ผลการแข่ง

ยินดีด้วยกับสุดยอดทีมทั้ง 4!

ทีมต่อไปนี้ ได้เข้ารอบในสัปดาห์ที่ 1 ของ Quarter Year Championship - Q2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว:

Horseman B-Gaming Entertainment Tankers NVIDIA Aces Gaming Alpha [C]SODA

Quarter Year Championship Q3: สัปดาห์ที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ

วันที่  รอบ   ทีม 8 ตุลาคม

คู่ที่ 1 [C]SODA
0:2
Horseman
คู่ที่ 2 NVIDIA Aces Gaming Alpha
2:1
B-Gaming Entertainment Tankers
คู่ที่ 3 B-Gaming Entertainment Tankers
2:1
[C]SODA
รอบชิงชนะเลิศ Horseman
3:2
NVIDIA ACES Gaming Alpha
 • อันดับหนึ่ง: Horseman
 • อันดับสอง: NVIDIA ACES Gaming Alpha
 • อันดับสาม: B-Gaming Entertainment Tankers
 • อันดับสี่: [C]SODA

 

ยินดีด้วยกับสุดยอดทีมทั้ง 4!

ทีมต่อไปนี้ ได้เข้ารอบในสัปดาห์ที่ 2 ของ Quarter Year Championship - Q2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว:

NVIDIA Aces Gaming Baks Treat Boys NVIDIA ACES Gaming Bravo 5-AE

Quarter Year Championship Q3: สัปดาห์ที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ

วันที่   รอบ
ทีม15 ตุลาคม

 

 

 

คู่ที่ 1 NVIDIA Aces Gaming
2:1
5-AE
คู่ที่ 2 Baks Treat Boys
0:2
NVIDIA ACES Gaming Bravo
คู่ที่ 3 Baks Treat Boys
X:2
5-AE
รอบชิงชนะเลิศ NVIDIA Aces Gaming
2:1
NVIDIA ACES Gaming Bravo
 • อันดับหนึ่ง: NVIDIA Aces Gaming
 • อันดับสอง: NVIDIA ACES Gaming Bravo
 • อันดับสาม: Baks Treat Boys
 • อันดับสี่: 5-AE

 

ยินดีด้วยกับสุดยอดทีมทั้ง 4!

Life is Tupas Steel Knight NVIDIA ACES Gaming Bravo Baks Treat Boys

Quarter Year Championship Q3: สัปดาห์ที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ

วันที่   รอบ
ทีม22 ตุลาคม

 

 

 

คู่ที่ 1 Life is Tupas
2:0
Baks Treat Boys
คู่ที่ 2 NVIDIA ACES Gaming Bravo
2:3
Steel Knight
คู่ที่ 3 Baks Treat Boys
X:1
NVIDIA ACES Gaming Bravo
รอบชิงชนะเลิศ Life is Tupas
2:3
Steel Knight
 • อันดับหนึ่ง: Steel Knight
 • อันดับสอง: Life Is Tupas
 • อันดับสาม: NVIDIA ACES Gaming Bravo
 • อันดับสี่: Baks Treat Boys

 

ยินดีด้วยกับสุดยอดทีมทั้ง 4!

Baks Treat Boys TEAM_KMB Galis Pilipinas OVN

Quarter Year Championship Q3: สัปดาห์ที่ 4 รอบชิงชนะเลิศ

วันที่   รอบ
ทีม5 พฤศจิกายน

 

คู่ที่ 1 Baks Treat Boys
2:1
TEAM_KMB
คู่ที่ 2 OVN
0:2
Galis Pilipinas
คู่ที่ 3 TEAM_KMB
2:0
OVN
รอบชิงชนะเลิศ Baks Treat Boys
2:1
Galis Pilipinas
 • อันดับหนึ่ง: Baks Treat Boys
 • อันดับสอง: Galis Pilipinas
 • อันดับสาม: TEAM_KMB
 • อันดับสี่: OVN

 

ยินดีด้วยกับสุดยอดทีมทั้ง 4!

NVIDIA ACES Gaming Baks Treat Boys Horseman Steel Knight

Quarter Year Championship Q3: รอบรอง และชิงชนะเลิศ

วันที่  คู่  ทีม
8 พฤศจิกายน

คู่ที่ 1 Horseman
1:3
NVIDIA ACES Gaming
คู่ที่ 2 Steel Knight
3:1
Baks Treat Boys

 

วันที่  คู่  ทีม

9 พฤศจิกายน

ชิงอันดับ 3 Horseman
3:0
Baks Treat Boys
ชิงชนะเลิศ NVIDIA ACES Gaming
3:1
Steel Knight
 • อันดับหนึ่ง: NVIDIA ACES Gaming
 • อันดับสอง: Steel Knight
 • อันดับสาม: Horseman
 • อันดับสี่: Baks Treat Boys

 

คำแนะนำ ผลการแข่ง
ปิด