IX WZ-132A
Thêm vào So sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

WZ-132A Trung Quốc

Thêm vào So sánh Xe đã thêm vào so sánh Thêm cấu hình xe để so sánh Cấu hình xe đã thêm để so sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

Là kết quả từ quá trình phát triển tiếp sau dự án WZ-132. Theo kế hoạch, sự khác biệt lớn nhất nằm ở việc WZ-132A có khung gầm ngắn hơn. Các kỹ sư hy vọng sẽ kết hợp được độ cơ động cao với hỏa lực mạnh. Một nguyên mẫu đã vượt qua giai đoạn thử nghiệm vào cuối những năm 1960, nhưng dự án bị ngừng lại. WZ-132A chưa bao giờ đi vào sản xuất hàng loạt; nguyên mẫu duy nhất nói trên cũng không sống sót được cho đến ngày nay.

Quốc gia Trung Quốc Trung Quốc
Cấp Cấp IX
Loại Tăng hạng Nhẹ Tăng hạng Nhẹ
Giá Bạc 3.400.000 Kinh nghiệm 133.000

Kíp lái

Thành viên Tổ lái Chỉ huy
Thành viên Tổ lái Lái xe
Thành viên Tổ lái Pháo thủ
Thành viên Tổ lái Nạp đạn viên

Nạp đạn viên

Liên lạc viên

Đặc tính

Hỏa lực

HP Sát thương
mm Độ Xuyên giáp
HP/phút Sát thương mỗi Phút
giây Thời gian Ngắm
m Độ phân tán ở cự ly 100 m
viên Cơ số Đạn

Độ cơ động

/ / tấn Trọng lượng/Sức tải Tối đa
mã lực Công suất Động cơ
mã lực/tấn Công suất Riêng
km/h Tốc độ Tối đa
độ/giây Tốc độ Quay
độ/giây Tốc độ Xoay Tháp pháo

Khả năng Sống sót

HP Sức Kháng cự
/ / mm Giáp Thân
/ / / / mm Giáp Tháp pháo

Phát hiện

m Tầm Nhìn
m Tầm tín hiệu

Các đặc tính được ghi đều thuộc về xe có kíp lái thành thạo 100%.

Đóng