คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อดูตำแหน่งของคุณในการให้คะแนน

หอเกียรติยศขึ้นอยู่กับการรบแบบสุ่มเท่านั้นและแบ่งออกเป็นสองส่วน:

การจัดอันดับความสำเร็จ ประสิทธิภาพโดยรวมของคุณ

การจัดอันดับพาหนะ ประสิทธิภาพของคุณในพาหนะแต่ละคัน

ด้วยการเปิดตัวอัพเดต 9.20 หอเกียรติยศ สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางตัวเกมและเว็บไซต์ World of Tanks

เงื่อนไขการคัดเลือก

ในการเข้าสู่ หอเกียรติยศ คุณต้องต่อสู้หลายการรบเฉพาะในแต่ละช่วงการจัดอันดับ:

  • การจัดอันดับความสำเร็จ
  • การจัดอันดับพาหนะ
การจัดอันดับความสำเร็จ
ระยะเวลาการจัดอันดับ การรบที่เข้าร่วม
1 วัน 10+
เดือนนี้ 40+
ตลอดเวลา

1,000+

4,000+

 

การจัดอันดับพาหนะ
ระยะเวลาการจัดอันดับ การรบที่เข้าร่วม
1 วัน 3+
เดือนนี้ 30+
ตลอดเวลา

150+

500+

หมวดหมู่การจัดอันดับ

ผู้เล่นและพาหนะของพวกเขาได้รับการจัดอันดับในประเภทต่อไปนี้:

WTR อันดับ World of Tanks
W/B อัตราชัยชนะ / การรบ
D/B ความเสียหายเฉลี่ยที่ทำต่อการรบ
E/B ค่าประสบการณ์เฉลี่ยต่อการรบ
F/B จำนวนพาหนะถูกทำลายโดยเฉลี่ยต่อการรบ
B/B ความเสียหายโดยเฉลี่ยที่ป้องกันได้ต่อการรบ
A/B ความเสียหายจากการช่วยเหลือโดยเฉลี่ยต่อการรบ
ปิด