21-22 มิถุนายน


WGL APAC-Asia Gold Series (21 มิถุนายน)  

วันที่
เวลาไทย  คู่  ทีม

21 มิย.

12:00  คู่ A T-E
3:0
I.L.M.O.B
หลังจาก คู่ A จบ คู่ B yoe Flash Wolves
0:3

PVP Super Friends

หลังจาก คู่ B จบ คู่ C IMMORTALS
(DQ)
3:2

One Blood
(Walkover)
หลังจาก คู่ C จบ คู่ D U Are Dead
2:3

NUMB

WGL APAC-Asia Gold Series (22 มิถุนายน) 

DATE เวลาไทย  คู่  ทีม


22 มิย.

13:00  คู่ 1 One Blood
0:3
NUMB

หลังจาก คู่ 1 จบ คู่ 2 T-E
3:2
PVP Super Friends

หลังจาก คู่ 2 จบ คู่ 3 T-E
3:2
NUMB

หลังจาก คู่ 3 จบ คู่ 4 One Blood
0:3
PVP Super Friends

หลังจาก คู่ 4 จบ คู่ 5

NUMB
1:3
PVP Super Friends

คลิก ที่นี้ เพื่อชมตารางการแข่งทั้งหมดใน WGL ASIA.

ปิด