Kết quả

CHÚC MỪNG 4 ĐỘI ĐỨNG ĐẦU!

Xin chúc mừng các đội sau đã chính thức lọt vào thi đấu Tuần 1 giải Quarter Year Championship - Q2:

Horseman B-Gaming Entertainment Tankers NVIDIA Aces Gaming Alpha [C]SODA

Quarter Year Championship Q3: Chung kết Tuần 1

NGÀY  GIAI ĐOẠN  ĐỘI
8/10

Trận 1 [C]SODA
0:2
Horseman
Trận 2 NVIDIA Aces Gaming Alpha
2:1
B-Gaming Entertainment Tankers
Tranh hạng 3 B-Gaming Entertainment Tankers
2:1
[C]SODA
Chung kết Horseman
3:2
NVIDIA ACES Gaming Alpha
 • Hạng Nhất: Horseman
 • Hạng Nhì: NVIDIA ACES Gaming Alpha
 • Hạng Ba: B-Gaming Entertainment Tankers
 • Hạng Tư: [C]SODA

 

CHÚC MỪNG 4 ĐỘI ĐỨNG ĐẦU!

Xin chúc mừng các đội sau đã chính thức lọt vào thi đấu Tuần 2 giải Quarter Year Championship - Q2:

NVIDIA Aces Gaming Baks Treat Boys NVIDIA ACES Gaming Bravo 5-AE

Quarter Year Championship Q3: Chung kết Tuần 2

NGÀY  GIAI ĐOẠN  ĐỘI15/10

Trận 1 NVIDIA Aces Gaming
2:1
5-AE
Trận 2 Baks Treat Boys
0:2
NVIDIA ACES Gaming Bravo
Tranh hạng 3 Baks Treat Boys
X:2
5-AE
Chung kết NVIDIA Aces Gaming
2:1
NVIDIA ACES Gaming Bravo
 • Hạng Nhất: NVIDIA Aces Gaming
 • Hạng Nhì: NVIDIA ACES Gaming Bravo
 • Hạng Ba: Baks Treat Boys
 • Hạng Tư: 5-AE

 

CHÚC MỪNG 4 ĐỘI ĐỨNG ĐẦU!

Steel Knight Life Is Tupas NVIDIA ACES Gaming Bravo Baks Treat Boys

Quarter Year Championship Q3: Chung kết Tuần 3

NGÀY  GIAI ĐOẠN  ĐỘI22/10

Trận 1 Life is Tupas
2:0
Baks Treat Boys
Trận 2 NVIDIA ACES Gaming Bravo
2:3
Steel Knight
Tranh hạng 3 Baks Treat Boys
X:1
NVIDIA ACES Gaming Bravo
Chung kết Life is Tupas
2:3
Steel Knight
 • Hạng Nhất: Steel Knight
 • Hạng Nhì: Life Is Tupas
 • Hạng Ba: NVIDIA ACES Gaming Bravo
 • Hạng Tư: Baks Treat Boys

 

CHÚC MỪNG 4 ĐỘI ĐỨNG ĐẦU!

Baks Treat Boys TEAM_KMB Galis Pilipinas OVN

Quarter Year Championship Q3: Chung kết Tuần 4

NGÀY  GIAI ĐOẠN  ĐỘI5/11

Trận 1 Baks Treat Boys
2:1
TEAM_KMB
Trận 2 OVN
0:2
Galis Pilipinas
Tranh hạng 3 TEAM_KMB
2:0
OVN
Chung kết Baks Treat Boys
2:1
Galis Pilipinas
 • Hạng Nhất: Baks Treat Boys
 • Hạng Nhì: Galis Pilipinas
 • Hạng Ba: TEAM_KMB
 • Hạng Tư: OVN

 

CHÚC MỪNG 4 ĐỘI ĐỨNG ĐẦU!

NVIDIA ACES Gaming Baks Treat Boys Horseman Steel Knight

 

Quarter Year Championship Q3: Bán kết & Chung kết

NGÀY  GIAI ĐOẠN  ĐỘI

8/11

Trận 1 Horseman
1:3
NVIDIA ACES Gaming
Trận 2 Steel Knight
3:1
Baks Treat Boys

 

NGÀY  GIAI ĐOẠN  ĐỘI
9/11

Tranh hạng 3 Horseman
3:0
Baks Treat Boys
Chung kết NVIDIA ACES Gaming
3:1
Steel Knight
 • Hạng Nhất: NVIDIA ACES Gaming
 • Hạng Nhì: Steel Knight
 • Hạng Ba: Horseman
 • Hạng Tư: Baks Treat Boys

 

Hướng dẫn Kết quả
Đóng