IV T6 Medium
Thêm vào So sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

T6 Medium MỸ

Thêm vào So sánh Xe đã thêm vào so sánh Thêm cấu hình xe để so sánh Cấu hình xe đã thêm để so sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

Dù đã tiến hành sản xuất hàng loạt tăng hạng trung M3 vào mùa hè 1941, quá trình phát triển phiên bản cải tiến sử dụng súng 75 mm nằm trong tháp pháo xoay được bắt đầu vào đầu mùa đông cùng năm. Hai nguyên mẫu đã xuất xưởng mùa thu 1941. Quân đội phần lớn hài lòng với phiên bản mới nhưng yêu cầu một số bước tiến khác. Cuối cùng, cửa phụ và súng máy trên tháp chỉ huy bị tháo bỏ. Ngày 05/09/1941, Ủy ban Vũ trang đề nghị tiêu chuẩn hóa nó dưới định danh Tăng hạng Trung M4.

Quốc gia MỸ MỸ
Cấp Cấp IV
Loại Tăng hạng Trung Tăng hạng Trung
Giá Bạc 126.000 Kinh nghiệm 6.950

Kíp lái

Thành viên Tổ lái Chỉ huy
Thành viên Tổ lái Pháo thủ
Thành viên Tổ lái Lái xe
Thành viên Tổ lái Liên lạc viên
Thành viên Tổ lái Nạp đạn viên

Đặc tính

Hỏa lực

HP Sát thương
mm Độ Xuyên giáp
HP/phút Sát thương mỗi Phút
giây Thời gian Ngắm
m Độ phân tán ở cự ly 100 m
viên Cơ số Đạn

Độ cơ động

/ / tấn Trọng lượng/Sức tải Tối đa
mã lực Công suất Động cơ
mã lực/tấn Công suất Riêng
km/h Tốc độ Tối đa
độ/giây Tốc độ Quay
độ/giây Tốc độ Xoay Tháp pháo

Khả năng Sống sót

HP Sức Kháng cự
/ / mm Giáp Thân
/ / / / mm Giáp Tháp pháo

Phát hiện

m Tầm Nhìn
m Tầm tín hiệu

Các đặc tính được ghi đều thuộc về xe có kíp lái thành thạo 100%.

Đóng