การรุกคืบเป็นชุดการรบชิงทรัพยากรอุตสาหกรรมระหว่างกองเฉพาะกิจกองทัพสองกองที่หัวหาด เป้าหมายหลักของการรบรุกคืบคือการยืนแนวรบข้าศึกทั้งหมดรวมถึงปราการข้าศึกด้วย

ในการเข้าร่วมการรบรุกคืบ กองทัพจะสร้างกองเฉพาะกิจและทำการเลือกหัวหาด คู่ต่อสู้จะถูกจัดให้สมกับทักษะของผู้เล่น ถ้าไม่มีกองทัพที่มีทักษะเท่ากันในคิว ข้าศึกของคุณจะถูกเลือกโดยสุ่มและอาจจะแข็งแกร่งกว่าหรืออ่อนแอกว่ากองทัพคุณ

การรุกคืบเป็นไปตามกฎต่อไปนี้:

 • ชนิดพาหนะ: X
 • ผู้เล่นในกองเฉพาะกิจ:  9–10
 • จำนวนทหารไร้สังกัดสูงสุด:  3
 • ชนิดการรบ: การรบมาตรฐาน
 • ระยะการรบ: ถึง 10 นาที
 • ช่วงการรบรุกคืบ: ถึง 1 ชั่วโมง

การรบรุกคืบจะเริ่ม ตามหมายกำหนดการ ในการดูกำหนดการรบที่กำลังจะมาถึง ให้คลิกที่  (หมายกำหนดการรบ) ที่ด้านขวาของปุ่ม การรบกองทัพ ในฐานที่มั่นของคุณ หรือในหน้าต่าสง ฐานที่มั่น:การรบ

ในการเข้าร่วมการรบรุกคืบ:

 1. คลิก การรบกองทัพ
 2. คลิก สร้างกองเฉพาะกิจ เพื่อตั้งกองรบและเป็นผู้บังคับการกอง ในการเข้าร่วมกองเฉพาะกิจที่มีอยู่แล้ว คลิกที่ เข้าร่วมกองเฉพาะกิจ แทน

คุณยังสามารถเปิดรายชื่อกองเฉพาะกิจจากในโรงรถของคุณได้ด้วยการเลือก ฐานที่มั่น: การรบ ในรายการด้านขวาของปุ่ม ออกรบ!

การเลือกหัวหาด

ก่อนที่คุณจะตั้งกองเฉพาะกิจขึ้นมา ให้ทำการเลือกหัวหาดเพื่อทำการรุกคืบ จะมีหัวหาดให้สี่แห่งได้แก่ หัวหาดทางเหนือ ทางใต้ ทางตะวันออก และทางตะวันตก แต่ละหัวหาดจะมีจุดยุทธศาสตร์สามจุดด้วยกัน:

 • แนวหน้า (ไกลจากปราการที่สุด)
 • แนวกำลังสำรอง
 • ปราการ

รายการหัวหาดจะแสดงที่ด้านขวาของหน้าต่าง การเลือกรูปแบบ

 1. ข้อมูลคำแนะนำ การอธิบายรูปแบบ
 2. เวลาจนกว่าการรุกคืบต่อไปจะเริ่มขึ้น
 3. รูปแบบการรบ ระดับพาหนะ จำนวนผู้เล่นในกองเฉพาะกิจ ระยะเวลาการรบ และจำนวนทหารไร้สังกัดสูงสุดในกอง
 4. รายชื่อหัวหาด หัวหาดที่มี แผนที่สำหรับแนวรบและปราการ และจำนวนรางวัลสูงสุด
กองทัพสามารถเข้าร่วมการรบรุกคืบได้สี่ครั้งในเวลาเดียวกันโดยนับจากหัวหาดที่มี

การเตรียมตัวสำหรับการรบรุกคืบ

ภายหลังที่คุณได้เลือกหัวหาดแล้ว หน้าต่าง การรบรุกคืบ จะปรากฏขึ้น ที่นี่คุณสามารถตั้งกองเฉพาะกิจ เปิดใช้กำลังสำรอง ยืนยันว่าคุณพร้อมทำการรบ และติดตามสถานการณ์การรบรุกคืบได้

คุณสามารถตั้งกองเฉพาะกิจของคุณเองได้หรือเข้าร่วมกองที่มีอยู่แล้ว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การตั้งกองเฉพาะกิจ

 1. แผงข้อมูล เลือกหัวหาดและแผนการรุกคืบ
  / แนวรบ, / ปราการ,  แนวรบถัดไป
 2. นาฬิกาจับเวลา เวลาก่อนจะถึงการรบถัดไป
 3. การตั้งค่า เปลี่ยนดิวิชันหรือรูปแบบการรบ ถ้าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าจะไม่ผลกับกองเฉพาะกิจที่คุณตั้งขึ้น
 4. สมาชิกกองเฉพาะกิจ สถานะ ลำดับ และพาหนะที่เลือกไว้
   ผู้บังคับการกองเฉพาะกิจ
     ทหารไร้สังกัด
  คลิก เลือกพาหน ะเพื่อเลือกพาหนะที่ดีที่สุดสำหรับการปะทะ
 5. ช่องกำลังสำรอง (ดู การเลือกกำลังสำรอง)
 6. แผนที่ ที่จะทำการรบ
 7. ช่องสนทนา การแจ้งเตือนและการสนทนาในกองเฉพาะกิจ
 8. ปุ่ม ออกรบ! คลิกเพื่อยืนยันว่าคุณพร้อมทำการปะทะและส่งกองเฉพาะกิจเข้าสู่การรบ

การเลือกกำลังสำรอง

ในการได้รับความได้เปรียบในการปะทะ ให้ใช้กำลังสำรองแบบใช้ครั้งเดียว

คุณสามารถเปิดใช้กำลังสำรองต่อไปนี้ได้:

 • การโจมตีทางอากาศหรือการโจมตีด้วยปืนใหญ่
 • ใบเบิก
 • ยานขนส่งพิกัดสูง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมให้ดูที่ การใช้กำลังสำรอง และ กำลังสำรองรบ

สถานการณ์ของการปะทะ

เมื่อสร้างกองเฉพาะกิจและผู้เล่นพร้อมรบแล้ว ผู้บังคับการกองเฉพาะกิจก็จะส่งกองเฉพาะกิจเข้าการรบ ข้าศึกจะถูกจัดตามทักษะของผู้เล่นที่พร้อมทำการรบ ถ้าไม่มีกองทัพที่มีทักษะเท่ากันในคิว ข้าศึกของคุณจะถูกเลือกโดยสุ่มและอาจจะเก่งหรือด้อยกว่ากองเฉพาะกิจของคุณ

 • การรบแรกจะเริ่มขึ้นที่เขตแดนระหว่างหัวหาดในแผนที่สุ่ม ผู้ชนะจะกลายเป็นฝ่ายโจมตีและทำการรุกคืบ
ถ้าการรบจบด้วยการเสมอ กองเฉพาะกิจที่เป็นฝ่ายโจมตีจะถูกเลือกโดยสุ่ม
 • การรบถัดไปจะเกิดขึ้นที่แนวรบ ในกรณีที่กองเฉพาะกิจฝ่ายโจมตียึดแนวหน้าข้าศึกได้ การโจมตีจะเลื่อนไปเป็นแนวกำลังสำรองของข้าศึกและต่อไปยังที่ปราการ
 • อย่างไรก็ตามถ้าฝ่ายโจมตีไม่สามารถยึดแนวรบได้ ฝ่ายป้องกันจะทำการตีโต้ และถ้ากองเฉพาะกิจนั้นต่อสู้ได้ดี กองเฉพาะกิจนั้นก็มีโอกาสที่บุกไปยึดปราการข้าศึกและกลายเป็นผู้ชนะได้
 • การรบจะดำเนินไปจนกว่ามีกองเฉพาะกิจกองหนึ่งยึดปราการข้าศึกได้หรือจนกว่าเวลาของการรบรุกคืบสิ้นสุดลง

จะมีช่วงพัก 3 นาทีระหว่างการรบซึ่งกองเฉพาะกิจจะใช้เวลาดังกล่าวในการยืนยันว่าพร้อมรบและสามารถเปลี่ยนพาหนะที่ใช้ จัดระเบียบกองเฉพาะกิจใหม่ และเลือกกำลังสำรองได้

เมื่อทั้งสองกองเฉพาะกิจยืนยันว่าพร้อม การรบก็จะเริ่มขึ้น

ช่วงสิ้นสุดการรบรุกคืบ

การรบรุกคืบจะจบลงในกรณีดังต่อไปนี้:

 • หนึ่งในกองเฉพาะกิจสามารถยึดปราการข้าศึกได้
 • เวลาการรบรุกคืบจบลง
ถ้าการรบรุกคืบจบลงในเวลาน้อยกว่า 17 นาทีและปราการข้าศึกไม่ได้ถูกยึด การรบปัจจุบันจะทำการต่อสู้จนจบแต่จะไม่มีการเริ่มรบใหม่

เมื่อการรบรุกคืบสิ้นสุด จะทำการคำนวณผลการรบ โดยจะมีผลที่เป็นไปได้สามแบบด้วยกัน:

 • ชัยชนะบางส่วน กองเฉพาะกิจที่เป็นผู้ชนะยึดแนวรบได้มากกว่า
 • ชัยชนะสมบูรณ์แบบ กองเฉพาะกิจที่เป็นผู้ชนะยึดปราการข้าศึกได้
 • เสมอจะเกิดการเสมอต่อเมื่อทั้งสองกองเฉพาะกิจควบคุมแนวรบเท่ากันเมื่อสิ้นสุดการรบรุกคืบ

รางวัล

กองเฉพาะกิจจะได้รับรางวัลตามจำนวนแนวรบที่ตนควบคุมได้ ยิ่งยึดแนวรบได้มากเท่าใดย่อมได้รับรางวัลมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนั้นกองเฉพาะกิจจะได้รับทรัพยากรอุตสาหกรรมสำหรับทุกๆการรบที่เข้าร่วมในการรบรุกคืบด้วย

จำนวนทรัพยากรอุตสาหกรรมจะขึ้นกับระดับศูนย์บัญชาการและกำลังสำรองที่คุณใช้ด้วย โปรดทราบว่าทหารไร้สังกัดก็จะได้ทรัพยากรอุตสาหกรรมจากที่กองเฉพาะกิจของคุณได้รับไปในจำนวนหนึ่งด้วย (ดู  รางวัลทหารไร้สังกัด)

การแพ้ทางเทคนิค

ถ้าหนึ่งในกองเฉพาะกิจไม่ยืนยันความพร้อมเมื่อเริ่มการรบ กองเฉพาะกิจนั้นจะถูกปรับแพ้

กองทัพจะได้รับการเตือนว่าขาดการรบ การเตือนหลายครั้งจะมีผลให้กองทัพโดนลงโทษ (ดู บทลงโทษจากการขาดการรบ)

ถ้าาทั้งสองกองเฉพาะกิจไม่ยืนยันความพร้อมที่จะทำการรบ:

 • ทั้งสองกองเฉพาะกิจจะถูกปรับแพ้
 • ทรัพยากรอุตสาหกรรมจะถูกมอบให้ตามจำนวนการรบที่เข้าร่วมเท่านั้น
 • การรบรุกคืบจบลง 
ปิด