VII SU-100M1
Thêm vào So sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

SU-100M1 Liên Xô

Thêm vào So sánh Xe đã thêm vào so sánh Thêm cấu hình xe để so sánh Cấu hình xe đã thêm để so sánh
Thêm xe với cấu hình cơ bản để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh Thêm xe với cấu hình hiện tại để so sánh Bỏ xe khỏi so sánh

Được phát triển năm 1944 tại Nhà máy Cơ khí Hạng nặng Uralmash dựa trên nền tảng tăng hạng trung T-34-85. Khoang động cơ của nó đặt ở phía trước xe, trong khi khoang chiến đấu nằm phía sau nhằm bảo vệ kíp lái tốt hơn và giảm đáng kể thể tích dưới giáp thân. Mặc dù dự án SU-100M1 chưa từng được sản xuất, nó là một giai đoạn độc lập và quan trọng trong quá trình phát triển SU-100, SU-101, cả hai vốn đều tồn tại trên thực tế.

Quốc gia Liên Xô Liên Xô
Cấp Cấp VII
Loại Pháo Chống Tăng Pháo Chống Tăng
Giá Bạc 1.365.000 Kinh nghiệm 48.200
Vai trò Pháo Chống tăng Tấn công Pháo Chống tăng Tấn công

Kíp lái

Thành viên Tổ lái Chỉ huy

Chỉ huy

Liên lạc viên

Thành viên Tổ lái Pháo thủ
Thành viên Tổ lái Lái xe
Thành viên Tổ lái Nạp đạn viên

Đặc tính

Hỏa lực

HP Sát thương
mm Độ Xuyên giáp
HP/phút Sát thương mỗi Phút
giây Thời gian Ngắm
m Độ phân tán ở cự ly 100 m
viên Cơ số Đạn

Độ cơ động

/ / tấn Trọng lượng/Sức tải Tối đa
mã lực Công suất Động cơ
mã lực/tấn Công suất Riêng
km/h Tốc độ Tối đa
độ/giây Tốc độ Quay
độ/giây Tốc độ Xoay Tháp pháo

Khả năng Sống sót

HP Sức Kháng cự
/ / mm Giáp Thân
/ / / / mm Giáp Tháp pháo
giây Thời gian sửa xích

Phát hiện

m Tầm Nhìn
m Tầm tín hiệu

Các đặc tính được ghi đều thuộc về xe có kíp lái thành thạo 100%.

Đóng