VII LTG
Thêm vào So sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

LTG Liên Xô

Thêm vào So sánh Xe đã thêm vào so sánh Thêm cấu hình xe để so sánh Cấu hình xe đã thêm để so sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

Một dự án tăng hạng nhẹ do Gavalov phát triển tại Nhà máy Ô tô Gorky vào năm 1944. Nhiều phương án thiết kế chưa từng thấy đã được áp dụng cho chiếc tăng này: Lái xe sẽ ngồi trong khoang chiến đấu nhưng thiết bị quan sát tương ứng lại lắp tại cửa sập trên đỉnh tháp pháo. Thiết bị này được đồng bộ theo vị trí ngồi của lái xe, xoay cùng ghế lái và độc lập với tháp pháo. Dự án LTG đã bị ngừng lại ở ngay giai đoạn phát triển.

Quốc gia Liên Xô Liên Xô
Cấp Cấp VII
Loại Tăng hạng Nhẹ Tăng hạng Nhẹ
Giá Bạc 1.380.000 Kinh nghiệm 56.200
Vai trò Tăng hạng Nhẹ Toàn diện Tăng hạng Nhẹ Toàn diện

Kíp lái

Thành viên Tổ lái Chỉ huy
Thành viên Tổ lái Lái xe
Thành viên Tổ lái Pháo thủ
Thành viên Tổ lái Nạp đạn viên

Nạp đạn viên

Liên lạc viên

Đặc tính

Hỏa lực

HP Sát thương
mm Độ Xuyên giáp
HP/phút Sát thương mỗi Phút
giây Thời gian Ngắm
m Độ phân tán ở cự ly 100 m
viên Cơ số Đạn

Độ cơ động

/ / tấn Trọng lượng/Sức tải Tối đa
mã lực Công suất Động cơ
mã lực/tấn Công suất Riêng
km/h Tốc độ Tối đa
độ/giây Tốc độ Quay
độ/giây Tốc độ Xoay Tháp pháo

Khả năng Sống sót

HP Sức Kháng cự
/ / mm Giáp Thân
/ / / / mm Giáp Tháp pháo
giây Thời gian sửa xích

Phát hiện

m Tầm Nhìn
m Tầm tín hiệu

Các đặc tính được ghi đều thuộc về xe có kíp lái thành thạo 100%.

Đóng