V AMX ELC bis
Thêm vào So sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

AMX ELC bis Pháp

Thêm vào So sánh Xe đã thêm vào so sánh Thêm cấu hình xe để so sánh Cấu hình xe đã thêm để so sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

Được phát triển từ năm 1957 đến 1961 để cung cấp cho không quân Pháp một loại xe có thể vận chuyển bằng máy bay mà vẫn đủ khả năng giao chiến với các tăng hạng nặng. Nó được lắp súng 90mm và có vóc dáng rất thấp bé. Hai thành viên kíp lái đều ngồi trong tháp pháo, có thể xoay 360 độ, nhưng chỉ khi xe không di chuyển. Các phiên bản với nhiều loại súng khác nhau đã được phác thảo. Người ta mới chỉ chế tạo xong một nguyên mẫu. Chiếc xe này chưa bao giờ phục vụ trong biên chế quân đội.

Quốc gia Pháp Pháp
Cấp Cấp V
Loại Tăng hạng Nhẹ Tăng hạng Nhẹ
Giá Bạc 315.000 Kinh nghiệm 14.900

Kíp lái

Thành viên Tổ lái Chỉ huy

Chỉ huy

Pháo thủ

Liên lạc viên

Nạp đạn viên

Thành viên Tổ lái Lái xe

Đặc tính

Hỏa lực

HP Sát thương Sát thương ở 50 m
mm Độ Xuyên giáp
HP/phút Sát thương mỗi Phút
giây Thời gian Ngắm
m Độ phân tán ở cự ly 100 m Độ phân tán tốt hơn ở cự ly 100 m
viên Cơ số Đạn

Độ cơ động

/ / tấn Trọng lượng/Sức tải Tối đa
mã lực Công suất Động cơ
mã lực/tấn Công suất Riêng
km/h Tốc độ Tối đa
độ/giây Tốc độ Quay
độ/giây Tốc độ Xoay Tháp pháo

Khả năng Sống sót

HP Sức Kháng cự
/ / mm Giáp Thân
/ / / / mm Giáp Tháp pháo
giây Thời gian sửa xích

Phát hiện

m Tầm Nhìn
m Tầm tín hiệu

Các đặc tính được ghi đều thuộc về xe có kíp lái thành thạo 100%.

Đóng