VIII FV601 Saladin
เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

FV601 Saladin สหราชอาณาจักร

เพิ่มเข้าการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะเข้าการเปรียบเทียบแล้ว เพิ่มการตั้งค่าพาหนะเข้าการเปรียบเทียบ การตั้งค่าพาหนะถูกเพิ่มเข้าสู่การเปรียบเทียบ
เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าพื้นฐานเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ เพิ่มพาหนะพร้อมด้วยการตั้งค่าปัจจุบันเข้าการเปรียบเทียบ ลบพาหนะจากการเปรียบเทียบ

ยานเกราะล้อ FV601 Saladin นั้นออกแบบโดยบริษัท Alvis Car and Engineering ซึ่งถูกมุ่งหมายให้มาแทนที่รถหุ้มเกราะ AEC การพัฒนานั้นเริ่มขึ้นในปี 1946 แต่ช่วงดำเนินการจริงนั้นไม่ได้เริ่มจนกระทั่งช่วงต้นทศวรรษ 1950 รถหุ้มเกราะคันนี้มีจุดเด่นจากการมีตัวถังใช้ล้อแบบ 6x6 และใช้ช่วงล่างแบบมีเท้าช้าง รถต้นแบบสองคันแรกของ FV 601 (B) นั้นถูกผลิตขึ้นในปี 1955 สองปีต่อมาก็มีการผลิตรถหุ้มเกราะนำร่องขึ้นมาทั้งหมด 6 คันและในปี 1958 ก็ได้เริ่มทำการผลิตจำนวนมาก รถหุ้มเกราะรุ่นนี้มีการผลิตจนถึงปี 1972 โดยจำนวนที่มากที่สุดเป็นรุ่นดัดแปลง Saladin Mk. 2 มียอดการผลิตทั้งหมด 1,177 คัน รถหุ้มเกราะคันนี้ถูกใช้อย่างแพร่หลายในตะวันออกกลางและแอฟริกา

ประเทศ สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร
ชั้น ชั้น VIII
ชนิด รถถังกลาง รถถังกลาง
ราคา เหรียญเงิน 2,400,000 ค่าประสบการณ์ 96,000
บทบาท รถถังกลางซุ่มยิง รถถังกลางซุ่มยิง

พลรถถัง

สมาชิกพลรถถัง ผู้บังคับการ

ผู้บังคับการ

พลวิทยุ

พลบรรจุ

สมาชิกพลรถถัง พลปืน

พลปืน

พลบรรจุ

สมาชิกพลรถถัง พลขับ

คุณลักษณะ

อำนาจการยิง

ความทนทาน ความเสียหาย ความเสียหายที่ 50 เมตร
มม. การเจาะเกราะ
HP/นาที ความเสียหายต่อนาที
วิ เวลาการเล็ง
ม. การเบี่ยงเบนของกระสุนที่ระยะ 100 ม การกระจายปรับปรุงที่ 100 เมตร
ชิ้น พิกัดกระสุน

ความคล่องตัว

/ / ตัน พิกัดน้ำหนัก/บรรทุก
แรงม้า กำลังเครื่องยนต์
แรงม้า/ตัน พลังเฉพาะ
กม./ชม. ความเร็วสูงสุด
องศา/วิ ความเร็วในการหมุน
องศา/วิ ความเร็วการหมุนป้อมปืน

ความสามารถในการอยู่รอด

ความทนทาน ความทนทาน
/ / มม. เกราะตัวถัง
/ / / / มม. เกราะป้อมปืน
วิ เวลาการซ่อมช่วงล่าง

การตรวจจับ

ม. ระยะการมองเห็น
ม. ระยะสัญญาณ

คุณลักษณะระบุไว้สำหรับพาหนะที่มีสมาชิกพลรถถังที่ฝึกถึงระดับ 100%

ปิด