VIII M40/M43
Thêm vào So sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

M40/M43 MỸ

Thêm vào So sánh Xe đã thêm vào so sánh Thêm cấu hình xe để so sánh Cấu hình xe đã thêm để so sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

Quá trình phát triển bắt đầu vào mùa xuân năm 1944 do thiếu hụt nòng pháo M1918 cho M12. M40/M43 dựa trên nền tảng của M4 Sherman và sở hữu hệ thống xích loại HVSS. Thiết kế này cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa pháo 155-mm M1 và lựu pháo 203-mm M1 (M43 là định danh của chiếc xe mang khẩu pháo thứ hai). M40/M43 lần đầu đi vào phục vụ biên chế trong Chiến dịch Operation Zebra. Có tổng cộng 418 chiếc M40 và 48 chiếc M43 đã được sản xuất (thêm 24 xe M40 khác được tái trang bị).

Quốc gia MỸ MỸ
Cấp Cấp VIII
Loại Pháo Tự hành Pháo Tự hành
Giá Bạc 2.700.000 Kinh nghiệm 116.500
Vai trò Pháo Tự hành Pháo Tự hành

Kíp lái

Thành viên Tổ lái Chỉ huy
Thành viên Tổ lái Lái xe
Thành viên Tổ lái Pháo thủ
Thành viên Tổ lái Liên lạc viên
Thành viên Tổ lái Nạp đạn viên
Thành viên Tổ lái Nạp đạn viên

Đặc tính

Hỏa lực

HP Sát thương Sát thương ở 50 m
mm Độ Xuyên giáp
HP/phút Sát thương mỗi Phút
giây Thời gian Ngắm
m Độ phân tán ở cự ly 100 m Độ phân tán tốt hơn ở cự ly 100 m
viên Cơ số Đạn

Độ cơ động

/ / tấn Trọng lượng/Sức tải Tối đa
mã lực Công suất Động cơ
mã lực/tấn Công suất Riêng
km/h Tốc độ Tối đa
độ/giây Tốc độ Quay
độ/giây Tốc độ Xoay Tháp pháo

Khả năng Sống sót

HP Sức Kháng cự
/ / mm Giáp Thân
/ / / / mm Giáp Tháp pháo
giây Thời gian sửa xích

Phát hiện

m Tầm Nhìn
m Tầm tín hiệu

Các đặc tính được ghi đều thuộc về xe có kíp lái thành thạo 100%.

Đóng