VIII WZ-111-1G FT
Thêm vào So sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

WZ-111-1G FT Trung Quốc

Thêm vào So sánh Xe đã thêm vào so sánh Thêm cấu hình xe để so sánh Cấu hình xe đã thêm để so sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

Quá trình phát triển pháo chống tăng WZ-111-1G FT dựa trên kinh nghiệm chế tạo tăng hạng nặng WZ-111. Một nguyên mẫu của tăng hạng nặng này đã được chế tạo đầu những năm 1960. Các đợt thử nghiệm đã làm bộc lộ nhiều điểm yếu trong thiết kế xe và quá trình phát triển chiếc WZ-111 bị đình chỉ năm 1964. Thiết kế của xe WZ-111-1G FT thể hiện ảnh hưởng của trường phái chế tạo xe tăng Xô Viết. Không có thông tin gì cho thấy bất kì nguyên mẫu nào được chế tạo.

Quốc gia Trung Quốc Trung Quốc
Cấp Cấp VIII
Loại Pháo Chống Tăng Pháo Chống Tăng
Giá Bạc 2.520.000 Kinh nghiệm 76.400
Vai trò Pháo Chống tăng Toàn diện Pháo Chống tăng Toàn diện

Kíp lái

Thành viên Tổ lái Chỉ huy

Chỉ huy

Liên lạc viên

Thành viên Tổ lái Lái xe
Thành viên Tổ lái Pháo thủ
Thành viên Tổ lái Nạp đạn viên

Đặc tính

Hỏa lực

HP Sát thương
mm Độ Xuyên giáp
HP/phút Sát thương mỗi Phút
giây Thời gian Ngắm
m Độ phân tán ở cự ly 100 m
viên Cơ số Đạn

Độ cơ động

/ / tấn Trọng lượng/Sức tải Tối đa
mã lực Công suất Động cơ
mã lực/tấn Công suất Riêng
km/h Tốc độ Tối đa
độ/giây Tốc độ Quay
độ/giây Tốc độ Xoay Tháp pháo

Khả năng Sống sót

HP Sức Kháng cự
/ / mm Giáp Thân
/ / / / mm Giáp Tháp pháo
giây Thời gian sửa xích

Phát hiện

m Tầm Nhìn
m Tầm tín hiệu

Các đặc tính được ghi đều thuộc về xe có kíp lái thành thạo 100%.

Đóng