VIII HWK 12
Thêm vào So sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

HWK 12 Đức

Thêm vào So sánh Xe đã thêm vào so sánh Thêm cấu hình xe để so sánh Cấu hình xe đã thêm để so sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

Dòng xe xích thiết giáp hạng nhẹ HWK 10 được phát triển bởi Henschel-Werke vào cuối những năm 1950–đầu 1960. Theo dự tính, chúng sẽ dùng để xuất khẩu. Nguyên mẫu HWK 11 đầu tiên được chế tạo vào năm 1963, với 40 chiếc sau đó được bàn giao cho Mexico. Hai nguyên mẫu HWK 13 (xe trinh sát) cũng được sản xuất. Trong kế hoạch, HWK 12 sẽ dựa trên nền tảng của cùng một khung gầm, nhưng không có nguyên mẫu nào từng xuất hiện.

Quốc gia Đức Đức
Cấp Cấp VIII
Loại Tăng hạng Nhẹ Tăng hạng Nhẹ
Giá Bạc 2.440.000 Kinh nghiệm 102.000

Kíp lái

Thành viên Tổ lái Chỉ huy

Chỉ huy

Liên lạc viên

Nạp đạn viên

Thành viên Tổ lái Lái xe
Thành viên Tổ lái Pháo thủ

Pháo thủ

Nạp đạn viên

Đặc tính

Hỏa lực

HP Sát thương
mm Độ Xuyên giáp
HP/phút Sát thương mỗi Phút
giây Thời gian Ngắm
m Độ phân tán ở cự ly 100 m
viên Cơ số Đạn

Độ cơ động

/ / tấn Trọng lượng/Sức tải Tối đa
mã lực Công suất Động cơ
mã lực/tấn Công suất Riêng
km/h Tốc độ Tối đa
độ/giây Tốc độ Quay
độ/giây Tốc độ Xoay Tháp pháo

Khả năng Sống sót

HP Sức Kháng cự
/ / mm Giáp Thân
/ / / / mm Giáp Tháp pháo

Phát hiện

m Tầm Nhìn
m Tầm tín hiệu

Các đặc tính được ghi đều thuộc về xe có kíp lái thành thạo 100%.

Đóng