VIII UDES 03
Thêm vào So sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

UDES 03 Thụy Điển

Thêm vào So sánh Xe đã thêm vào so sánh Thêm cấu hình xe để so sánh Cấu hình xe đã thêm để so sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

Được phát triển vào đầu những năm 1970 với sự hợp tác của nhóm nghiên cứu UDES cùng hai công ty Bofors và Hägglunds. Năm 1972, Bofors giới thiệu một dự án khá chi tiết. Về sau, người ta quyết định quay lại với khái niệm tháp pháo quay hoàn toàn, khiến công tác phát triển được tiếp tục nội trong chương trình UDES 14. Kết quả, dự án của Bofors vẫn chỉ nằm trên bản vẽ.

Quốc gia Thụy Điển Thụy Điển
Cấp Cấp VIII
Loại Pháo Chống Tăng Pháo Chống Tăng
Giá Bạc 2.620.000 Kinh nghiệm 104.500
Vai trò Pháo Chống tăng Bắn tỉa Pháo Chống tăng Bắn tỉa

Kíp lái

Thành viên Tổ lái Chỉ huy

Chỉ huy

Pháo thủ

Thành viên Tổ lái Lái xe

Lái xe

Pháo thủ

Thành viên Tổ lái Liên lạc viên

Liên lạc viên

Nạp đạn viên

Đặc tính

Hỏa lực

HP Sát thương
mm Độ Xuyên giáp
HP/phút Sát thương mỗi Phút
giây Thời gian Ngắm
m Độ phân tán ở cự ly 100 m
viên Cơ số Đạn

Độ cơ động

/ / tấn Trọng lượng/Sức tải Tối đa
mã lực Công suất Động cơ
mã lực/tấn Công suất Riêng
km/h Tốc độ Tối đa
độ/giây Tốc độ Quay
độ/giây Tốc độ Xoay Tháp pháo

Khả năng Sống sót

HP Sức Kháng cự
/ / mm Giáp Thân
/ / / / mm Giáp Tháp pháo
giây Thời gian sửa xích

Phát hiện

m Tầm Nhìn
m Tầm tín hiệu

Các đặc tính được ghi đều thuộc về xe có kíp lái thành thạo 100%.

Đóng