V VK 30.01 (H)
Thêm vào So sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

VK 30.01 (H) Đức

Thêm vào So sánh Xe đã thêm vào so sánh Thêm cấu hình xe để so sánh Cấu hình xe đã thêm để so sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

Một quân lệnh yêu cầu phát triển chiếc xe này được ban bố vào ngày 09/09/1939. Trong quá trình trên, các kỹ sư Henschel đã sử dụng khá nhiều chi tiết của dự án D.W. II. Hai nguyên mẫu đầu tiên được xây dựng xong ở tháng 03/1942; hai cái khác cũng hoàn tất chế tạo vào tháng 10 năm đó. Phần thân của các nguyên mẫu đã trải qua nhiều thử nghiệm tại khu vực tương ứng ở nhà máy sản xuất. Sau đó, người ta đã cải biên hai nguyên mẫu thành pháo chống tăng hạng nặng. Sáu tháp pháo mà công ty Krupp chế tạo được đem đi lắp đặt ở Bức tường Đại Tây Dương.

Quốc gia Đức Đức
Cấp Cấp V
Loại Tăng hạng Trung Tăng hạng Trung
Giá Bạc 410.000 Kinh nghiệm 13.600

Kíp lái

Thành viên Tổ lái Chỉ huy
Thành viên Tổ lái Pháo thủ
Thành viên Tổ lái Lái xe
Thành viên Tổ lái Liên lạc viên
Thành viên Tổ lái Nạp đạn viên

Đặc tính

Hỏa lực

HP Sát thương
mm Độ Xuyên giáp
HP/phút Sát thương mỗi Phút
giây Thời gian Ngắm
m Độ phân tán ở cự ly 100 m
viên Cơ số Đạn

Độ cơ động

/ / tấn Trọng lượng/Sức tải Tối đa
mã lực Công suất Động cơ
mã lực/tấn Công suất Riêng
km/h Tốc độ Tối đa
độ/giây Tốc độ Quay
độ/giây Tốc độ Xoay Tháp pháo

Khả năng Sống sót

HP Sức Kháng cự
/ / mm Giáp Thân
/ / / / mm Giáp Tháp pháo
giây Thời gian sửa xích

Phát hiện

m Tầm Nhìn
m Tầm tín hiệu

Các đặc tính được ghi đều thuộc về xe có kíp lái thành thạo 100%.

Đóng