IX Strv 103-0
Thêm vào So sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

Strv 103-0 Thụy Điển

Thêm vào So sánh Xe đã thêm vào so sánh Thêm cấu hình xe để so sánh Cấu hình xe đã thêm để so sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

Năm 1960, công ty Bofors ký kết thành công thỏa thuận sản xuất một xe thiết giáp không tháp pháo. Có tổng cộng 10 nguyên mẫu thuộc "sê-ri số 0" được chế tạo. Chúng không giống với Strv 103 phiên bản sản xuất hàng loạt ở giáp và động cơ yếu hơn, cũng như tháp chỉ huy kiểu khác. Năm 1964, các xe trên được dùng làm nền tảng cho quá trình chế tạo Strv 103A.

Quốc gia Thụy Điển Thụy Điển
Cấp Cấp IX
Loại Pháo Chống Tăng Pháo Chống Tăng
Giá Bạc 3.600.000 Kinh nghiệm 154.900
Vai trò Pháo Chống tăng Bắn tỉa Pháo Chống tăng Bắn tỉa

Kíp lái

Thành viên Tổ lái Chỉ huy

Chỉ huy

Pháo thủ

Thành viên Tổ lái Lái xe

Lái xe

Pháo thủ

Thành viên Tổ lái Liên lạc viên

Liên lạc viên

Nạp đạn viên

Đặc tính

Hỏa lực

HP Sát thương Sát thương ở 50 m
mm Độ Xuyên giáp
HP/phút Sát thương mỗi Phút
giây Thời gian Ngắm
m Độ phân tán ở cự ly 100 m Độ phân tán tốt hơn ở cự ly 100 m
viên Cơ số Đạn

Độ cơ động

/ / tấn Trọng lượng/Sức tải Tối đa
mã lực Công suất Động cơ
mã lực/tấn Công suất Riêng
km/h Tốc độ Tối đa
độ/giây Tốc độ Quay
độ/giây Tốc độ Xoay Tháp pháo

Khả năng Sống sót

HP Sức Kháng cự
/ / mm Giáp Thân
/ / / / mm Giáp Tháp pháo
giây Thời gian sửa xích

Phát hiện

m Tầm Nhìn
m Tầm tín hiệu

Các đặc tính được ghi đều thuộc về xe có kíp lái thành thạo 100%.

Đóng