เวอร์ชันเบต้า

การจัดอันดับพาหนะ

เวลาท้องถิ่นของคุณตามที่ระบุ: (UTC )

การจัดอันดับจะถูกปรับหนึ่งครั้งต่อวัน

เลือกพาหนะ
ประเทศ
 • เยอรมนี
 • สหภาพโซเวียต
 • สหรัฐอเมริกา
 • จีน
 • ฝรั่งเศส
 • สหราชอาณาจักร
 • ญี่ปุ่น
 • เชคโกสโลวาเกีย
 • สวีเดน
 • โปแลนด์
 • อิตาลี
 • เยอรมนี
 • สหภาพโซเวียต
 • สหรัฐอเมริกา
 • จีน
 • ฝรั่งเศส
 • สหราชอาณาจักร
 • ญี่ปุ่น
 • เชคโกสโลวาเกีย
 • สวีเดน
 • โปแลนด์
 • อิตาลี
ชนิด
 • รถถังเบา
 • รถถังกลาง
 • รถถังหนัก
 • ยานเกระาพิฆาตรถถัง
 • ปืนใหญ่อัตตาจร
ชั้น
 • I
 • II
 • III
 • IV
 • V
 • VI
 • VII
 • VIII
 • IX
 • X
 • I
 • II
 • III
 • IV
 • V
 • VI
 • VII
 • VIII
 • IX
 • X
บทบาท
 • รถถังเบาอเนกประสงค์
 • รถถังเบาล้อ
 • รถถังกลางจู่โจม
 • รถถังกลางอเนกประสงค์
 • รถถังกลางซุ่มยิง
 • รถถังกลางสนับสนุน
 • รถถังหนักจู่โจม
 • รถถังหนักอเนกประสงค์
 • รถถังหนักบุกทะลวง
 • รถถังหนักสนับสนุน
 • ยานพิฆาตรถถังบุกทะลวง
 • ยานพิฆาตรถถังอเนกประสงค์
 • ยานพิฆาตรถถังซุ่มยิง
 • ยานพิฆาตรถถังสนับสนุน
 • ปืนใหญ่อัตตาจร
 • รถถังเบาอเนกประสงค์
 • รถถังเบาล้อ
 • รถถังกลางจู่โจม
 • รถถังกลางอเนกประสงค์
 • รถถังกลางซุ่มยิง
 • รถถังกลางสนับสนุน
 • รถถังหนักจู่โจม
 • รถถังหนักอเนกประสงค์
 • รถถังหนักบุกทะลวง
 • รถถังหนักสนับสนุน
 • ยานพิฆาตรถถังบุกทะลวง
 • ยานพิฆาตรถถังอเนกประสงค์
 • ยานพิฆาตรถถังซุ่มยิง
 • ยานพิฆาตรถถังสนับสนุน
 • ปืนใหญ่อัตตาจร
อื่นๆ
 • พิเศษ/รางวัล
 • นักสะสม
พบ: เคลียร์
ปิด