คุณจำเป็นต้องเข้าใช้เพื่อดูตำแหน่งของคุณในการจัดอันดับ

หอเกียรติยศ ใช้ผลจากการรบแบบสุ่มเท่านั้น และแบ่งเป็นสองส่วน:

อันดับความสำเร็จ ผลงานโดยรวมของคุณ

อันดับพาหนะ ผลงานของคุณบนพาหนะแต่ละคัน

เมื่อมีการปล่อยอัพเดต 9.20 คุณสามารถเข้าหอเกียรติยศได้โดยผ่านทั้งโปรแกรมลูกข่ายเกมและเวบท่าของ World of Tanks

เงื่อนไขการรับเข้า

ในการได้เข้าสู่หอเกียรติยศคุณจำเป็นต้องเข้ารบในจำนวนที่ระบุไว้ในแต่ละช่วงการจัดอันดับ:

  • อันดับความสำเร็จ
  • อันดับพาหนะ
อันดับความสำเร็จ
ช่วงการจัดอันดับ การรบที่เข้าร่วม
1 วัน 10+
เดือนปัจจุบัน  40+
 ตลอดเวลา

1,000+

4,000+

 

อันดับพาหนะ
ช่วงการจัดอันดับ การรบที่เข้าร่วม
1 วัน 3+
เดือนปัจจุบัน 30+
 ตลอดเวลา

150+

500+

เนื่องจากเซิร์ฟเวอร์ WoT เริ่มบันทึกของสถิติ ความเสียหายที่กันได้ เมื่อปล่อยอัพเดต 9.5 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2014 ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มสำหรับการจัดอันดับในหอเกียรติยศทั้งหมด

ประเภทการจัดอันดับ

ผู้เล่นและพาหนะจะถูกจัดอันดับในประเภทดังต่อไปนี้:

WTR  อันดับ World of Tanks
W/B ชัยชนะ/การรบ
D/B ความเสียหายเฉลี่ยต่อการรบ
E/B ประสบการณ์เฉลี่ยต่อการรบ
F/B จำนวนพาหนะที่ทำลายได้โดยเฉลี่ยต่อการรบ
B/B ความเสียหายที่กันได้เฉลี่ยต่อการรบ
A/B ความเสียหายที่ช่วยทำต่อการรบ
ปิด