อันดับความสำเร็จ

อันดับความสำเร็จจะสะท้อนให้เห็นผลงานโดยรวมของคุณใน World of Tanks

เพื่อให้ง่ายสำหรับการเข้าดู อันดับความสำเร็จจะถูกแบ่งเป็นส่วนต่างๆดังต่อไปนี้:

  • ความสำเร็จของฉัน
  • ในหมู่เพื่อน
  • ในหมู่เพื่อนร่วมกองทัพ
  • 3 อันดับแรกของเซิรฟ์เวอร์
ส่วน ในหมู่เพื่อน และ ในหมู่สมาชิกกองทัพ จะแสดงต่อเมื่อหากคุณตรงตามข้อกำหนดของส่วนดังกล่าว กล่าวคือ มีผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งคนในรายชื่อติดต่อและคุณได้เข้าร่วมกองทัพ

 

ในการดูผังการจัดอันดับแบบสมบูรณ์ ให้คลิกที่ชื่อประเภท อันดับจริงของคุณในแต่ละประเภทจะแสดงขึ้นเป็นสีเขียว

1  ช่องค้นหา  ใส่ชื่อผู้เล่นหรือกองทัพใดก็ได้เพื่อแสดงผลการจัดอันดับ
2  ตัวกรองสังคม  ดูผลของเพื่อน เพื่อนร่วมกองทัพ หรือผู้เล่นทุกคน
3  ตัวกรองเวลา  เลือกช่วงเวลาที่มี: เมื่อวาน เฉพาะเดือน หรือโดยรวม
4  ตัวกรองระดับการรบ  เลือกหนึ่งในกลุ่มการรบตามระดับ: I–IV, V–VII, VIII–X, หรือทุกระดับ
5  ตัวกรองจำนวนการรบ  เลือกจำนวนการรบที่เข้าร่วมที่ต้องการ
6  แผงประเภท  คลิกที่ชื่อ ประเภท เพื่อดูผังการจัดอันดับในประเภทดังกล่าว
7  แผงผู้เล่น  คลิกเพื่อดูข้อมูลโดยละเอียด
8  ดัชนีการแปรผัน  แสดงการเปลี่ยนแปลงของอันพดับผู้เล่นในช่วงวันที่ผ่านมา

การจัดอันดับจะถูกปรับทุกคืน ผังการจัดอันดับจะแสดงผลผู้เล่นจากวันก่อนหน้า ข้อมูลทั้งหมดจากวันนี้จะถูกรวมสำหรับการจัดอันดับในวันรุ่งขึ้น

ดัชนีการแปรผัน

ดัชนีการแปรผันจะแสดงการเปลี่ยนแปลงของอันดับผู้เล่นในช่วงวันก่อนหน้า:

  สีเขียว — การได้อันดับ 

  สีแดง — การเสียอันดับ

ดัชนีจะแสดงจำนวนอันดับที่ผู้เล่นเพิ่มขึ้นหรือลดลงในผังการจัดอันดับ และจะอัพเดตการจัดอันดับใหม่ในทุกๆวัน

WTR ส่วนตัว

ประเภทหลักของอันดับความสำเร็จคือ WTR—อันดับส่วนตัว World of Tanks ของคุณ การจัดอันดับ World of Tanks ส่วนตัว เป็นมาตรวัดที่สร้างขึ้นเพื่อประเมินผลงานโดยรวมของคุณ

สูตรการคำนวณ WTR ส่วนตัวของคุณจะเป็นตามดังต่อไปนี้:

คำนิยาม

ขยาย

WTRP — ค่า WTR ส่วนตัวของผู้เล่น

V — พาหนะเฉพาะ

Σ — ผลรวม

WTRV — ค่า WTR ของพาหนะคันนี้

BattlesV — จำนวนการรบแบบสุ่มที่พาหนะคันนี้เข้าร่วม 

TierV — ค่าสัมประสิทธิ์ระดับของพาหนะคันนี้

สถิติแสดงให้เห็นว่าจะต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการถูกจัดอันดับที่ดีในพาหนะระดับสูงสุด เพราะฉะนั้น ผู้เล่นที่มีประสบการณ์บางคนจึงเลือกพาหนะระดับเริ่มเข้าเล่นและเพิ่มอันดับของตนโดยการเข้ารบกับผู้เล่นที่ระดับอ่อนกว่า ค่าสัมประสิทธิ์นี้จะเพิ่มตามระดับของพาหนะ และผู้เล่นทุกคนจะมีโอกาสเท่ากันในการเพิ่มอันดับของตนด้วยการใช้พาหนะหลากหลายระดับ

RoleV — ค่าสัมประสิทธิ์บทบาทสำหรับพาหนะคันนี้

ค่าสัมประสิทธิ์นี้มีเพื่อรับการใช้พาหนะตามบทบาทและมีส่วนร่วมต่อผลของการรบ

bonus_coef — ค่าสัมประสิทธิ์ผลงานพาหนะที่ดีที่สุด

ค่าสัมประสิทธิ์นี้มีเพื่อรับพาหนะที่แสดงสถิติผลงานของตนได้ดีที่สุด

ฉะนั้น ในการคำนวณ WTR ส่วนตัว เราได้คูณอันดับพาหนะแต่ละคันตามจำนวนการรบที่เข้าร่วมและค่าสัมประสิทธิ์ที่อธิบายไว้ในเบื้องต้น (ระดับและบทบาท) ซึ่งจะมีการคำนวณแบบเดียวกันกับพาหนะทุกคันที่ผู้เล่นเป็นเจ้าของ ผลจะถูกรวมเข้าไว้แล้วหารด้วยจำนวนการรบทั้งหมดที่บัญชีนี้ได้เข้าร่วม แล้วจึงคูณด้วยค่าสัมประสิทธิ์ผลงานพาหนะที่ดีที่สุด

ย่อลง
ปิด