IX AMX 13 90
Thêm vào So sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

AMX 13 90 Pháp

Thêm vào So sánh Xe đã thêm vào so sánh Thêm cấu hình xe để so sánh Cấu hình xe đã thêm để so sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

Vào đầu những năm 1960, súng 75 mm với sơ tốc đầu nòng 1000 m/s bị đánh giá là đã lỗi thời. Chiếc xe này đã nhận được khẩu 90-mm F3 mới, sử dụng đạn HEAT uy lực hơn. Bước hiện đại hóa này không đòi hỏi bất cứ thay đổi lớn nào đối với tháp pháo hay thiết kế xe. Chiếc AMX 13 90 đầu tiên được sản xuất vào tháng 02/1967. Những xe tăng đang tồn tại lúc bấy giờ cũng được hiện đại hóa nòng súng.

Quốc gia Pháp Pháp
Cấp Cấp IX
Loại Tăng hạng Nhẹ Tăng hạng Nhẹ
Giá Bạc 3.500.000 Kinh nghiệm 189.900
Vai trò Tăng hạng Nhẹ Toàn diện Tăng hạng Nhẹ Toàn diện

Kíp lái

Thành viên Tổ lái Chỉ huy

Chỉ huy

Liên lạc viên

Nạp đạn viên

Thành viên Tổ lái Pháo thủ

Pháo thủ

Nạp đạn viên

Thành viên Tổ lái Lái xe

Đặc tính

Hỏa lực

HP Sát thương
mm Độ Xuyên giáp
HP/phút Sát thương mỗi Phút
giây Thời gian Ngắm
m Độ phân tán ở cự ly 100 m
viên Cơ số Đạn

Độ cơ động

/ / tấn Trọng lượng/Sức tải Tối đa
mã lực Công suất Động cơ
mã lực/tấn Công suất Riêng
km/h Tốc độ Tối đa
độ/giây Tốc độ Quay
độ/giây Tốc độ Xoay Tháp pháo

Khả năng Sống sót

HP Sức Kháng cự
/ / mm Giáp Thân
/ / / / mm Giáp Tháp pháo
giây Thời gian sửa xích

Phát hiện

m Tầm Nhìn
m Tầm tín hiệu

Các đặc tính được ghi đều thuộc về xe có kíp lái thành thạo 100%.

Đóng