VII T-34-1
Thêm vào So sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

T-34-1 Trung Quốc

Thêm vào So sánh Xe đã thêm vào so sánh Thêm cấu hình xe để so sánh Cấu hình xe đã thêm để so sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

Năm 1954, chính phủ Trung Hoa cân nhắc khả năng khởi công dây chuyền sản xuất T-34-85 trong nước. Cùng thời gian này, các kỹ sư Trung Quốc đề xuất một dự án thay thế: Đó là T-34-1. So với bản gốc T-34-85, khoang truyền động cùng hệ thống giảm xóc của T-34-1 được bố trí lại, làm giảm trọng lượng tổng thể và khiến thân xe thấp hơn. Cũng trong năm 1954, vài thiết kế của T-34-1, với nhiều phiên bản tháp pháo và vũ khí, đã được phát triển. Tuy nhiên, không có nguyên mẫu từng xuất xưởng.

Quốc gia Trung Quốc Trung Quốc
Cấp Cấp VII
Loại Tăng hạng Trung Tăng hạng Trung
Giá Bạc 1.400.000 Kinh nghiệm 49.000

Kíp lái

Thành viên Tổ lái Chỉ huy
Thành viên Tổ lái Pháo thủ
Thành viên Tổ lái Lái xe
Thành viên Tổ lái Nạp đạn viên

Nạp đạn viên

Liên lạc viên

Đặc tính

Hỏa lực

HP Sát thương
mm Độ Xuyên giáp
HP/phút Sát thương mỗi Phút
giây Thời gian Ngắm
m Độ phân tán ở cự ly 100 m
viên Cơ số Đạn

Độ cơ động

/ / tấn Trọng lượng/Sức tải Tối đa
mã lực Công suất Động cơ
mã lực/tấn Công suất Riêng
km/h Tốc độ Tối đa
độ/giây Tốc độ Quay
độ/giây Tốc độ Xoay Tháp pháo

Khả năng Sống sót

HP Sức Kháng cự
/ / mm Giáp Thân
/ / / / mm Giáp Tháp pháo

Phát hiện

m Tầm Nhìn
m Tầm tín hiệu

Các đặc tính được ghi đều thuộc về xe có kíp lái thành thạo 100%.

Đóng