Battle in APAC: รางวัลสัปดาห์ 4

และผู้ชนะสัปดาห์ที่ 4 คือ...

ทีม SEA

ที่ได้รับรางวัลอันดับในสัปดาห์สี่  ผู้เล่นทุกคนที่ผ่านคุณสมบัติในการเข้าร่วมในทีมประเทศนั้นๆ จะได้รับภารกิจใหม่เฉพาะ เพื่อรับรางวัลเมื่อทำสำเร็จ:


เริ่มภารกิจ: 5 ธันวาคม 2560 (วันอังคาร) @ 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)
สิ้นสุดภารกิจ: 10 ธันวาคม 2560 (อาทิตย์) @ 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)

 

ภารกิจ: Battle in APAC - รางวัลประเทศ สัปดาห์ที่  4

คำอธิบาย:

ชนะการรบสุ่ม /การรบใหญ่ ระหว่างติดใน 10 อันดับแรกในทีมคุณเพื่อรับ EXP

เงื่อนไข

 • ต้องเสร็จสิ้นอย่างน้อย 10 ภารกิจใน Battle in APAC: สัปดาห์ 4  เพื่อปลดล็อค
 • ต้องเป็นผู้เล่นในทีม SEA
 • ต้องใช้งานรถถังระดับ 4 หรือมากกว่า
 • ใช้งานได้ 25 ครั้งต่อบัญชีเท่านั้น

รางวัล:

 • x2 EXP ลูกเรือ
 • x1.5  EXP อิสระ

'เข้าร่วมในสัปดาห์ 4' รางวัลภารกิจ

ภารกิจนี้พิเศษ สำหรับคนที่เข้าร่วมในสัปดาห์ที่ 4 ของกิจกรรม Battle in APAC  ถ้าคุณเสร็จสิ้นอย่างน้อย 20 ภารกิจในสัปดาห์ที่ 4 สิ่งนี้สำหรับคุณ!


เริ่มภารกิจ: 1 ธันวาคม 2560 (วันศุกร์) @ 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)

สิ้นสุดภารกิจ10 ธันวาคม2560 (อาทิตย์) @ 13:00 เวลาไทย (06:00 UTC)

 

 • ภารกิจ: Battle in APAC - รางวัลสัปดาห์ที่ 4
ภารกิจ: Battle in APAC - รางวัลสัปดาห์ที่ 4

คำอธิบาย:

ชนะการรบสุ่ม /การรบใหญ่ ระหว่างติดใน 10 อันดับแรกในทีมคุณเพื่อรับ EXP

เงื่อนไข:

 • ต้องเสร็จสิ้นอย่างน้อย 20 ภารกิจใน Battle in APAC: สัปดาห์  4 เพื่อปลดล็อค
 • ต้องใช้งานรถถังระดับ 4 หรือมากกว่า
 • ใช้งานได้ 10 ครั้งต่อบัญชีเท่านั้น
 • ใช้ไม่ได้กับชัยชนะครั้งแรก

รางวัล:

 • x2 EXP
ปิด