ผลการแข่ง

ยินดีด้วยกับสุดยอดทีมทั้ง 4!

ทีมต่อไปนี้ ได้เข้ารอบในสัปดาห์ที่ 1 ของ Quarter Year Championship - Q2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว:

RUN SomBooDee [HT] Hue-Team B-Gaming Little Tankers

Quarter Year Championship Q2: สัปดาห์ที่ 1 รอบชิงชนะเลิศ

วันที่  รอบ   ทีม 9 กรกฎาคม

คู่ที่ 1 RUN
0:2
B-Gaming Little Tankers
คู่ที่ 2 SomBooDee
2:1
[HT] Hue-Team
คู่ที่ 3 RUN
1:2
[HT] Hue-Team
รอบชิงชนะเลิศ SomBooDee
2:0
B-Gaming Little Tankers
 • อันดับหนึ่ง: SomBooDee
 • อันดับสอง: B-Gaming Little Tankers
 • อันดับสาม: [HT] Hue-Team
 • อันดับสี่: RUN

 

ยินดีด้วยกับสุดยอดทีมทั้ง 4!

ทีมต่อไปนี้ ได้เข้ารอบในสัปดาห์ที่ 2 ของ Quarter Year Championship - Q2 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว:

B-Gaming Viwako Horseman LifeIsTupas Tres Amigos

Quarter Year Championship Q2: สัปดาห์ที่ 2 รอบชิงชนะเลิศ

วันที่   รอบ
ทีม16 กรกฎาคม

 

 

คู่ที่ 1 B-Gaming Viwako
2:X
Tres Amigos
คู่ที่ 2 Horseman
2:X
LifeIsTupas
คู่ที่ 3 Tres Amigos
X:X
LifeIsTupas
รอบชิงชนะเลิศ B-Gaming Viwako
2:1
Horseman
 • อันดับหนึ่ง: B-Gaming Viwako
 • อันดับสอง: Horseman

 

ยินดีด้วยกับสุดยอดทีมทั้ง 4!

Little Tankers Intense Honking ELONG Horseman

Quarter Year Championship Q2: สัปดาห์ที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ

วันที่   รอบ
ทีม30 กรกฎาคม

 

 

คู่ที่ 1 Little Tankers
2:X
Intense Honking
คู่ที่ 2 ELONG
0:2
Horseman
คู่ที่ 3 ELONG
2:X
Intense Honking
รอบชิงชนะเลิศ Little Tankers
0:2
Horseman
 • อันดับหนึ่ง: Horseman
 • อันดับสอง: Little Tankers
 • อันดับสาม: ELONG
 • อันดับสี่: Intense Honking

 

ยินดีด้วยกับสุดยอดทีมทั้ง 4!

BunThitNuong TCSG: Coal Diggers ACES GAMING ONE BALL RUSH

Quarter Year Championship Q2: สัปดาห์ที่ 4 รอบชิงชนะเลิศ

วันที่   รอบ
ทีม6 สิงหาคม

 

คู่ที่ 1 BunThitNuong
2:0
TCSG: Coal Diggers
คู่ที่ 2 ACES GAMING
2:0
ONE BALL RUSH
คู่ที่ 3 TCSG: Coal Diggers
0:2
ONE BALL RUSH
รอบชิงชนะเลิศ BunThitNuong
2:1
ACES GAMING
 • อันดับหนึ่ง: BunThitNuong
 • อันดับสอง: ACES GAMING
 • อันดับสาม: ONE BALL RUSH
 • อันดับสี่: TCSG: Coal Diggers

 

ยินดีด้วยกับสุดยอดทีมทั้ง 4!

SomBooDee B-Gaming Viwako Horseman BunThitNuong

Quarter Year Championship Q2: รอบรอง และชิงชนะเลิศ

วันที่  คู่  ทีม
16 สิงหาคม

 

คู่ที่ 1 SomBooDee
(ผู้ชนะสัปดาห์ที่ 1 )
3:1
BunThitNuong

(ผู้ชนะสัปดาห์ที่ 4 )
คู่ที่ 2 B-Gaming Viwako
(ผู้ชนะสัปดาห์ที่ 2 )
3:1
Horseman
(ผู้ชนะสัปดาห์ที่ 3 )

 

วันที่  คู่  ทีม

17 สิงหาคม

 

 

ชิงอันดับ 3 BunThitNuong
3:1
Horseman
ชิงชนะเลิศ SomBooDee
3:1
B-Gaming Viwako
 • อันดับหนึ่ง: SomBooDee
 • อันดับสอง: B-Gaming Viwako
 • อันดับสาม: BunThitNuong
 • อันดับสี่: Horseman

 

ปิด