Kết quả

CHÚC MỪNG 4 ĐỘI ĐỨNG ĐẦU!

Xin chúc mừng các đội sau đã chính thức lọt vào thi đấu Tuần 1 giải Quarter Year Championship - Q2:

RUN SomBooDee [HT] Hue-Team B-Gaming Little Tankers

Quarter Year Championship Q2: Chung kết Tuần 1

NGÀY  GIAI ĐOẠN  ĐỘI9/7

Trận 1 RUN
0:2
B-Gaming Little Tankers
Trận 2 SomBooDee
2:1
[HT] Hue-Team
Tranh hạng 3 RUN
1:2
[HT] Hue-Team
Chung kết SomBooDee
2:0
B-Gaming Little Tankers
 • Hạng Nhất: SomBooDee
 • Hạng Nhì: B-Gaming Little Tankers
 • Hạng Ba: [HT] Hue-Team
 • Hạng Tư: RUN

 

CHÚC MỪNG 4 ĐỘI ĐỨNG ĐẦU!

Xin chúc mừng các đội sau đã chính thức lọt vào thi đấu Tuần 2 giải Quarter Year Championship - Q2:

B-Gaming Viwako Horseman LifeIsTupas Tres Amigos

Quarter Year Championship Q2: Chung kết tUẦN 2

NGÀY  GIAI ĐOẠN  ĐỘI16/7

Trận 1 B-Gaming Viwako
2:X
Tres Amigos
Trận 2 Horseman
2:X
LifeIsTupas
Tranh hạng 3 Tres Amigos
X:X
LifeIsTupas
Chung kết B-Gaming Viwako
2:1
Horseman
 • Hạng Nhất: B-Gaming Viwako
 • Hạng Nhì: Horseman

 

CHÚC MỪNG 4 ĐỘI ĐỨNG ĐẦU!

Little Tankers Intense Honking ELONG Horseman

Quarter Year Championship Q2: Chung kết Tuần 3

NGÀY  GIAI ĐOẠN  ĐỘI30/7

Trận 1 Little Tankers
2:X
Intense Honking
Trận 2 ELONG
0:2
Horseman
Tranh hạng 3 ELONG
2:X
Intense Honking
Chung kết Little Tankers
0:2
Horseman
 • Hạng Nhất: Horseman
 • Hạng Nhì: Little Tankers
 • Hạng Ba: ELONG
 • Hạng Tư: Intense Honking

 

CHÚC MỪNG 4 ĐỘI ĐỨNG ĐẦU!

BunThitNuong TCSG: Coal Diggers ACES GAMING ONE BALL RUSH

Quarter Year Championship Q2: Chung kết Tuần 4

NGÀY  GIAI ĐOẠN  ĐỘI6/8

Trận 1 BunThitNuong
2:0
TCSG: Coal Diggers
Trận 2 ACES GAMING
2:0
ONE BALL RUSH
Tranh hạng 3 TCSG: Coal Diggers
0:2
ONE BALL RUSH
Chung kết BunThitNuong
2:1
ACES GAMING
 • Hạng Nhất: BunThitNuong
 • Hạng Nhì: ACES GAMING
 • Hạng Ba: ONE BALL RUSH
 • Hạng Tư: TCSG: Coal Diggers

 

CHÚC MỪNG 4 ĐỘI ĐỨNG ĐẦU!

SomBooDee B-Gaming Viwako Horseman BunThitNuong

 

Quarter Year Championship Q2: Bán kết & Chung kết

NGÀY  GIAI ĐOẠN  ĐỘI

16/8

Trận 1 SomBooDee
(Đội thắng Tuần 1)
3:1
BunThitNuong
(Đội thắng Tuần 4)
Trận 2 B-Gaming Viwako
(Đội thắng Tuần 2)
3:1
Horseman
(Đội thắng Tuần 3)

 

NGÀY  GIAI ĐOẠN  ĐỘI
17/8

Tranh hạng 3 BunThitNuong
3:1
Horseman
Chung kết SomBooDee
3:1
B-Gaming Viwako
 • Hạng Nhất: SomBooDee
 • Hạng Nhì: B-Gaming Viwako
 • Hạng Ba: BunThitNuong
 • Hạng Tư: Horseman

 

Đóng