Cách tham gia giải đấu

Bước 1: Đăng nhập vào bộ cài game

Nếu đội của bạn đã đăng ký thành công và được chấp nhận tham gia giải đấu, bạn sẽ có thể tham gia các trận đấu giải trong game.

Đăng nhập vào bộ cài game World of Tanks trước giờ giải đấu diễn ra. Sau đó bạn sẽ nhìn thấy thông báo Trận đánh Đặc biệt.

Vui lòng nhấp chuột vào nút giải đấu để vào khu vực chờ.

 

Bước 2: Chuẩn bị trong Khu vực chờ

Sau khi vào khu vực chờ cùng đồng đội, bạn sẽ thấy thông tin chi tiết về trận đánh bao gồm tên bản đồ, thời gian bắt đầu và loại trận đánh (ví dụ: Best of 5, Best of 7 etc.)

Trước khi trận đánh bắt đầu, đội trưởng sẽ di chuyển tên các game thủ được chọn từ khu vực Dự bị. Bạn cũng sẽ được chọn tăng. Sau khi sẵn sàng, vui lòng chọn nút "Sẵn sàng".

Khi hết thời gian chờ, bạn sẽ tự động bước vào trận đánh.

 

Bước 3: Kết quả Sau trận đánh

Kết quả chỉ được hiển thị một lần sau khi trận đánh kết thúc.

 

Chú ý! Nếu toàn bộ game thủ trong đội không ấn nút 'Sẵn sàng' trước khi hết thời gian chờ, đội bạn sẽ tự động bị xử thua (Technical Defeat.

Đóng