดยฝั่งที่ชนะการรบจะได้รับรางวัลที่มากกว่า ทรัพยากรอุตสาหกรรมที่ได้รับในการปะทะจะถูกสะสมในห้องเก็บฐานที่มั่น

การปะทะจะมีให้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น ในการดูกำหนดการรบที่กำลังจะมาถึง ให้คลิกที่ (หมายกำหนดการรบ) ที่ด้านขวาของปุ่ม การรบกองทัพ ในฐานที่มั่นของคุณ หรือในหน้าต่าสง ฐานที่มั่น:การรบ.

ในการเข้าร่วมการปะทะ:

 1. คลิก การรบกองทัพ
 2. คลิก สร้างกองเฉพาะกิจ
  เพื่อตั้งกองรบและเป็นผู้บังคับการกอง ในการเข้าร่วมกองเฉพาะกิจที่มีอยู่แล้ว คลิกที่ เข้าร่วมกองเฉพาะกิจ แทน

คุณยังสามารถเปิดรายชื่อกองเฉพาะกิจจากในโรงรถของคุณได้ด้วยการเลือก ฐานที่มั่น: การรบ ในรายการด้านขวาของปุ่ม ออกรบ!

การเลือกกองพล

ก่อนที่คุณจะทำการตั้งกองเฉพาะกิจ ให้เลือกดิวิชันของการปะทะก่อน

รายชื่อของดิวิชันจะแสดงในส่วนซ้ายของหน้าต่าง การเลือกรูปแบบ

 1. ข้อมูลคำแนะนำ การอธิบายรูปแบบ
 2. สถานะรูปแบบ
 3. รายการดิวิชัน ระดับพาหนะ จำนวนผู้เล่นในกองเฉพาะกิจ ระยะเวลาการรบและจำนวนทหารไร้สังกัดสูงสุด

คุณสามารถเข้าร่วมการปะทะจากหนึ่งในสามดิวิชัน ดิวิชันจะกำหนดระดับพาหนะ รูปแบบการรบ และจำนวนทหารไร้สังกัดที่มีในกองเฉพาะกิจได้ กองทัพจะได้รับทรัพยากรอุตสาหกรรมมากขึ้นในการปะทะดิวิชันระดับสูง

 • ดิวิชัน VI
 • ดิวิชัน VIII
 • ดิวิชัน X
ดิวิชัน VI
ระดับพาหนะ VI
รูปแบบการรบ 7×7
จำนวนผู้เล่นขั้นต่ำ 7
จำนวนทหารไร้สังกัดสูงสุด 6
ระยะการรบ 10 นาที
รางวัล 150 
ดิวิชัน VIII
ระดับพาหนะ  VIII
รูปแบบการรบ 10×10
จำนวนผู้เล่นขั้นต่ำ 10
จำนวนทหารไร้สังกัดสูงสุด 9
ระยะการรบ 10 นาที
รางวัล 250 
ดิวิชัน X
ระดับพาหนะ  X
รูปแบบการรบ  10×10
จำนวนผู้เล่นขั้นต่ำ  10
จำนวนทหารไร้สังกัดสูงสุด  3
ระยะการรบ 10 นาที
รางวัล 1,000 

 

การเตรียมตัวสำหรับการปะทะ

ภายหลังคุณได้เลือกดิวิชันแล้ว หน้าต่างการปะทะจะปรากฏขึ้น ที่นี่คุณจะสามารถสร้างกองเฉพาะกิจ เปิดใช้งานกำลังสำรอง และยืนยันว่าคุณพร้อมทำการรบได้

 1. แผงข้อมูล ดิวิชันที่เลือกและสถานะการปะทะ
 2. การตั้งค่า เปลี่ยนดิวิชันหรือรูปแบบการรบ ถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าจะไม่ผลกับกองเฉพาะกิจที่คุณตั้งขึ้น
 3. สมาชิกกองเฉพาะกิจ สถานะ ลำดับ และพาหนะที่เลือกไว้
  ผู้บังคับการกองเฉพาะกิจ
   ทหารไร้สังกัด
  คลิก เลือกพาหน ะเพื่อเลือกพาหนะที่ดีที่สุดสำหรับการปะทะ
 4. ช่องกำลังสำรอง (ดู การเลือกกำลังสำรอง).
 5. ช่องสนทนา การแจ้งเตือนและการสนทนาในกองเฉพาะกิจ
 6. ปุ่ม ออกรบ! คลิกเพื่อยืนยันว่าคุณพร้อมทำการปะทะและส่งกองเฉพาะกิจเข้าสู่การรบ

การสร้างกองเฉพาะกิจ

การสร้างกองเฉพาะกิจของคุณเอง

ในการเชิญผู้เล่นเข้ากองเฉพาะกิจของคุณ คลิก เชิญผู้เล่น ในการหน้าต่าง การปะทะ คุณสามารถเชิญได้ทั้งสมาชิกของกองทัพคุณเองและผู้เล่นแบบสุ่ม (ดูที่ ทหารไร้สังกัด)

ในการเพิ่มผู้เล่นที่ได้รับการเชิญเข้ากองเฉพาะกิจของคุณ ลากชื่อเขาจากรายชื่อ อาสาสมัคร มายังรายชื่อ สมาชิกกองเฉพาะกิจ

ในการมอบอำนาจผู้บังคับการกองเฉพาะกิจให้สมาชิกกองทัพของคุณ คลิกขวาที่ชื่อผู้เล่นแล้วเลือก โอนอำนาจผู้บังคับการ

ในการเปิดกองเฉพาะกิจให้ผู้เล่นคนอื่นเข้าร่วมได้ให้คลิก แสดงให้ทหารไร้สังกัดเห็น

โปรดทราบว่าจำนวนทหารไร้สังกัดสูงสุดในกองเฉพาะกิจนั้นขึ้นกับดิวิชันที่คุณเลือกเอาไว้

การเข้าร่วมกองเฉพาะกิจ

คุณสามารถเข้าร่วมกองเฉพาะกิจที่สร้างขึ้นแล้วได้สองวิธีด้วยกัน:

 • ด้วยการเลือกกองเฉพาะกิจจากรายชื่อในหน้าต่าาง ฐานทีมั่น: การรบ รายชื่อกองเฉพาะกิจจะแสดง:
  • กองเฉพาะกิจกองทัพของคุณ
  • กองเฉพาะกิจแบบเปิดของกองทัพอื่น
   คุณสามารถเข้าร่วมกองเฉพาะกิจนั้นสำหรับการปะทะในฐานะ ทหารไร้สังกัด
 • จากการเชิญ จะมีเพียงสมาชิกกองทัพที่เข้ากองเฉพาะกิจแล้วสามารถที่จะส่งคำเชิญให้คุณได้

การเลือกกำลังสำรอง

ในการได้รับความได้เปรียบในการปะทะ ให้ใช้กำลังสำรองแบบใช้ครั้งเดียว

คุณสามารถเปิดใช้กำลังสำรองต่อไปนี้ได้:

 • การโจมตีทางอากาศหรือการโจมตีด้วยปืนใหญ่
 • ยานขนส่งพิกัดสูง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่ การใช้กำลังสำรอง และ กำลังสำรองรบ

สถานการณ์และผลของการปะทะ

เมื่อสร้างกองเฉพาะกิจและผู้เล่นพร้อมรบแล้ว ผู้บังคับการกองเฉพาะกิจก็จะส่งกองเฉพาะกิจเข้าการรบ กองเฉพาะกิจข้าศึกและแผนที่จะถูกเลือกโดยสุ่ม และการปะทะจะเริ่มขึ้น ทีมจะทำการต่อสู้ในการรบปกติ

เมื่อการปะทะสิ้นสุดลง จะมีการคำนวณผล กองทัพจะได้รับทรัพยากรอุตสาหกรรมโดยที่ผู้ชนะจะได้ในจำนวนที่มากกว่า จำนวนทรัพยากรอุตสาหกรรมจะขึ้นกับกำลังสำรองที่คุณใช้ด้วย โปรดทราบว่าทหารไร้สังกัดก็จะได้ทรัพยากรอุตสาหกรรมจากที่กองเฉพาะกิจของคุณได้รับไปในจำนวนหนึ่งด้ว ด้วย (ดู รางวัลทหารไร้สังกัด)

ปิด