การจัดอันดับความสำเร็จ

คะแนนความสำเร็จสะท้อนถึงประสิทธิภาพโดยรวมของคุณใน World of Tanks

เพื่อการเรียกดูที่ง่ายขึ้นคะแนนความสำเร็จแบ่งออกเป็นส่วนต่อไปนี้:

  • ความสำเร็จของฉัน
  • ในกลุ่มเพื่อน
  • ในกองทัพ
  • 3 อันดับแรกบนเซิร์ฟเวอร์
ในกลุ่มเพื่อน และ ในกองทัพส่วนต่างๆจะมองเห็นได้ก็ต่อเมื่อคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ของส่วนนั้น เช่น มีผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งคนในรายชื่อติดต่อของคุณและเข้าร่วมกองทัพ

 

หากต้องการดูแผนภูมิการจัดอันดับทั้งหมดให้คลิกชื่อหมวดหมู่ ตำแหน่งจริงของคุณในแต่ละหมวดหมู่จะถูกเน้นด้วยสีเขียว

1  ช่องค้นหา  พิมพ์ชื่อผู้เล่นหรือเพื่อนในกองทัพเพื่อแสดงผลการจัดอันดับของพวกเขา
2  ตัวกรองโซเชียล ดูผลลัพธ์ของเพื่อน, เพื่อนร่วมกองทัพ, หรือผู้เล่นทั้งหมด
3  ตัวกรองเวลา เลือกจากช่วงเวลาการจัดอันดับ: เมื่อวาน, เดือนที่ระบุ, หรือตลอดเวลา
4  ตัวกรองระดับการรบ เลือกหนึ่งในกลุ่มการต่อสู้ตามระดับ: I – IV, V – VII, VIII – X หรือทุกระดับ
5  ตัวกรองนับการต่อสู้  เลือกจำนวนการรบที่ต้องการ
6  แผงหมวดหมู่  คลิกชื่อหมวดหมู่เพื่อดูแผนภูมิการจัดอันดับในหมวดหมู่นี้
7  แผงผู้เล่น คลิกเพื่อดูข้อมูลแบบละเอียด
8  ดัชนีพลวัต แสดงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้เล่นในวันก่อนหน้า

การจัดอันดับจะได้รับการอัปเดตทุกคืน แผนภูมิการจัดอันดับจะแสดงผลลัพธ์ของผู้เล่นจากวันก่อนหน้า ข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่วันนี้จะรวมอยู่ในการจัดอันดับในวันพรุ่งนี้

ดัชนีพลวัต

ดัชนีพลวัตแสดงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของผู้เล่นในวันก่อนหน้า:

สีเขียว - อันดับที่เพิ่มขึ้น

สีแดง - อันดับที่ลดลง

ดัชนีจะแสดงจำนวนตำแหน่งที่ผู้เล่นขึ้นหรือลงในแผนภูมิการจัดอันดับและมีการอัปเดตทุกวันด้วยการจัดอันดับใหม่

WTR ส่วนบุคคล

หมวดหมู่หลักของการจัดอันดับความสำเร็จคือ WTR - อันดับ World of Tanks ส่วนตัวของคุณ อันดับ World of Tanks ส่วนตัวของคุณ เป็นมาตราส่วนที่สร้างขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพโดยรวมของคุณ

สูตรคำนวณ WTR ของคุณมีดังนี้:

คำจำกัดความ

ขยาย

WTRP- ค่า WTR ส่วนตัวของผู้เล่น

V- พาหนะเฉพาะ

Σ- ผลบวก

WTRV- ค่า WTR ของพาหนะคันนี้

การรบV- จำนวนการรบสุ่มที่ต่อสู้กับรถถังคันนี้

TierV- ค่าสัมประสิทธิ์ระดับสำหรับรถถังนี้

สถิติแสดงให้เห็นว่าต้องใช้ความพยายามมากกว่าอย่างมากเพื่อให้ได้การจัดอันดับที่ดีในรถระดับท็อป ด้วยเหตุนี้ผู้เล่นที่ช่ำชองบางคนจึงเลือกพาหนะระดับเริ่มต้นและเพิ่มคะแนนโดยการต่อสู้กับเพื่อนที่มีทักษะน้อยกว่า ค่าสัมประสิทธิ์นี้จะเพิ่มขึ้นตามระดับของพาหนะ และผู้เล่นทุกคนจะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันในการปรับปรุงอันดับของพวกเขาโดยใช้พาหนะในระดับต่างๆ

บทบาทV- ค่าสัมประสิทธิ์บทบาทสำหรับรถคันนี้

ค่าสัมประสิทธิ์นี้มีขึ้นเพื่อให้รถถังทำหน้าที่ตามบทบาทและมีส่วนร่วมในผลการรบ

โบนัสค่าสัมประสิทธิ์ - ค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะของรถถังที่ดีที่สุด

ค่าสัมประสิทธิ์นี้ให้เฉพาะพาหนะที่แสดงสถิติประสิทธิภาพที่ดีที่สุดเท่านั้น

ด้วยเหตุนี้ ในการคำนวณ WTR ส่วนบุคคล เราจึงคูณอันดับพาหนะแต่ละคันด้วยจำนวนการรบที่เข้าร่วมในพาหนะนี้และค่าสัมประสิทธิ์ที่อธิบายไว้ข้างต้น (ระดับและบทบาท) การคำนวณแบบเดียวกันนี้จะใช้สำหรับรถถังทุกคันที่ผู้เล่นเป็นเจ้าของ ผลลัพธ์จะถูกรวมกันแล้วหารด้วยจำนวนการรบทั้งหมดที่ต่อสู้ในบัญชีนี้และสุดท้ายคูณด้วยค่าสัมประสิทธิ์สมรรถนะของรถถังที่ดีที่สุด

ย่อลง
ปิด