VII FSV Scheme A
เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

FSV Scheme A สหราชอาณาจักร

เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะเข้าการเปรียบเทียบแล้ว เพิ่มการตั้งค่าพาหนะเข้าการเปรียบเทียบ การตั้งค่าพาหนะถูกเพิ่มเข้าสู่การเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

ในเดือนธันวาคม 1961 ได้มีการตัดสินใจที่จะรวมข้อกำหนดสมรรถนะของ GSOR 1106 และ 1010 เข้าด้วยกันและสร้างตัวถังพื้นฐานที่สามารถใช้เป็นแม่แบบสำหรับสายยานเกราะรบทั้งสายได้ สองปีต่อมาก็มีการกำหนดคุณลักษณะของ GSOR 3301 ขึ้นซึ่งประกอบด้วยรุ่นดัดแปลงใช้ล้ออเนกประสงค์ มีการวางแผนประกอบรถหุ้มเกราะเอาไว้ห้ารุ่นโดยรุ่นที่เป็นยานเกราะติดตั้งปืนใหญ่ถูกตั้งให้มีความสำคัญสูง อย่างไรก็ตามรุ่นยานเกราะ 6 ล้อของ GSOR 3301 ซึ่งมีระบบขับเคลื่อนหกล้อนั้นมีขนาดที่ใหญ่และหนักกว่าที่ได้วางแผนเอาไว้ซึ่งทำให้โครงการถูกหยุดพัฒนาในที่สุด

ประเทศ สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร
ชั้น ชั้น VII
ชนิด รถถังกลาง รถถังกลาง
ราคา เหรียญเงิน 1,330,000 ค่าประสบการณ์ 52,250
บทบาท รถถังกลางซุ่มยิง รถถังกลางซุ่มยิง

พลรถถัง

สมาชิกพลรถถัง ผู้บังคับการ

ผู้บังคับการ

พลวิทยุ

พลบรรจุ

สมาชิกพลรถถัง พลปืน

พลปืน

พลบรรจุ

สมาชิกพลรถถัง พลขับ

คุณลักษณะ

อำนาจการยิง

ความทนทาน ความเสียหาย ความเสียหายที่ 50 เมตร
มม. การเจาะเกราะ
HP/นาที ความเสียหายต่อนาที
วิ เวลาการเล็ง
ม. การเบี่ยงเบนของกระสุนที่ระยะ 100 ม การกระจายปรับปรุงที่ 100 เมตร
ชิ้น พิกัดกระสุน

ความคล่องตัว

/ / ตัน พิกัดน้ำหนัก/บรรทุก
แรงม้า กำลังเครื่องยนต์
แรงม้า/ตัน พลังเฉพาะ
กม./ชม. ความเร็วสูงสุด
องศา/วิ ความเร็วในการหมุน
องศา/วิ ความเร็วการหมุนป้อมปืน

ความสามารถในการอยู่รอด

ความทนทาน ความทนทาน
/ / มม. เกราะตัวถัง
/ / / / มม. เกราะป้อมปืน
วิ เวลาการซ่อมช่วงล่าง

การตรวจจับ

ม. ระยะการมองเห็น
ม. ระยะสัญญาณ

คุณลักษณะระบุไว้สำหรับพาหนะที่มีสมาชิกพลรถถังที่ฝึกถึงระดับ 100%

ปิด