คู่มือหอเกียรติยศ

อ่านคำแนะนำนี้เพื่อทำความเข้าใจให้ดีขึ้นว่าระบบการจัดอันดับทำงานอย่างไร การให้คะแนนใน World of Tanks คืออะไร และคุณจะเปรียบเทียบประสิทธิภาพของคุณกับเพื่อนและเพื่อนร่วมกองทัพอย่างไร

 

อ่านคู่มือ

ปิด