VIII TNH 105/1000
Thêm vào So sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

TNH 105/1000 Tiệp Khắc

Thêm vào So sánh Xe đã thêm vào so sánh Thêm cấu hình xe để so sánh Cấu hình xe đã thêm để so sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

Ở nửa sau những năm 1940, các kỹ sư của ČKD và Škoda đã hợp tác phát triển một dự án tăng hạng nặng cho Lục quân Tiệp Khắc cũng như tiềm năng xuất khẩu. Thiết kế TNH 105/1000 dựa trên trường phái chế tạo tăng của Đức và Xô-Viết, kết hợp với nhiều ý tưởng riêng. Tháng 11/1949, Đảng Cộng Sản Tiệp Khắc quyết định ngừng phát triển xe riêng, chuyển sang sản xuất bản sao T-34-85 do Xô-Viết cấp phép. Mọi công tác liên quan đến TNH 105/1000 bị hủy bỏ. Không có nguyên mẫu nào từng xuất hiện.

Quốc gia Tiệp Khắc Tiệp Khắc
Cấp Cấp VIII
Loại Tặng hạng Nặng Tặng hạng Nặng
Giá Bạc 2.520.000 Kinh nghiệm 61.800
Vai trò Tăng hạng Nặng Xuyên phá Tăng hạng Nặng Xuyên phá

Kíp lái

Thành viên Tổ lái Chỉ huy

Chỉ huy

Liên lạc viên

Thành viên Tổ lái Pháo thủ
Thành viên Tổ lái Lái xe
Thành viên Tổ lái Nạp đạn viên

Đặc tính

Hỏa lực

HP Sát thương Sát thương ở 50 m
mm Độ Xuyên giáp
HP/phút Sát thương mỗi Phút
giây Thời gian Ngắm
m Độ phân tán ở cự ly 100 m Độ phân tán tốt hơn ở cự ly 100 m
viên Cơ số Đạn

Độ cơ động

/ / tấn Trọng lượng/Sức tải Tối đa
mã lực Công suất Động cơ
mã lực/tấn Công suất Riêng
km/h Tốc độ Tối đa
độ/giây Tốc độ Quay
độ/giây Tốc độ Xoay Tháp pháo

Khả năng Sống sót

HP Sức Kháng cự
/ / mm Giáp Thân
/ / / / mm Giáp Tháp pháo
giây Thời gian sửa xích

Phát hiện

m Tầm Nhìn
m Tầm tín hiệu

Các đặc tính được ghi đều thuộc về xe có kíp lái thành thạo 100%.

Đóng