III AMX 38
Thêm vào So sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

AMX 38 Pháp

Thêm vào So sánh Xe đã thêm vào so sánh Thêm cấu hình xe để so sánh Cấu hình xe đã thêm để so sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

Được phát triển vào giai đoạn 1937–1938 theo dự án "xe 20 tấn" nhằm thay thế tăng D2. AMX 38 bao gồm 2 phiên bản tháp pháo: Một với súng 37-mm và một với súng 47-mm. Đến năm 1938, hai chiếc tăng hoàn chỉnh đã được chế tạo để thử nghiệm. Tuy nhiên, AMX 38 chưa bao giờ đi vào sản xuất hàng loạt.

Quốc gia Pháp Pháp
Cấp Cấp III
Loại Tăng hạng Nhẹ Tăng hạng Nhẹ
Giá Bạc 41.000 Kinh nghiệm 1.270

Kíp lái

Thành viên Tổ lái Chỉ huy

Chỉ huy

Liên lạc viên

Pháo thủ

Nạp đạn viên

Thành viên Tổ lái Lái xe

Đặc tính

Hỏa lực

HP Sát thương
mm Độ Xuyên giáp
HP/phút Sát thương mỗi Phút
giây Thời gian Ngắm
m Độ phân tán ở cự ly 100 m
viên Cơ số Đạn

Độ cơ động

/ / tấn Trọng lượng/Sức tải Tối đa
mã lực Công suất Động cơ
mã lực/tấn Công suất Riêng
km/h Tốc độ Tối đa
độ/giây Tốc độ Quay
độ/giây Tốc độ Xoay Tháp pháo

Khả năng Sống sót

HP Sức Kháng cự
/ / mm Giáp Thân
/ / / / mm Giáp Tháp pháo

Phát hiện

m Tầm Nhìn
m Tầm tín hiệu

Các đặc tính được ghi đều thuộc về xe có kíp lái thành thạo 100%.

Đóng