V A-20
Thêm vào So sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

A-20 Liên Xô

Thêm vào So sánh Xe đã thêm vào so sánh Thêm cấu hình xe để so sánh Cấu hình xe đã thêm để so sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

Quá trình phát triển xe tăng A-20 bắt đầu tại Nhà máy Kharkiv Số 138 vào tháng 12/1937. Dự án này là kết quả nghiên cứu sâu hơn của tăng BT-7 và trở thành tiền thân của huyền thoại T-34. Công tác chế tạo được chỉ huy bởi Mikhail Koshkin. Vào ngày 18/05/1938, các đặc tính kỹ thuật của chiếc tăng với tên BT-20 đã được thông qua. Tuy nhiên, chỉ một số ít nguyên mẫu thử nghiệm, với hệ thống bánh xích, được chế tạo dành cho các mục đích huấn luyện.

Quốc gia Liên Xô Liên Xô
Cấp Cấp V
Loại Tăng hạng Nhẹ Tăng hạng Nhẹ
Giá Bạc 334.000 Kinh nghiệm 10.200

Kíp lái

Thành viên Tổ lái Chỉ huy

Chỉ huy

Nạp đạn viên

Thành viên Tổ lái Liên lạc viên
Thành viên Tổ lái Lái xe
Thành viên Tổ lái Pháo thủ

Đặc tính

Hỏa lực

HP Sát thương
mm Độ Xuyên giáp
HP/phút Sát thương mỗi Phút
giây Thời gian Ngắm
m Độ phân tán ở cự ly 100 m
viên Cơ số Đạn

Độ cơ động

/ / tấn Trọng lượng/Sức tải Tối đa
mã lực Công suất Động cơ
mã lực/tấn Công suất Riêng
km/h Tốc độ Tối đa
độ/giây Tốc độ Quay
độ/giây Tốc độ Xoay Tháp pháo

Khả năng Sống sót

HP Sức Kháng cự
/ / mm Giáp Thân
/ / / / mm Giáp Tháp pháo

Phát hiện

m Tầm Nhìn
m Tầm tín hiệu

Các đặc tính được ghi đều thuộc về xe có kíp lái thành thạo 100%.

Đóng