ไม่ว่ากองทัพของคุณมีนักขับรถถังชั้นยอดจำนวนมากหรือเพิ่งเริ่มรับสมาชิกรายแรกๆเข้ามา คุณสามารถพัฒนาฐานที่มั่นที่ทรงพลังของคุณได้และรับโบนัสจากอาคารที่สร้างเอาไว้

เมื่อคุณสร้างกองทัพแล้ว มันจะเข้าครอบครองฐานที่มั่นทันที ผู้บังคับการและรองผู้บังคับการมีสิทธิ์เท่ากันในการจัดการฐานที่มั่น

การดำเนินการทั้งหมดในฐานที่มั่นจะทำผ่านแถบ ฐานที่มั่น ในโรงรถ

ฐานที่มั่นของคุณประกอบด้วยศูนย์บัญชาการและลานก่อสร้างสำหรับอาคารที่จะสร้างในอนาคต

ชนิดอาคาร

ในปัจจุบันคุณสามารถสร้างอาคารได้แปดชนิดในฐานที่มั่นขอคุณ แต่ละอาคารจะให้ กำลังสำรอง เป็นการเฉพาะตัวของแต่ละอาคารให้กับกองทัพของคุณ

 • หน่วยการเงิน
 • วิทยาลัยทหาร
 • สนามฝึกรถถัง
 • หน่วยฝึก
 • หน่วยขนส่ง
 • กองพลน้อยล่ารางวัล
 • ฝูงบินเครื่องบินทิ้งระเบิดจู่โจม
 • กองพันปืนใหญ่
หน่วยการเงิน

 

กำลังสำรอง: ผลตอบแทนการรบ

โบนัส: เพิ่มเงินที่สมาชิกกองทัพทุกคนได้รับภายหลังการรบใดๆก็ตาม

วิทยาลัยทหาร

 

กำลังสำรอง: การดำเนินกลยุทธ์ทางทหาร

โบนัส: เพิ่มประสบการณ์อิสระที่สมาชิกกองทัพทุกคนได้รับภายหลังการรบใดๆก็ตาม

สนามฝึกรถถัง

 

กำลังสำรอง: การฝึกยุทธวิธี

โบนัส: พิ่มประสบการณ์การรบที่สมาชิกกองทัพทุกคนได้รับในการรบใดๆก็ตาม

หน่วยฝึก

 

กำลังสำรอง: บรรยายสรุปเพิ่มเติม

โบนัส: เพิ่มประสบการณ์พลรถถังที่สมาชิกกองทัพทุกคนได้รับในการรบใดๆก็ตาม

หน่วยขนส่ง

 

กำลังสำรอง: ยานขนส่งพิกัดสูง

โบนัส: เพิ่มทรัพยากรอุตสาหกรรมที่ได้ในการปะทะและการรบรุกคืบ

กองพลน้อยล่ารางวัล

 

กำลังสำรอง: ใบเบิก

โบนัส: เพิ่มทรัพยากรอุตสาหกรรมที่ได้รับจากการรบรุกคืบ

ฝูงบินเครื่องบินทิ้งระเบิดจู่โจม

 

กำลังสำรอง: การโจมตีทางอากาศ

โบนัส: เครื่องบินทิ้งระเบิดจู่โจมจะบินไปตำบลที่ระบุและทิ้งระเบิดต่อต้านรถถังบนพาหนะข้าศึก เพิ่มรายได้ทรัพยากรอุตสาหกรรม มีให้ในการปะทะและการรบรุกคืบ

กองพันปืนใหญ่

 

กำลังสำรอง: การโจมตีด้วยปืนใหญ่

โบนัส: ชุดปืนใหญ่ทำการระดมยิงด้วยกระสุนระเบิดแรงสูงไปยังตำบลที่ระบุบนแผนที่ เพิ่มรายได้ทรัพยากรอุตสาหกรรม มีให้ในการปะทะและการรบรุกคืบ

การสร้างอาคาร

ตั้งแต่เริ่มต้นคุณจะมีลานก่อสร้างเปิดแปดแห่งด้วยกัน คุณสามารถสร้างอาคารหนึ่งชนิดได้เพียงแค่หนึ่งหลังเท่านั้น

ในการสร้างอาคารใดๆก็ตามในฐานที่มั่น คุณจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรอุตสาหกรรมจำนวนหนึ่ง

ค่าการก่อสร้าง

อาคาร ค่าก่อสร้าง
หน่วยการเงิน  410 
วิทยาลัยทหาร  360 
สนามฝึกรถถัง  410 
หน่วยฝึก  360 
หน่วยขนส่ง  275 
กองพลน้อยล่ารางวัล  275 
ฝูงบินเครื่องบินทิ้งระเบิดจู่โจม  275 
กองพันปืนใหญ่  275 

ในการสร้างอาคาร:

 1. คลิกที่ลานก่อสร้างที่คุณต้องการสร้างอาคาร
 2. เลือกอาคาร ในส่วนล่างของหน้าจอ คำอธิบายโดยย่อของกำลังสำรองของอาคารจะถูกแสดงขึ้น
 3. คลิก สร้าง

อาคารของคุณสร้างเสร็จแล้ว ยินดีด้วย!

การยกระดับอาคาร

คุณได้สร้างอาคารหลังแรกของคุณแล้ว แต่ฐานที่มั่นของคุณเพิ่งจะเริ่มเติบโต! เมื่ออาคารถูกสร้างขึ้นมันจะอยู่ที่ระดับ I ในการเพิ่มระดับอาคาร คุณจำเป็นต้องทำการยกระดับมัน

อาคารที่สามารถยกระดับได้จะแสดงด้วยลูกศรสีเขียว

เมื่อคุณยกระดับอาคาร ระดับกำลังสำรองที่เตรียมด้วยอาคารนี้จะเพิ่มขึ้น กำลังสำรองที่มีระดับสูงขึ้นจะเพิ่มโบนัสให้กองทัพคุณมากขึ้น

ภายหลังการยกระดับระดับของกำลังสำรองที่เตรียมไว้อยู่แล้วในอาคารจะยังคงเดิม

ในการยกระดับอาคาร คุณจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรอุตสาหกรรมจำนวนหนึ่ง ค่าการยกระดับจะเพิ่มตามระดับอาคารที่สูงขึ้น

ค่าการยกระดับ

 • หน่วยการเงิน
 • วิทยาลัยทหาร
 • สนามฝึกรถถัง
 • หน่วยฝึก
 • หน่วยขนส่ง
 • กองพลน้อยล่ารางวัล
 • ฝูงบินเครื่องบินทิ้งระเบิดจู่โจม
 • กองพันปืนใหญ่
หน่วยการเงิน
ระดับค่าการยกระดับ
II 980  
III  2,300 
IV 9,100  
V 26,000 
VI 54,500  
VII  98,000 
VIII  196,000 
IX  400,000 
X  845,000 
วิทยาลัยทหาร
ระดับค่าการยกระดับ
II 850  
III 2,000  
IV  7,900 
V  22,500 
VI  47,000 
VII  85,000 
VIII  170,000 
IX  350,000 
X  730,000 
สนามฝึกรถถัง
ระดับค่าการยกระดับ
II 980  
III  2,300 
IV 9,100  
V 26,000  
VI  54,500 
VII  98,000 
VIII  196,000 
IX  400,000 
X  845,000 
หน่วยฝึก
ระดับค่าการยกระดับ
II  850 
III  2,000 
IV  7,900 
V  22,500 
VI 47,000  
VII 85,000  
VIII 170,000  
IX 350,000  
X  730,000 
หน่วยขนส่ง
ระดับค่าการยกระดับ
II  650 
III  1,500 
IV  6,000 
V 17,000  
VI  36,000 
VII  65,500 
VIII  131,000 
IX  268,000 
X 563,000  
กองพลน้อยล่ารางวัล
ระดับค่าการยกระดับ
II  650 
III  1,500 
IV  6,000 
V 17,000  
VI  36,000 
VII  65,500 
VIII  131,000 
IX  268,000 
X 563,000  
ฝูงบินเครื่องบินทิ้งระเบิดจู่โจม
ระดับค่าการยกระดับ
II  650 
III  1,500 
IV  6,000 
V 17,000  
VI  36,000 
VII  65,500 
VIII  131,000 
IX  268,000 
X 563,000  
กองพันปืนใหญ่
ระดับค่าการยกระดับ
II  650 
III  1,500 
IV  6,000 
V 17,000  
VI  36,000 
VII  65,500 
VIII  131,000 
IX  268,000 
X 563,000  

ทั้งผู้บังคับการและรองผู้บังคับการสามารถยกระดับอาคารในฐานที่มั่นได้

ในการเพิ่มระดับอาคาร เลือกอาคารแล้วคลิก ยกระดับ

ระดับอาคารจะไม่สามารถสูงเกินระดับศูนย์บัญชาการได้ เมื่อคุณยกระดับศูนย์บัญชาการ คุณจะสามารถยกระดับอาคารที่เลือกในฐานที่มั่นทั้งหมดได้รวมไปถึงรับกำลังสำรองระดับสูงและรับทรัพยากรอุตสาหกรรมที่มากกว่าเดิมในการรบรุกคืบ

อย่างไรก็ตาม ในการยกระดับศูนย์บัญชาการ คุณจำเป็นต้องมีระดับรวมอาคารทั้งหมดในฐานที่มั่นระดับหนึ่ง ระดับของศูนย์บัญชาการก็จะถูกนับรวมด้วย

เงื่อนไขการยกระดับศูนย์บัญชาการ

 • ระดับ I → II
 • ระดับ II → III
 • ระดับ III → IV
 • ระดับ IV → V
 • ระดับ V → VI
 • ระดับ VI → VII
 • ระดับ VII → VIII
 • ระดับ VIII → IX
 • ระดับ IX → X
ระดับ I → II
ระดับรวมของอาคารทั้งหมดค่าการยกระดับ
2 650  
ระดับ II → III
ระดับรวมของอาคารทั้งหมดค่าการยกระดับ
5  1,500 
ระดับ III → IV
ระดับรวมของอาคารทั้งหมดค่าการยกระดับ
10  3,500 
ระดับ IV → V
ระดับรวมของอาคารทั้งหมดค่าการยกระดับ
18  14,000 
ระดับ V → VI
ระดับรวมของอาคารทั้งหมดค่าการยกระดับ
27  38,500 
ระดับ VI → VII
ระดับรวมของอาคารทั้งหมดค่าการยกระดับ
37  80,000 
ระดับ VII → VIII
ระดับรวมของอาคารทั้งหมดค่าการยกระดับ
50  148,000 
ระดับ VIII → IX
ระดับรวมของอาคารทั้งหมดค่าการยกระดับ
64 285,000  
ระดับ IX → X
ระดับรวมของอาคารทั้งหมดค่าการยกระดับ
81  580,000 
ปิด