VII Sturer Emil
Thêm vào So sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

Sturer Emil Đức

Thêm vào So sánh Xe đã thêm vào so sánh Thêm cấu hình xe để so sánh Cấu hình xe đã thêm để so sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

Một mẫu pháo chống tăng thử nghiệm. Được phát triển dựa trên khung gầm kéo dài của xe VK 30.01 (H), Sturer Emil đặc trưng với khẩu súng chống tăng thử nghiệm 128-mm. Chỉ có 2 chiếc từng xuất xưởng và đã tham chiến tại Mặt trận phía Nam từ mùa hè đến mùa thu năm 1942. Kết quả thử nghiệm cho thấy khá nhiều vấn đề nan giải, khiến Sturer Emil chưa bao giờ đi vào giai đoạn sản xuất hàng loạt.

Quốc gia Đức Đức
Cấp Cấp VII
Loại Pháo Chống Tăng Pháo Chống Tăng
Giá Bạc 1.300.000 Kinh nghiệm 43.400

Kíp lái

Thành viên Tổ lái Chỉ huy
Thành viên Tổ lái Liên lạc viên
Thành viên Tổ lái Lái xe
Thành viên Tổ lái Pháo thủ
Thành viên Tổ lái Nạp đạn viên

Đặc tính

Hỏa lực

HP Sát thương
mm Độ Xuyên giáp
HP/phút Sát thương mỗi Phút
giây Thời gian Ngắm
m Độ phân tán ở cự ly 100 m
viên Cơ số Đạn

Độ cơ động

/ / tấn Trọng lượng/Sức tải Tối đa
mã lực Công suất Động cơ
mã lực/tấn Công suất Riêng
km/h Tốc độ Tối đa
độ/giây Tốc độ Quay
độ/giây Tốc độ Xoay Tháp pháo

Khả năng Sống sót

HP Sức Kháng cự
/ / mm Giáp Thân
/ / / / mm Giáp Tháp pháo

Phát hiện

m Tầm Nhìn
m Tầm tín hiệu

Các đặc tính được ghi đều thuộc về xe có kíp lái thành thạo 100%.

Đóng