รถถัง Yoh จากสหรัฐฯ

จะต้องใช้เวลาอีกมากในการหยุดรถถังหนักเหล่านี้ในเส้นทางของพวกมัน! พวกมันมีรูปแบบการเล่นแบบคลาสสิกของรถถังหนักและกลไกใหม่ล่าสุด


แยกออกจากรถถังหนัก T1 ตอนนี้ผู้บังคับการสามารถวิจัยสายรถถังใหม่จากซีรีย์ของ Yoh ได้แล้ว
VI  Pawlack Tank
ความเสียหายเฉลี่ย
240/240/320 HP
การเจาะเกราะเฉลี่ย
160/205/45 มม.
ความทนทาน
950 HP
เวลาเล็ง
2.4 วิ
มุมกด/มุมเงยปืน
−5/15 องศา
VII  M-II-Y
ความเสียหายเฉลี่ย
240/240/320 HP
การเจาะเกราะเฉลี่ย
202/242/45 มม.
ความทนทาน
1,250 HP
เวลาเล็ง
2.3 วิ
มุมกด/มุมเงยปืน
−10/20 องศา
VIII  M-III-Y
ความเสียหายเฉลี่ย
320/320/420 HP
การเจาะเกราะเฉลี่ย
208/245/53 มม.
ความทนทาน
1,450 HP
เวลาเล็ง
2.3 วิ
มุมกด/มุมเงยปืน
−10/20 องศา
 
IX  M-VI-Y
ความเสียหายเฉลี่ย
400/400/515 HP
การเจาะเกราะเฉลี่ย
243/300/60 มม.
ความทนทาน
1,800 HP
เวลาเล็ง
2.5 วิ
มุมกด/มุมเงยปืน
−10/20 องศา
X  M-V-Y
ความเสียหายเฉลี่ย
440/440/530 HP
การเจาะเกราะเฉลี่ย
252/300/60 มม.
ความทนทาน
2,200 HP
เวลาเล็ง
2.5 วิ
มุมกด/มุมเงยปืน
−10/18 องศา
VI Pawlack Tank
ความเสียหายเฉลี่ย
240/240/320 HP
การเจาะเกราะเฉลี่ย
160/205/45 มม.
ความทนทาน
950 HP
เวลาเล็ง
2.4 วิ
มุมกด/มุมเงยปืน
−5/15 องศา
VII M-II-Y
ความเสียหายเฉลี่ย
240/240/320 HP
การเจาะเกราะเฉลี่ย
202/242/45 มม.
ความทนทาน
1,250 HP
เวลาเล็ง
2.3 วิ
มุมกด/มุมเงยปืน
−10/20 องศา
VIII M-III-Y
ความเสียหายเฉลี่ย
320/320/420 HP
การเจาะเกราะเฉลี่ย
208/245/53 มม.
ความทนทาน
1,450 HP
เวลาเล็ง
2.3 วิ
มุมกด/มุมเงยปืน
−10/20 องศา
IX M-VI-Y
ความเสียหายเฉลี่ย
400/400/515 HP
การเจาะเกราะเฉลี่ย
243/300/60 มม.
ความทนทาน
1,800 HP
เวลาเล็ง
2.5 วิ
มุมกด/มุมเงยปืน
−10/20 องศา
X M-V-Y
ความเสียหายเฉลี่ย
440/440/530 HP
การเจาะเกราะเฉลี่ย
252/300/60 มม.
ความทนทาน
2,200 HP
เวลาเล็ง
2.5 วิ
มุมกด/มุมเงยปืน
−10/18 องศา
   
VI
Pawlack Tank
VII
M-II-Y
VIII
M-III-Y
IX
M-VI-Y
X
M-V-Y


การทำลายตีนตะขาบหลักจะไม่หยุดรถถัง Yoh คุณจะต้องทำลายตีนตะขาบสำรองอย่างน้อยหนึ่งตีนตะขาบนอกเหนือจากตีนตะขาบหลัก

อย่างไรก็ตาม นี่ไม่ได้หมายความว่าผู้บังคับการของรถถัง Yoh สามารถละทิ้งชุดซ่อมได้ ในสถานการณ์วิกฤติ ยุทธปัจจัยสามารถช่วยรถถังของคุณให้รอดพ้นจากหายนะบางอย่างได้


เคล็ดลับการเล่นเกม  


บริษัทที่ชื่อ "H.L. Yoh" ได้ส่งแผนรถถังหลายแบบให้กับกองทัพสหรัฐฯ ในปี 1950 มาดูแผนประวัติศาสตร์ของยานพาหนะเหล่านี้กัน

แผนรถถัง: เกราะป้องกันปืนและป้อมปืน, ที่เก็บกระสุน, แท่นยึดพร้อมหุ้มเกราะ, กลไกการโหลดอัตโนมัติปิด