VI B.U.G.I.
เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

B.U.G.I. โปแลนด์

เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะเข้าการเปรียบเทียบแล้ว เพิ่มการตั้งค่าพาหนะเข้าการเปรียบเทียบ การตั้งค่าพาหนะถูกเพิ่มเข้าสู่การเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

B.U.G.I. เป็นอักษรย่อแรกของนามสกุลกลุ่มวิศวกรที่ได้พัฒนาโครงการนี้ขึ้นมา (Bujnowicz, Ulrych, Grabski, และ Iwanicki) เหล่าวิศวกรได้ใช้แนวคิดของรถถังกลาง KSUS II แต่ปรับรถถังใหม่ให้มีป้อมปืนเดี่ยว โครงการนี้ถูกส่งเข้าพิจารณาในช่วงสมัชชา Grudziądz ปี 1938-1939 และทำการสรุปในเดือนพฤษภาคม 1939 ที่ศูนย์ฝึกกองกำลังติดอาวุธในโมลดิน ในกลางเดือนสิงหาคม 1939 กลุ่มวิศวกรก็ได้เปิดตัวแนวคิดและพิมพ์เขียวรถถังคันนี้ อย่างไรก็ตามการพัฒนาก็ถูกหยุดลงเนื่องด้วยสงครามโลกครั้งที่สอง

ประเทศ โปแลนด์ โปแลนด์
ชั้น ชั้น VI
ชนิด รถถังกลาง รถถังกลาง
ราคา เหรียญเงิน 915,000 ค่าประสบการณ์ 22,680
บทบาท รถถังกลางอเนกประสงค์ รถถังกลางอเนกประสงค์

พลรถถัง

สมาชิกพลรถถัง ผู้บังคับการ

ผู้บังคับการ

พลวิทยุ

สมาชิกพลรถถัง พลปืน
สมาชิกพลรถถัง พลขับ
สมาชิกพลรถถัง พลบรรจุ

คุณลักษณะ

อำนาจการยิง

ความทนทาน ความเสียหาย ความเสียหายที่ 50 เมตร
มม. การเจาะเกราะ
HP/นาที ความเสียหายต่อนาที
วิ เวลาการเล็ง
ม. การเบี่ยงเบนของกระสุนที่ระยะ 100 ม การกระจายปรับปรุงที่ 100 เมตร
ชิ้น พิกัดกระสุน

ความคล่องตัว

/ / ตัน พิกัดน้ำหนัก/บรรทุก
แรงม้า กำลังเครื่องยนต์
แรงม้า/ตัน พลังเฉพาะ
กม./ชม. ความเร็วสูงสุด
องศา/วิ ความเร็วในการหมุน
องศา/วิ ความเร็วการหมุนป้อมปืน

ความสามารถในการอยู่รอด

ความทนทาน ความทนทาน
/ / มม. เกราะตัวถัง
/ / / / มม. เกราะป้อมปืน
วิ เวลาการซ่อมช่วงล่าง

การตรวจจับ

ม. ระยะการมองเห็น
ม. ระยะสัญญาณ

คุณลักษณะระบุไว้สำหรับพาหนะที่มีสมาชิกพลรถถังที่ฝึกถึงระดับ 100%

ปิด