III Somua S35
Thêm vào So sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

Somua S35 Pháp

Thêm vào So sánh Xe đã thêm vào so sánh Thêm cấu hình xe để so sánh Cấu hình xe đã thêm để so sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

Hỏa lực, giáp bảo vệ và độ cơ động tốt khiến S35 trở thành một trong những xe tăng tốt nhất thời bấy giờ. Tuy nhiên, tháp pháo nhỏ khiến Chỉ huy phải gánh vác nhiều nhiệm vụ cùng lúc: tìm kiếm mục tiêu, ngắm bắn, nạp đạn và phối hợp với kíp lái. Khối lượng công việc nhiều như vậy đã làm giảm mức độ cảnh giác của Chỉ huy và hiệu quả chiến đấu của xe trên trận địa. Tính đến thời điểm Pháp đầu hàng vào ngày 22/06/1940, có tổng cộng 427 chiếc S35 đã được sản xuất.

Quốc gia Pháp Pháp
Cấp Cấp III
Loại Tăng hạng Trung Tăng hạng Trung
Giá Bạc 42.000 Kinh nghiệm 1.360

Kíp lái

Thành viên Tổ lái Chỉ huy

Chỉ huy

Pháo thủ

Nạp đạn viên

Thành viên Tổ lái Lái xe
Thành viên Tổ lái Liên lạc viên

Liên lạc viên

Nạp đạn viên

Đặc tính

Hỏa lực

HP Sát thương Sát thương ở 50 m
mm Độ Xuyên giáp
HP/phút Sát thương mỗi Phút
giây Thời gian Ngắm
m Độ phân tán ở cự ly 100 m Độ phân tán tốt hơn ở cự ly 100 m
viên Cơ số Đạn

Độ cơ động

/ / tấn Trọng lượng/Sức tải Tối đa
mã lực Công suất Động cơ
mã lực/tấn Công suất Riêng
km/h Tốc độ Tối đa
độ/giây Tốc độ Quay
độ/giây Tốc độ Xoay Tháp pháo

Khả năng Sống sót

HP Sức Kháng cự
/ / mm Giáp Thân
/ / / / mm Giáp Tháp pháo
giây Thời gian sửa xích

Phát hiện

m Tầm Nhìn
m Tầm tín hiệu

Các đặc tính được ghi đều thuộc về xe có kíp lái thành thạo 100%.

Đóng