III Type 97 Chi-Ha
Thêm vào So sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

Type 97 Chi-Ha Nhật Bản

Thêm vào So sánh Xe đã thêm vào so sánh Thêm cấu hình xe để so sánh Cấu hình xe đã thêm để so sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

Được phát triển bởi Mitsubishi từ năm 1935 đến 1937. Chiếc xe này đi vào sản xuất hàng loạt từ 1938 đến 1942, đồng thời với bản nâng cấp Shinhoto Chi-Ha từ 1941 đến 1942. Tổng cộng 1220 chiếc thuộc cả 2 dòng đã được sản xuất. Chi-Ha và Shinhoto Chi-Ha được lực lượng Nhật sử dụng rất nhiều tại Trung Quốc, Mặt trận Thái Bình Dương và Quần đảo Kuril. Sau khi Nhật đầu hàng, những chiếc xe này được PLA và lực lượng Quốc Dân Đảng sử dụng trong Nội Chiến Trung Hoa từ năm 1946 đến 1949.

Quốc gia Nhật Bản Nhật Bản
Cấp Cấp III
Loại Tăng hạng Nhẹ Tăng hạng Nhẹ
Giá Bạc 45.000 Kinh nghiệm 1.460

Kíp lái

Thành viên Tổ lái Chỉ huy
Thành viên Tổ lái Pháo thủ

Pháo thủ

Nạp đạn viên

Thành viên Tổ lái Lái xe
Thành viên Tổ lái Liên lạc viên

Đặc tính

Hỏa lực

HP Sát thương
mm Độ Xuyên giáp
HP/phút Sát thương mỗi Phút
giây Thời gian Ngắm
m Độ phân tán ở cự ly 100 m
viên Cơ số Đạn

Độ cơ động

/ / tấn Trọng lượng/Sức tải Tối đa
mã lực Công suất Động cơ
mã lực/tấn Công suất Riêng
km/h Tốc độ Tối đa
độ/giây Tốc độ Quay
độ/giây Tốc độ Xoay Tháp pháo

Khả năng Sống sót

HP Sức Kháng cự
/ / mm Giáp Thân
/ / / / mm Giáp Tháp pháo

Phát hiện

m Tầm Nhìn
m Tầm tín hiệu

Các đặc tính được ghi đều thuộc về xe có kíp lái thành thạo 100%.

Đóng