การจัดอันดับพาหนะจะประเมินผลงานของคุณในพาหนะแต่ละคัน

เพื่อการดูที่ง่ายขึ้น การจัดอันดับพาหนะจะถูกแบ่งเป็นสี่ส่วนด้วยกัน:

  • พาหนะสูงสุดของฉัน
  • พาหนะระดับ X
  • พาหนะใหม่
  • พาหนะพิเศษ

ส่วนแรกนั้นจะประกอบด้วยรายการพาหนะอันดับสูงสุดที่คุณครอบครอง ส่วนสามส่วนที่เหลือจะแสดงพาหนะที่มีผลการเล่นดีที่สุดและผู้เล่น 3 อันดับแรก

ถ้าคุณอยู่ในการจัดอันดับ 3 อันดับแรกเหล่านี้ ตำแหน่งของคุณในผังการจัดอันดับจะแสดงเป็นสีเขียว ถ้าไม่เช่นนั้น คลิกที่พาหนะเพื่อดูผังอันดับที่มีตำแหน่งของคุณอยู่

1 ตัวกรองเวลา เลือกช่วงเวลาที่มี: เมื่อวาน เฉพาะเดือน หรือโดยรวม
2 ตัวกรองจำนวนการรบ  เลือกจำนวนการรบที่เข้าร่วมที่ต้องการ. 
3 แผงประเภท  คลิกที่ชื่อ ประเภท เพื่อดูผังการจัดอันดับในประเภทดังกล่าว
4 แผงผู้เล่น คลิกเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด
5 ดัชนีการแปรผัน แสดงการเปลี่ยนแปลงของอันพดับผู้เล่นในช่วงวันที่ผ่านมา

การจัดอันดับจะถูกปรับทุกคืน ผังการจัดอันดับจะแสดงผลผู้เล่นจากวันก่อนหน้า ข้อมูลทั้งหมดจากวันนี้จะถูกรวมสำหรับการจัดอันดับในวันรุ่งขึ้น

WTR พาหนะ

WTR พาหนะเป็นค่าที่สร้างขึ้นเพื่อประเมินสมรรถนะของคุณในพาหนะแต่ละคันเป็นการเฉพาะ

สูตรการคำนวณอันดับพาหนะจะขึ้นกับสถิติหลักของพาหนะและประกอบด้วยองค์ประกอบ อัลฟ่า (α) และเบต้า (β)

สถิติหลักพาหนะ

อันดับพาหนะนั้นขึ้นกับสถิติดังต่อไปนี้:

  1. ความเสียหายที่ทำ (DD)
  2. ความเสียหายที่ทำ + ที่ช่วย (DDA)
  3. ความเสียหายที่กันได้ (DB)
  4. จำนวนพาหนะที่ทำลายต่อการรบ หรือในชื่อ Frags (F)
  5. การอยู่รอด (S)

จำนวนสถิติที่ใช้ในการคำนวณ WTR สามารถแตกต่างกันไปตามรุ่น ชนิด และบทบาทของพาหนะในการรบ พาหนะแต่ละคันสามารถมีค่าสถิติหลักได้ตั้งแต่ 2 ถึง 4 ค่า

ทุกสถิติจะมีมาตรวัดของตัวเองตั้งแต่ค่าต่ำสุดไปยังสูงสุดซึ่งจะถูกแบ่งเป็นส่วนหลายส่วน แต่ละส่วนจะรองรับจำนวนผู้เล่นที่เท่ากับช่วงของมัน ค่าสถิติของคุณในพาหนะเฉพาะคันจะกำหนดว่าคุณจะอยู่ในส่วนใดเมื่อเทียบกับผู้เล่นคนอื่น

ตัวอย่างเช่น ถ้าการอยู่รอดเฉลี่ยของคุณต่ำ คุณจะอยู่ในส่วนล่างของมาตรวัด S ในเวลาเดียวกัน ถ้าค่า DD ของคุณมากกว่าค่าเฉลี่ย คุณจะได้อยู่ในส่วนที่สูงของมาตรวัด DD

องค์ประกอบอัลฟ่า

องค์ประกอบอัลฟ่า นั้นกำหนดสมรรถนะของผู้เล่นในพาหนะหนึ่งเมื่อเทียบกับผู้เล่นคนอื่น สูตรการคำนวณจะเป็นดังต่อไปนี้:

คำนิยาม

ขยาย

α  — องค์ประกอบที่กำหนดประมาณ 25% ของค่า WTR พาหนะ

i — หนึ่งในค่าสถิติหลักของพาหนะจำเพาะ

Σ — ผลรวม

AudienceV — ค่าสัมประสิทธิ์ผู้เล่นสำหรับพาหนะนี้

ค่าสัมประสิทธิ์ดังกล่าวถูกเพิ่มเข้ามาเพื่อปรับพาหนะมาตรฐานและพาหนะพิเศษ/ส่งเสริมที่มีค่าคุณลักษณะทางเทคนิคที่เหมือนกัน แต่มีสถิติการเล่นต่างกันในหมู่ผู้เล่น เนื่องจากพาหนะมาตรฐานมักจะมีผู้ใช้จำนวนมากที่ทักษะแตกต่างกันหลากหลายมากกว่า ค่าสมรรถนะมาตรฐานจะค่อนข้างต่ำ พาหนะพิเศษและพาหนะรางวัลอีนๆมักจะมีผู้เล่นจำนวนน้อยกว่าแต่ก็มีทักษะมากกว่า ฉะนั้น ค่าสมรรถนะมาตรฐานจะสูงกว่า

Segmenti — ส่วนสถิติที่คุณอยู่

Segmentsi — ส่วนสถิติรวมที่นับสถิติเฉพาะ

Ai  — ค่าสัมประสิทธิ์สถิติ (i)

ค่าอัลฟ่าสูงสุดนั้นเท่ากับ 1

ย่อลง

องค์ประกอบเบต้า

องค์ประกอบเบต้าจะกำหนดผลงานของผู้เล่นบนพาหนะที่กำหนดเมื่อเทียบกับผลงานโดยเฉลี่ยของพาหนะในเซิร์ฟเวอร์ สูตรการคำนวณค่า β จะเป็นดังต่อไปนี้

 

คำนิยาม

ขยาย

β — องค์ประกอบที่กำหนดประมาณ 75% ของค่า WTR พาหนะ

i  — หนึ่งในค่าสถิติหลักของพาหนะจำเพาะ

Σ — ผลรวม

NV— ค่าปรับเฉลี่ยสถิติ (ค่าสถิติเฉลี่ยของผู้เล่นหารโดยค่าสถิติเฉลี่ยของเซิร์ฟเวอร์)

A— ค่าสัมประสิทธิ์สถิติ ที่ประเมินสถิติหลักของพาหนะที่มีผลต่อการรบในทางบวก

AudienceV — ค่าสัมประสิทธิ์ผู้เล่นสำหรับพาหนะนี้

Beta_Norm และ Beta_Offset— ค่าปรับที่กำหนดน้ำหนักถ่วงรวมของ β ในสูตรคำนวณสุดท้าย

สถิติความอยู่รอดจะไม่รวมอยู่ในการคำนวณเบต้า
ย่อลง

สูตรคำนวณสุดท้าย

สูตรคำนวณสุดท้ายสำหรับการคำนวณอันดับพาหนะเป็นดังต่อไปนี้:

คำนิยาม

ขยาย

WTRV  — ค่า WTR พาหนะ

αV  — องค์ประกอบอัลฟ่า 

βV  — องค์ประกอบเบต้า

αWeight, βWeight— ค่าปรับถ่วง

ย่อลง
ปิด